Připojte se k Pochodu po stopách hrdinů z Osvětimi do Žiliny

Vážení přátelé,

zveme vás, abyste se připojili k tradici memoriálu věnovaného Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi, kteří riskovali životy, aby se pokusili zachránit maďarské Židy před jistou smrtí. Jejich útěk z Auschwitzu a Report, který následně sepsali v Žilině, má v dějinách holocaustu zcela zásadní význam. A ne jenom v dějinách holocaustu. Euroatlantická civilizace je v současnosti konfrontována s novými výzvami a přemýšlení o hrdinství tváří v tvář nenávisti a předsudkům je vysoce aktuální.

Vrba Wetzler Memorial je společné dílo široké komunity aktivních občanů vzniklé z vize Fedora Gála. Jde nám o praktický pokus kultivovat ducha komunitní sounáležitosti různých lidí se společným zájmem o budoucnost. Naší primární motivací je akce: pochod lidí, kteří myslí, cítí a nechtějí být jenom pasivními svědky. Těch sto třicet kilometrů pěšky po stopách Vrby a Wetzlera z Osvětimi do Žiliny, týden fyzického nasazení, společných diskusí i osamělých meditací, ukončených v Žilině slavnostním závěrem v synagoze, je pro účastníky silný a motivující zážitek.

Již pošesté připravujeme v roce 2019 pochod v době letních prázdnin s týmem zkušených průvodců a doprovodnými službami. Protože ubytovací kapacita je omezená, vyhlašujeme dva termíny. Trasa, program, doprovodný tým a služby budou v obou termínech identické.

Červencový termín: 14. - 20. 7. 2019
Srpnový termín: 4. - 10. 8. 2019

 

http://vrbawetzler.eu/lang_cs/aktualita/52.html