Novinky

Česká stopa v rodině izraelského velvyslance

Česká stopa v rodině izraelského velvyslance

Při prvním setkání se současným izraelským velvyslancem v České republice Danielem Meronem jsme si neformálně povídali o tom, odkud pocházíme. Když jsem vyslovil jméno svého rodného Uherského Hradiště, samozřejmě jsem nepředpokládal, že by někdy dříve toto slovo slyšel. Jaké bylo mé překvapení, když hned živě zareagoval. „Tam máme příbuzné!“ prohlásil. Tak pro mě začalo objevování česko-židovských kořenů jeho manželky Jill. Ta nedávno napsala článek popisující osudy části své rodiny, na jejíž památku byly v dubnu v Olomouci osazeny „kameny zmizelých“, a souhlasila s jeho uveřejněním ve Slově z Jeruzaléma. Na doplnění nám poskytla tento rozhovor.

Více informací

Rozkol: Kde se cesty církve rozešly s cestami Izraele

Rozkol: Kde se cesty církve rozešly s cestami Izraele

Dr. Jürgen Bühler

Nikdy nezapomenu na návštěvu desetimilionového čínského města Wen-čou, kterou jsem před několika lety podnikl se skupinou duchovních místní církve. Dozvěděl jsem se, že tito duchovní reprezentují asi milion věřících. Byla to pro mě velká čest, o to větší, když mi řekli, že jsem první člověk, který je přijel navštívit z Izraele. Začal jsem vysvětlovat, proč je pro nás Izrael důležitý, a záhy jsem zjistil, že to pro ně není nic nového. Po bohoslužbě jsem se zeptal jejich představeného: „Kdo vás učil o Izraeli?“ Ještě dnes se mi vybaví jeho nechápavý výraz. „Všechno je to v Bibli,“ odpověděl.

Více informací

Pomáháme Izraelcům bojovat s požáry

Zkuste si představit, že vidíte na obloze zápalné balony a draky, které pak padají na vaše pole s dozrávajícím obilím. Úroda je spálena v několika minutách. S takovými útoky se musí v tomto období denně potýkat izraelští občané žijící v blízkosti hranice s Pásmem Gazy

Více informací
Po tom, co na území Izraele přes víkend zamířilo přes 700 raket, Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém vyslalo v pondělí delegaci do západní části Negevské pouště, aby zjistila, co místní izraelské komunity potřebují k zajištění ochrany a jak jim může co nejlépe pomoci připravit se na další možné vyhrocení situace.

Křesťané reagují na vyhrocení konfliktu s Gazou

Více informací
Stovky účastníků 16. ročníku veřejné akce „Kulturou proti antisemitismu“ se dnes sešly v Praze, aby vyjádřily obavy z rostoucího antisemitismu a solidaritu s židovským národem. Akce se koná při příležitosti dne památky obětí holocaustu (jom ha-šoa), který připomíná výročí povstání ve varšavském ghettu.

Kulturou proti antisemitismu

Více informací

Židům a psům vstup zakázán

Více informací

Dostaveníčko se „zlodějem půdy“

Židé kradou půdu Palestincům. Toto obvinění je součástí všech úvah o izraelsko-palestinském konfliktu. Izraelští osadníci na palestinském území jsou hlavní překážkou míru na Blízkém východě.

Yossi Edri bydlí v židovské osadě Bejt Chagaj v jižním cípu hebronského pohoří.

Žije v samém ohnisku konfliktu. Má na starosti bezpečnost židovských vzdělávacích institucí v okruhu zhruba tisíc kilometrů čtverečních: školek, škol, internátních škol, talmudických škol a akademií, které připravují dospívající na službu v armádě.

Více informací
Na přelomu roku byly zveřejněny dva rozsáhlé průzkumy, které se věnovaly projevům antisemitismu v Evropě. Výsledky jsou varující. Dokládají prudké zhoršování situace a naznačují také nové rozdělení Evropy. Největší nárůst vykazují Švédsko, Německo, Francie, Belgie a Británie, zatímco situace v zemích na východě Evropy je ve všech ukazatelích lepší

Evropou obchází strašidlo: Antisemitismus

Více informací
„Situace Židů ve světě je dnes nejistá, ale alija je silná,“ píše Howard Flower, ředitel pro aliju Křesťanského velvyslanectví Jeruzalém ve svém komentáři k prudkému nárůstu aliji v loňském roce. Zesílení aliji ukazuje, že situace v různých zemích, z nichž Židé přicházejí do Izraele, je v podstatě stejná: židovské komunity čelí mnoha obtížím, ať už jde o finanční krizi, nepříznivé životní podmínky pro uprchlíky, hrozba války, antisemitské projevy, nenávistné slovní útoky a další hrozivé okolnosti.

Strasti rozptýleného lidu: Boží záchranná mise a naše role v ní

Více informací
Židům a psům vstup zakázán „Když Němci roku 1939 obsadili Československo, všichni jsme rozuměli, co se bude dít. Každý den přinesl nějaký nový protižidovský zákon. To bylo: Židům a psům vstup zakázán, všechna veřejná místa, kavárny, plovárny. Nesmělo se do kina ani do divadla,“ vypráví Hana Sternlichtová.   Jako dvanáctiletá nastoupila s rodiči do transportu, který je s dalšími Židy odvezl do Terezína. Prošla tábory Osvětim a Mauthausen, kde ji na prahu smrti vysvobodila americká armáda. Po válce odešla do Izraele, kde žije dodnes. V neděli 14. dubna 2019 bude hlavním hostem tradičního setkání, které ICEJ pod názvem „Kulturou proti antisemitismu“ pořádá v pražské Valdštejnské zahradě.

Židům a psům vstup zakázán

Více informací