Novinky

Slavnost stánků budeš slavit po sedm dní, až shromáždíš úrodu ze svého humna a lisu. Při své slavnosti se budeš radovat ty i tvůj syn a tvá dcera, tvůj otrok a tvá otrokyně, lévijec i bezdomovec, sirotek a vdova, kteří žijí v tvých branách. Sedm dní budeš slavit slavnost Hospodina, svého Boha, na místě, které Hospodin vyvolí. Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná na veškeré tvé úrodě a při všem, co budeš dělat. Oddej se proto radosti. (Dt 16:13-15)

Sukót – Svátek stánků

Více informací
Když se učedníci ptali Ježíše na Olivové hoře, jaká budou znamení jeho příchodu a skonání věku, Ježíš začal svou odpověď slovy: „Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl.“

Bitva o pravdu

Více informací
Jeruzalémský think tank Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA) uspořádal v září letošního roku sympozium věnované jednomu neblahému výročí: 80 let od podpisu Mnichovské dohody. Hlavní referáty přednesli ředitel JCPA Dore Gold, profesor Hebrejské univerzity Šlomo Avineri, Dr. Martin Kramer z Shalem College a dopisovatelka londýnských Timesů a Jerusalem Post Melanie Phillips.  

Izrael přemýšlí o Mnichovské dohodě

Více informací
„Chci, aby mé děti sloužily v izraelské armádě!“ Tuto větu nevyslovil židovský občan Izraele, nýbrž palestinský Arab, muslim s kořeny v jednom hebronském klanu, kterého rozhodně nelze podezřívat z přátelství k Izraeli.

Palestinské učebnice: démonizace a delegitimizace židovského státu Izrael

Více informací
Ve třech předchozích konfliktech mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy, které se odehrály v letech 2008-9, 2012 a 2014, dosahoval Izrael stále silnějšího odstrašujícího účinku. Zatímco před koncem roku 2008 odpaloval Hamás v průměru 1000 raket ročně, po prvním kole bojů poklesl tento počet na 400, po roce 2012 na méně než 250 a po roce 2014 „byla země klidná téměř po čtyři roky“

Proč Hamás eskaloval konflikt a proč se mu to vyplácí

Více informací
Jeruzalém je kritizován kvůli svému novému základnímu zákonu, jehož obdobu ale najdeme v ústavách mnoha evropských zemí

Přiznejme si: Izrael je židovský stát

Více informací
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém předalo dne 16. května první Kýrovu cenu prezidentovi Guatemaly Jimmy Moralesovi za jeho rozhodnutí uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele a přemístit do něj své velvyslanectví. 

Kýrova cena pro odvážné

Více informací
V úterý 15 května se konala v Brně na Moravském náměstí oslava 70. výročí vzniku státu Izrael, která navazovala na celodenní akci Brno čte Bibli. Pořadateli byli ICEJ a Spolek OROT Brno.

Brno žehná Izraeli

Více informací
Objektivně viděno, svět věnuje Státu Izrael nadprůměrnou pozornost. Se svými 8,4 miliony obyvatel zaujímá Izrael 96. místo ve světě, hned za Tádžikistánem a Hondurasem a před Rakouskem a Švýcarskem.

Izrael sedmdesátiletý

Více informací
V neděli 22. dubna 2018 proběhl při příležitosti Dne památky obětí holocaustu (Jom ha-šoa) již patnáctý ročník akce Kulturou proti antisemitismu, kterou pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Program byl letos věnován především 70. výročí vzniku Státu Izrael.  

Všichni jsme lidi 2018

Více informací