Během letošního roku by se mohla v Jeruzalémě objevit nová dominanta – šestnáct metrů vysoká rozhledna, která umožní nové pohledy na město, a navíc zdůrazní zvláštní vztahy mezi Českou republikou a Izraelem.

Celý projekt totiž vzniká plně v režii České republiky pod vedením Lukáše Přibyla, ředitele Českého centra v Tel Avivu. Autorem díla je známý český architekt Martin Rajniš, který již v rodné zemi postavil osm rozhleden. Jeho typický styl budou nyní moci obdivovat i návštěvníci a obyvatelé Jeruzaléma: lehká dřevěná konstrukce s výrazným designem, který reaguje na okolní krajinu.

V případě Jeruzaléma se autor rozhodl pro tvar připomínající kvetoucí kaktus, což jednak koresponduje s místním klimatem, ale také odráží něco z izraelské povahy. Židé narození v Izraeli si říkají „sabra“, což je místní pojmenování kaktusu rodu Opuntia, běžně vysazovaného jako živé ploty. Proč právě kaktus? Na první pohled jsou místní pichlaví, ale pokud si získáte jejich důvěru, jejich přátelství je sladké jako dužina kaktusových plodů.

 

Věž – rozhledna bude umístěna v areálu známé budovy bývalého leprosária Hansen House, založeného křesťany jako sanatorium pro léčbu lepry, která svému účelu sloužila až do poloviny minulého století. I tato historie nese české stopy, neboť sanatorium založili členové církve Moravských bratří, která se zrodila z exulantů původní Jednoty bratrské, kteří nalezli útočiště na panství hraběte Zinzendorfa v saském Herrenhutu.   

 

Dnes je budova centrem čilého uměleckého života Jeruzaléma. Sídlí zde škola designu a Jeruzalémský filmový fond, v blízkostí se nachází Jeruzalémské divadlo. Projekt jak svým pojetím, tak umístěním v centru kulturního dění Jeruzaléma bude místem setkávání umělců, studentů, obyvatel i návštěvníků tohoto mimořádného města.

 

BOX:

Přispějte na realizaci tohoto unikátního projektu

 

Architekt Martin Rajniš se rozhodl vytvořit dílo zdarma, pouze za cenu výrobních nákladů, které dosahují šesti milionů korun. Po dohodě s Českým centrem jsme vyhlásili sbírku, která umožní i jednotlivcům nebo sborům podílet se na realizaci tohoto díla. Vaše jméno jako jednotlivého dárce, jméno vaší organizace, či jméno vašeho sboru bude, pokud si to budete přát, zaneseno do seznamu dárců, který bude umístěn do základů stavby.

 

Své příspěvky můžete posílat na účet ICEJ ČR:

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 3747530257/0100

Variabilní symbol: 105