Náměty k modlitbám – zima 2016/2017

Za Izrael

* Modlete se za spasení Izraele (Zach 12:10, Sk 5:31)

* Modlete se podle Žalmu 122:6 – vyprošujte pokoj pro Jeruzalém

* Modlete se za rozvíjející se vztahy Izraele s africkými zeměmi (Iz 40:15-17, 41:10, 54:17)

 

Za Blízký východ a národy

* Modlete se, aby bylo v okolních národech zvěstováno evangelium a Boží poselství proměňovalo životy, aby lidé uviděli, že jediné skutečné řešení je v Ježíši (Mt 24:14, Sk 4:23-31)

* Modlete se za Sýrii a vedoucí představitele všech bojujících frakcí, modlete se, aby zavládl mír a spravedlnost (Jer 18:7-8, 2 Pa 7:14)

 

Za práci ICEJ

* Modlete se za úspěšné dokončení aliji etiopských Židů (Iz 11:12)

* Děkujte za požehnaný průběh oslavy Svátku stánků v Jeruzalémě, a modlete se, aby jeho účastníci šířili požehnání, které přijali, ve svých zemích (Zach 8:20-23; 14:16-19)

* Modlete se za lednovou konferenci pro pastory v Jeruzalémě: aby přijeli ti, kteří budou připraveni přijmout povzbuzení a Boží radu, za moudrost pro přípravu a pomazání pro řečníky (Př 4:7; Jakub 3:17-18)