Charitativní práce

 

Vážení čtenáři,

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém od svého založení v roce 1980 naplňuje své poslání humanitární činností ve prospěch všech skupin izraelské společnosti. Oddělení ICEJ AID využívá rozsáhlou síť kontaktů a přátelských vztahů a sdílí Boží lásku prostřednictvím řady konkrétních projektů. Pracuje zde tým křesťanských hebrejsky hovořících dobrovolníků, kteří jsou profesně kvalifikováni vykonávat práci v sociálních službách. Každoročně se tak naším prostřednictvím setká s křesťanskou pomocí na 12 000 občanů Izraele.

Mnozí z vás již po léta aktivně podporujete konkrétní projekty, jako je pomoc dennímu centru Immanuel, teplá jídla pro ohroženou mládež ve Sderotu nebo mentorský program pro nové imigranty Katef le-katef. Za vaši podporu jsme velmi vděčni a můžete v ní pokračovat podle svého uvážení. Vybrané peníze budeme nadále převádět na příslušný účel.

Alternativně nabízíme nové rozčlenění projektů, na které můžete přispívat. ICEJ AID provádí každoročně vyhodnocení efektivity svých programů. Díky své přítomnosti v Jeruzalémě vám mohu zprostředkovat nejnovější poznatky. Ukazuje se, že je výhodnější vypsat několik hlavních kapitol podpory. Z vybraných prostředků jsou pak financovány projekty daného typu, a to v pořadí podle toho, co je právě nejpotřebnější. Naše pomoc tak může být flexibilnější. Následuje popis tří hlavních kapitol podpory.

Dáváme naději do budoucnosti (Jer 29:11)

Tyto projekty pomáhají dosáhnout na vzdělání ohroženým dětem a mladým lidem, kteří mají obtížný start do života. Pomáháme pořídit vybavení škol a platíme školní a mimoškolní kurzy, asistenty a vzdělávací programy zejména pro etiopské, arabské a drúzské děti. Projekty tohoto typu můžete podpořit příspěvkem s variabilním symbolem 101.

Žehnáme pamětníkům holocaustu

Prostředky s variabilním symbolem 102 budou použity na podporu domova s asistenční službou pro přeživší šoa v Haifě. Jeho služby dnes využívá více než 200 přeživších. Náš tým se stará nejen o fyzické potřeby, ale vytváří těmto lidem prostředí plné lásky a bezpečí.

Izrael v krizi

Jsme připraveni rychle zasáhnout, kdykoli nastane potřeba, ať v souvislosti s rozsáhlým požárem, nebo teroristickými útoky. Dodáváme protiraketové kryty, neprůstřelné vesty, a v případě krize jsme rychle na místě s praktickou pomocí. Příspěvky na tyto projekty mají variabilní symbol 106.

Příspěvky pro ICEJ AID můžete zasílat s příslušným variabilním symbolem na účet č. 2001528834/2010

. Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz

Děkujeme za vaši věrnost. Nepochybuji, že Bůh požehná těm, kdo žehnají Jeho lidu.

Mojmír Kallus