Jeruzalémě byla slavnostně zpřístupněna dřevěná rozhledna ve tvaru kvetoucího kaktusu, jejímž autorem je známý český architekt Martin Rajniš. Věž je umístěna v areálu Hansen House z roku 1887, nedaleko hradeb Starého města, a návštěvníkům nabízí nádherný výhled na Jeruzalém. Samotný Hansen House má mimořádně zajímavou historii s výraznou českou stopou. Byl zřízen jako centrum pro léčbu malomocných a od svého založení až do roku 1950 byl provozován Ochranovskou (Herrenhut) křesťanskou komunitou Jednoty bratrské. Tvar kaktusu byl zvolen záměrně – „ježatou krásou“ Martinu Rajnišovi připomíná izraelskou povahu.

„Izraelskej národ jsem vždycky obdivoval, protože mám rád odvážný lidi, co jsou připravený čelit i zdánlivě beznadějnejm situacím se vztyčenou hlavou. My všichni, co se na projektu podílíme, chceme dát najevo, že Izrael je pro nás i jakýmsi vzorem a nadějí, že i malá země se může odvážit vybojovat a udržet si to nejdražší – svobodu a nezávislost. Přispění na tuto věž považuju za symbolický přihlášení se k týhle myšlence, a proto jsem se rozhodl svou veškerou práci na projektu Izraeli darovat,“ říká autor projektu Martin Rajniš, architekt HAMR.

Hlavními iniciátory projektu byli ředitel Českého centra v Tel Avivu Lukáš Přibyl a Francoise Cafri, ředitelka mezinárodních vztahů Magistrátu města Jeruzaléma. Česko-izraelský projekt architekta Martina Rajniše v magickém městě Jeruzalém je nejen symbolickým vyjádřením tradičně vřelých vztahů obou zemí, ale i největší kulturní akcí od znovuobnovení diplomatických vztahů v roce 1990. Na projekt přispěly u příležitosti 100 let od vzniku Československa a 70 let od vzniku státu Izrael vlády obou zemí.

„Česko-izraelské vztahy vzkvétají ve všech rovinách, posledních pět let pak zvláště v té kulturní. Výměna mezi Prahou a Jeruzalémem ve formě Dnů Prahy v Jeruzalémě a Dnů Jeruzaléma v Praze je toho příkladem, stejně jako třeba pojmenování zahrady v jedné z nejlepších jeruzalémských čtvrtí po prezidentu Václavu Havlovi. Architektonický objekt Martina Rajniše bude novou, nepřehlédnutelnou ozdobou Jeruzaléma. Tento skvost bude bezesporu lákat všechny milovníky umění, architektury a designu,“ uvedla Francoise Cafri.

Realizaci jedinečného projektu finančně zajišťují kromě státních institucí i soukromí partneři. Sbírka ještě není ukončena, nyní jde na pokrytí neplánovaných nákladů, které při převozu a instalaci vznikly a které prozatím uhradil z vlastních zdrojů profesor Rajniš. Své příspěvky můžete posílat na účet celostátní sbírky, který zřídila česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) u Komerční banky. Číslo účtu je 3747530257/0100 Variabilní symbol: 105.

Stále je možnost tuto unikátní událost finančně podpořit.

Karel Sedláček, ICEJ