V příletové hale Ben-Gurionova letiště bylo slyšet hlasité výkřiky. Když 6. června konečně přistálo v Izraeli 70 etiopských Židů z poslední skupiny, o niž se v posledních letech vedl dlouhý zápas, jejich příbuzní je vítali s neskrývanou radostí. Slzy tekly po tvářích příbuzných, kteří byli dlouhá léta odloučeni. „Prodlužované čekání působí srdci bolest, ale naplněná touha je stromem života,“ říká Přísloví 13:12. Touha těchto rodin byla onoho večera skutečně naplněna!

Dvě ženy čekaly s velkými kyticemi. „Devatenáct let čekáme, až se náš bratr dostane do Izraele. Dnes ho konečně uvidíme!“ Jiný čekající v zástupu se jmenuje Ayana. Přijel do Izraele s rodinou před deseti lety, ale jeho bratr se v té době chystal oženit, a proto se k nim nemohl přidat. Ayana založil organizaci, která připravuje v Izraeli půdu pro jeho krajany. Zaměstnává 150 lidí a řídí řadu projektů, mimo jiné lobuje v Knesetu, aby bylo všem etiopským Židům povoleno přicestovat do Izraele. Jeho motivace je jednoduchá: „Chci sem dostat rodinu.“ Po deseti letech čekání se mu konečně jeho sen splnil.

Izraelská vláda rozhodla v loňském roce povolit přistěhování zbývajícím 9 000 etiopských Židů. Proces byl mnohokrát odložen, až jsme se v červnu konečně dočkali prvního letadla. ICEJ se zavázalo, že finančně podpoří stovky těchto nových imigrantů, aby mohli do Izraele přicestovat a najít zde svůj domov. Zástupce Židovské agentury si pochvaluje spolupráci s ICEJ: „Pro Židovskou agenturu je důležité, že máme partnery jako ICEJ, kteří pomáhají izraelské zemi i lidem.“

V létě se vydal tým ICEJ do Etiopie, aby navštívil židovské komunity v Addis Abebě a Gondaru. Po prvních vlnách imigrace mnozí Židé opustili své domovy a připravovali se na cestu, když etiopská vláda projekt zastavila. Od té doby byli nuceni žít ve stísněných dočasných táborech a čekat, až se dveře opět otevřou. Barry Denison, viceprezident a provozní ředitel ICEJ, konstatoval: „Čekají 14, 16 i 19 let na to, až budou moci vycestovat. Očekávají, že jim pomůžeme.“

Nyní se jejich nohy konečně dotkly zaslíbené země. A hned je čeká další důležitý krok – integrace do moderní izraelské společnosti. K tomu, aby v ní byli etiopští Židé schopni žít, byla zřízena zvláštní absorpční centra. ICEJ pomáhá i v této fázi jejich životní pouti.

Když jsme dnes svědky toho, jak Židé z Etiopie a z mnoha dalších zemí, kam byli před staletími rozptýleni, se vracejí do své staré domoviny, vidíme na vlastní oči naplňování proroctví starých stovky let: „V onen den ještě podruhé vztáhne Panovník ruku, aby získal pozůstatek svého lidu, který zůstal v Asýrii, Egyptě, Patrósu, Kúši (tj. Etiopii), Élamu, Šineáru, Chamátu a na ostrovech mořských. Povznese korouhev k pronárodům a posbírá rozehnané z Izraele a rozptýlené Judejce shromáždí ze čtyř stran země.“ (Iz 11:11-12)

Děkujeme vám, že i vy se podílíte na tomto zázraku dnešních dnů. Očekáváme, že díky pomoci ICEJ se v následujících měsících další stovky etiopských Židů vrátí do Izraele.

ICEJ