Nikdy více znamená teď!

Zveme vás k partnerství v potírání antisemitismu a zápase o pravdu

George Orwell, dobrý znalec propagandy a totalitarismu, kdysi trefně napsal, že „může přijít doba, kdy první povinností inteligentních lidí bude opakovat samozřejmosti.“ Pokud jde o Izrael, platí to dnes beze zbytku.

Proto vás v neděli 14. dubna 2024 v 14.00 Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) zve na veřejnou akci Kulturou proti antisemitismu, jejímž cílem je pokojným a kulturním způsobem vyzvat k rozhodnému postoji proti šířícímu se antisemitismu ve světě a vyjádřit solidaritu s civilními oběťmi války v Izraeli.

Dejme signál židovskému národu, že v České republice antisemitismus nemá a nebude mít místo. Projekt Kulturou proti antisemitismu pořádáme již 21 let. Ale nikdy nebyl naléhavější než dnes! Proč?

Po útoku Hamásu na Izrael se židovské komunity na celém světě staly terčem antisemitských výpadů, vzedmula se vlna demagogických, ideologických manipulací. Pokud se přestává cítit bezpečně židovský lid, pak i náš svět přestává být svobodný
a bezpečný. Ve velkých městech Evropy nebo USA vandalové s palestinskými vlajkami otevřeně skandují genocidní heslo „Od řeky k moři...“. Židé se opět bojí vyjádřit svou identitu. V Londýně bylo zrušeno veřejné zapalování chanukových svíček. Univerzitní kampusy jsou plné antisemitismu. Ozývají se výzvy k vyhlazení Židů.

Nikdy od holocaustu nebylo za jediný den zabito tolik Židů jako 7. října loňského roku! Tisíce ozbrojených teroristů Hamásu pronikly na izraelské území. Dostali se do čtrnácti obcí v blízkosti hranice s Pásmem Gazy, chodili dům od domu a po několik hodin mučili
a masakrovali každého, na koho přišli – muže, ženy, děti i starce. V kibucech Beeri, Kfar Aza a dalších byly zavražděny stovky lidí, byly vyvražděny celé rodiny včetně malých dětí. Děti musely sledovat, jak jsou zabíjeni jejich rodiče, rodiče byli přinuceni přihlížet vraždě svých dětí. Více než 260 lidí povraždili také na hudebním festivalu v blízkosti kibucu Reim.

A jak reaguje svět? Jsme svědky morální relativizace, zaměňování příčiny a následku i popírání zjevných faktů. Z genocidy je obviňován Izrael! Vina za civilní oběti je místo Hamásu připisována Židům! Jak řekl soudce Aharon Barak při slyšení v Haagu, je to jako by byl Kainův zločin přičítán Abelovi.

Izrael bojuje o svou existenci a my stojíme před jasným rozhodnutím, na kterou stranu se přikloníme. Dejme jasný signál, že podporujeme právo Izraele na existenci a stojíme za židovským národem v těchto pro něj tak tragických časech!

Národ, který byl během holocaustu mučen, ponižován, okrádán a nakonec vyhnán ze svých domovů a nelidsky zabíjen, je této nenávisti vystaven i dnes! Poučeni holocaustem, kdy se k Židům většina západního světa otočila zády, máme mnoho důvodů jim rozumět a stát za nimi, abychom je podpořili! Never again is now – Nikdy více znamená teď!

Je čas jako nikdy předtím vystoupit proti antisemitským projevům a hájit právo Izraele na existenci. Teď je čas, abychom svá slova doprovodili činy.

 

 

 

PROGRAM AKCE

Účastníci Pochodu dobré vůle se shromáždí před 14. hodinou na rohu Staroměstského náměstí. Odtud projdou ulicemi Josefova a zastaví se na Palachově náměstí před Rudolfinem, kde proběhne krátké hudební vystoupení. Pochod pak bude zakončen ve Valdštejnské zahradě, kde se účastníci připojí k navazujícímu kulturnímu programu.

Dramaturgie letošního jednadvacátého ročníku shromáždění ve Valdštejnské zahradě, které se tradičně koná v době výročí povstání ve varšavském ghettu, bude tentokrát reflektovat především současnou situaci v Izraeli. Promluví na něm Jenny Sividya, očitá svědkyně masakru na hudebním festivalu Nova, uslyšíme autentické video z kibucu Be’eri a příběhy hrdinství i tragédií v podání herců Jana Potměšila a Vladimíra Javorského. Hudebně program doplní pěvecký sbor Našira a Vladimír Merta.

Pozvání přijal první místopředseda Senátu Jiří Drahoš a prostřednictvím videa podpoří myšlenku projektu řada veřejně známých osobností.

Akce se koná pod záštitou předsedy vlády Petra Fialy, předsedy Senátu Miloše Vystrčila
a primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody.

Další podrobnosti a aktuality naleznete na facebookové stránce: www.facebook.com/vsichnijsmelidi

Kontakt pro média: Mojmír Kallus, mojmir.kallus@gmail.com +420 603 720 751