Času mnoho nezbývá

ICEJ pečuje o pamětníky přeživší holocaust

Mnozí z přeživších, kteří zakusili holocaust jako děti, se nyní blíží ke sklonku svých let. Máme poslední šanci zanechat v jejich životech pozitivní stopu: v životech, které začaly v tak krutých podmínkách. Nebyli jsme u toho, když prožívali zoufalství; jsme tu ale nyní a můžeme svou láskou a podporou napomoci tomu, aby jejich životní pouť skončila jinak, než začala.

Přibývající počet stárnoucích pamětníků si vynucuje také rozšíření našeho domova pro přeživší v Haifě. Abychom jim mohli poskytnout co nejlepší péči a aby mohli zůstat mezi lidmi, které už znají a mají rádi, potřebujeme upravit ještě další budovu. Po rekonstrukci se stane domovem pro třináct obyvatel, kteří vyžadují nepřetržitou zdravotní péči.

Ačkoli holocaust se odehrál před více než sedmdesáti lety, dodnes si vybírá svou daň ve vzpomínkách pamětníků a má vliv také na kolektivní vědomí v Izraeli. Proto je tak důležité, abychom dnes jako křesťané projevili zbývajícím žijícím pamětníkům bezpodmínečnou lásku a péči. Naše křesťanské velvyslanectví je hrdé na to, že jsme měli příležitost financovat první instituci v Izraeli, která se věnuje výhradně přeživším holocaust. Je to vlastně neuvěřitelné, že lidé, kteří hrůzy války přežili jako děti nebo dospívající, jsou ještě mezi námi a jsou schopni vyprávět svůj příběh. Jsou tak živými svědky, kteří varují svět, aby se nevydal znovu na cestu genocidy.

Jsme odhodláni udělat vše, co je v našich silách, aby Židé už nikdy nemuseli pochybovat o křesťanské lásce a soucitu vůči Božímu lidu. Domov v Haifě je živým svědectvím této touhy. Buďte ujištěni, že i v dalších generacích budou Židé toto svědectví mít v paměti.

Připojte se k nám ve snaze přinést potěšení těmto vzácným lidem, které Bůh zachránil z pekla holocaustu. Vzhledem k tomu, že provoz Domova nefinancuje žádná vláda, je zcela závislý na sponzorech jako vy. Zde jsou možnosti, jak můžete přispět, abychom mohli uspokojit stále větší potřeby stárnoucích obyvatel domova:

1.         Potřebujeme platy pro zdravotní sestru, pomocného kuchaře, administrativního asistenta a další.

2.         Budovy a byty si vyžadují neustálou obnovu exteriéru i interiéru, kromě toho musíme obnovovat vybavení.

Příspěvky na tento účel můžete zasílat pod variabilním symbolem 102 na účet č. 2001528834/2010. Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz

Děkujeme za vaši věrnost. Nepochybuji, že Bůh požehná těm, kdo žehnají Jeho lidu.