Připojte se k pochodu po stopách hrdinů v roce 2022

Z Osvětimi do Žiliny

www.vrbawetzler.eu    www.postopachhrdinov.sk

Vážení přátelé,

zveme vás, abyste se připojili k tradici memoriálu věnovaného Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi, kteří riskovali životy, aby se pokusili zachránit maďarské Židy před jistou smrtí. Jejich útěk z Auschwitzu a Report, který následně sepsali v Žilině, má v dějinách holocaustu zcela zásadní význam. A ne jenom v dějinách holocaustu. Euroatlantická civilizace je v současnosti konfrontována s novými výzvami a přemýšlení o hrdinství tváří v tvář nenávisti a předsudkům je vysoce aktuální.

Vrba–Wetzler Memorial je společné dílo široké komunity aktivních občanů vzniklé z vize Fedora Gála. Jde nám o praktický pokus kultivovat ducha komunitní sounáležitosti různých lidí se společným zájmem o budoucnost. Naší primární motivací je akce: pochod lidí, kteří myslí, cítí a nechtějí být jenom pasivními svědky. Těch sto třicet kilometrů pěšky po stopách Vrby a Wetzlera z Osvětimi do Žiliny, týden fyzického nasazení, společných diskusí i osamělých meditací, ukončených v Žilině slavnostním závěrem v synagoze, je pro účastníky silný a motivující zážitek.

Také v roce 2022 připravujeme v době letních prázdnin pochod s týmem zkušených průvodců a doprovodnými službami. Vzhledem k nejisté situaci způsobené pandemií závisí jejich uskutečnění na momentálně platných nařízeních. Doporučujeme však, abyste se zaregistrovali. V případě zrušení pochodu Vám zaplacené poplatky vrátíme.

Online přihlášku naleznete zde: on.icej.org/Vrba-Wetzler-2022

Vzhledem k přetrvávající nejistotě spojené s pandemií Covid-19 vyhlašujeme pro rok 2022 jeden, tradiční srpnový termín 31. 7. – 6. 8. V případě, že počet přihlášených naplní ubytovací kapacitu, jsme připraveni otevřít druhý termín 10. – 16. 7.

Trasa dlouhá asi 120 km je rozvržena do pěti dnů pochodu s jedním odpočinkovým dnem v obci Węgierska Górka. Před zahájením pochodu se mohou zájemci přihlásit na volitelnou celodenní prohlídku Muzea Auschwitz-Birkenau. Poslední den je část trasy absolvována vlakem a pochod je zakončen večerním programem v Neologické synagoze v Žilině.

Etapy:

1. Auschwitz II - Birkenau  – Pisarzowice

2. Pisarzowice – Magurka Wilkowicka

3. Magurka Wilkowicka – Węgierska Górka

4. Węgierska Górka – odpočinkový den

5. Węgierska Górka – Zwardoň

6. Zwardoň – Skalité, dále vlakem do Žiliny

Program:

Účastníci se individuálně dopraví v neděli 31. 7., den před začátkem pochodu, do Osvětimi, kde budou mít zajištěno ubytování v Centru Dialogu i Modlitwy, http://www.cdim.pl/en (check-in od 14 hodin). Oficiální začátek programu je v neděli v 19 hodin, kdy budou rozdány informační brožury a vydány organizační pokyny. Samotný pochod začíná v pondělí ráno.

 

Prohlídka celého táborového komplexu Muzea (Auschwitz I a Auschwitz II-Birkenau) není součástí pochodu, doporučujeme však její absolvování všem, kteří s tímto místem nejsou obeznámeni. Zájemci se mohou zúčastnit skupinové studijní prohlídky s odborným výkladem v neděli, tedy den před zahájením pochodu, od 10 hodin (více informací naleznete níže). Kvůli objednání průvodců je nutno, abyste zájem o prohlídku vyznačili v přihlášce. Případné ubytování ze soboty na neděli nezajišťujeme, doporučujeme rezervaci v Centru Dialogu i Modlitwy.

 

V pondělí se všichni účastníci shromáždí v Auschwitz II-Birkenau před hlavním vchodem do areálu. Odtud se vydají do části zvané Mexiko – do prostoru, odkud Vrba s Wetzlerem z tábora utekli. Zde budou blíže seznámeni s okolnostmi útěku a poté se vydají pěšky po trase dlouhé téměř 120 km.

 

Výpravu budou doprovázet průvodci a doprovodná vozidla. Na místech, o kterých se zmiňují ve svých vzpomínkách Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler, se budou číst příslušné pasáže z jejich knih. Po celou dobu pochodu je dostatek času k rozhovorům i tichému přemýšlení.

 

Po třech dnech pochodu je v obci Węgierska Górka naplánován den odpočinku. Účastníci mohou čas využít ke krátkému výletu po okolí nebo strávit den zcela podle svého uvážení. Stává se už dobrou tradicí, že na večer zveme na besedu zajímavé osobnosti, kteří svými znalostmi a přístupem dobře zapadnou do naší společnosti a všechny obohatí.

 

Poslední úsek na slovenské straně zdolají účastníci vlakem, stejně jako tehdy prchající hrdinové. Po příjezdu do Žiliny se všichni odeberou na místo bývalého starobince, kde byla Osvětimská zpráva sepsána. Ve večerních hodinách se v Neologické synagoze v Žilině uskuteční setkání pro veřejnost, na němž budou mít účastníci možnost reflektovat své zážitky z pochodu. Součástí večera bude také kulturní program.

 

Služby a ceny:

V rámci poplatku je zajištěno ubytování se snídaní a večeří po šest nocí v Polsku v následujících třech variantách. Kromě toho si můžete objednat nocleh v Žilině po ukončení pochodu. V Žilině nabízíme pouze jednu variantu, hotel se snídaní.

 

Jídlo během dne není zajišťováno; nicméně neputujeme pouští, takže je dostatek příležitostí potraviny si po cestě nakoupit. Pro všechny účastníky je v sobotu v Žilině zajištěno občerstvení v synagoze.

 

Ubytování na trase nabízíme v těchto třech variantách:

A: Hotel se snídaní na trase: v Osvětimi, v Bialsku-Bialej, Węgierské Górce a Zwardoni, kam budou účastníci vždy večer přivezeni z cíle denní etapy a odkud budou následující ráno odvezeni na místo startu další etapy. Večeře jsou zajištěny v horských chatách spolu s ostatními účastníky. Cena za osobu je 770 € / 20 790 Kč, příplatek za jednolůžkový pokoj 260 € / 7 020 Kč.

B: Levnější ubytování s polopenzí v prostých horských chatách, do kterých účastníci dojdou vždy večer a ze kterých se další ráno vydají znovu na cestu; cena je 280 € / 7 560 Kč.

C: Nabízíme i možnost spát ve vlastním stanu, případně pod širým nebem. Takto přihlášení účastníci budou mít v rámci registračního poplatku možnost využít hygienická zařízení v chatách. Stravování si zajišťují sami. Cena je 100 € / 2 700 Kč.

 

Všichni účastníci si sami zajišťují dopravu do Osvětimi a ze Žiliny.

Důležité pokyny:

Hlásit se můžete až do naplnění ubytovací kapacity, která je omezená, proto doporučujeme, abyste s přihláškou neváhali.

Účast nezletilých do 18 let věku je možná pouze za podmínky, že bude přítomen také jejich zákonný zástupce. Vzhledem k fyzické náročnosti pochodu i psychickým nárokům spojeným s prohlídkou tábora smrti doporučujeme účast teprve od 15 let věku. Upozorňujeme, že pochod je fyzicky náročný i pro dospělé osoby (denně se překonávají vzdálenosti 25–30 km). Účastníci pochodu se přihláškou zavazují respektovat pokyny průvodců a řád pochodu. Je nutné, aby si sjednali cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pochodu a tuto skutečnost při zahájení pochodu prokázali organizátorům. (Občané EU si mohou vystačit s Evropskou kartou zdravotního pojištění, která kryje základní ošetření, ale i pro ně je vhodné cestovní pojištění sjednat.)

Doplňující informace pro zájemce o studijní prohlídku Muzea Auschwitz

Přihlášení zájemci se shromáždí v neděli v 9.30 hodin před hlavním vchodem do Muzea Auschwitz. (Samotná prohlídka začíná v 10.00 hodin) Zde budou rozděleni do studijních skupin po max. 30 osobách. Každou takovouto skupinu bude provádět odborně vyškolený průvodce Muzea Auschwitz, podle složení účastníků v českém/slovenském a v anglickém jazyce. Upozorňujeme, že ubytování ze soboty na neděli není součástí služeb, můžete si je ale samostatně zajistit v Centru Dialogu i Modlitwy, http://www.cdim.pl/en .

Nabídka triček

Účastníci si mohou objednat také trička s logem pochodu. Cena jednoho trička je 12 €/ 300 Kč. Trička pro vás budou připravena při příjezdu do Osvětimi.

Těšíme se na vás!