Novinky

V Jeruzalémě byla slavnostně zpřístupněna dřevěná rozhledna ve tvaru kvetoucího kaktusu, jejímž autorem je známý český architekt Martin Rajniš. Věž je umístěna v areálu Hansen House z roku 1887, nedaleko hradeb Starého města, a návštěvníkům nabízí nádherný výhled na Jeruzalém. Samotný Hansen House má mimořádně zajímavou historii s výraznou českou stopou. Byl zřízen jako centrum pro léčbu malomocných a od svého založení až do roku 1950 byl provozován Ochranovskou (Herrenhut) křesťanskou komunitou Jednoty bratrské. Tvar kaktusu byl zvolen záměrně – „ježatou krásou“ Martinu Rajnišovi připomíná izraelskou povahu.

JEŽATÁ ROZHLEDNA ARCHITEKTA MARTINA RAJNIŠE ROZKVETLA V JERUZALÉMĚ

Více informací

Hysterické reakce na prohlášení o Jeruzalému zřejmě mají duchovní pozadí

George Orwell kdysi napsal, že může přijít doba, kdy hlavní povinností slušných lidí bude opakovat samozřejmosti. V souvislosti s povykem, který se spustil kolem prohlášení prezidenta Trumpa o uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele, mám neodbytný pocit, že v této době žijeme.

Více informací
Vítáme dnešní statečné a historické rozhodnutí Spojených států uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Tento krok dotýkající se historické národní identity židovského národa měl být učiněn již dávno.

ICEJ vítá uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele

Více informací
Židé v Bělorusku nemají život snadný. Mnozí se proto rozhodují, že se vrátí do země svých otců. ICEJ jim pomáhá na každém kroku: v Bělorusku, i později v Izraeli. ICEJ pracuje v Bělorusku od roku 2006. Zajišťujeme bezpečnou dopravu na letiště i potřebné ubytování. Takto jsme již asistovali více než čtyřem tisícům lidí.

Židé z Běloruska se vracejí domů (Howard Flower)

Více informací
V příletové hale Ben-Gurionova letiště bylo slyšet hlasité výkřiky. Když 6. června konečně přistálo v Izraeli 70 etiopských Židů z poslední skupiny, o niž se v posledních letech vedl dlouhý zápas, jejich příbuzní je vítali s neskrývanou radostí. Slzy tekly po tvářích příbuzných, kteří byli dlouhá léta odloučeni. „Prodlužované čekání působí srdci bolest, ale naplněná touha je stromem života,“ říká Přísloví 13:12. Touha těchto rodin byla onoho večera skutečně naplněna!

Rodiny se konečně sjednocují (Kayla Ellingsworth)

Více informací

Tvůrci pokoje v Izraeli

Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny (Mt 5:8). V anglickém překladu tohoto verše se objevuje slovo „peacemakers“, doslova tvůrci pokoje, které se stalo mottem unikátního projektu uskutečněného s podporu EU za spolupráce poboček ICEJ v Česku, Německu a Izraeli.

Více informací
Návštěva jordánského král Abdalláha 7. srpna 2017 u předsedy Palestinské samosprávy Mahmúda Abbáse v Ramalláhu představovala finále nejnovějšího dějství konfliktu kolem Chrámové hory. Jejím cílem bylo prezentovat dosažené úspěchy obou arabských vůdců a přetavit je v politické zisky vůči jejich domácím i zahraničním rivalům. Tento text shrnuje hlavní poučení z celého incidentu.

Incident na Chrámové hoře a poučení z něj

Více informací
Po Šestidenní válce v červnu 1967 se z Izraele stal okupant. Tak se to aspoň většinou jeví z dnešní perspektivy, bereme-li v úvahu platné axiomy a diskuse o řešení údajně nejdůležitějšího konfliktu na Blízkém východě, totiž toho mezi Izraelci a Palestinci. V této logice se pak často mluví o „hranicích z roku 1967“, jimiž se myslí čára, která v roce 1967 oddělovala židovský stát Izrael od Pásma Gazy a západního břehu Jordánu.

Pohled na dvoustátní řešení 50 let po Šestidenní válce (Johannes Gerloff)

Více informací
Sledujeme-li přístup Evropy k izraelsko-palestinskému konfliktu, musíme konstatovat znepokojivé tendence. Patří k nim nepřiměřené soustředění na izraelskou okupaci a odsuzování židovského osidlování v kontrastu s nedostatečným odsuzováním palestinského terorismu.

Proč Evropa bagatelizuje palestinský terorismus (Gabriel Rosenberg)

Více informací
Naše sesterská organizace Institut Williama Wilberforce zahájila letos na jaře produkci české verze pořadů z Izraele, které tvoří německý tým ve spolupráci s Johannesem Gerloffem. Tyto pořady doporučujeme vaší pozornosti. Každý týden se objeví na YouTube jeden díl magazínu a jeden biblický impuls. Nově připravujeme spolupráci s TV Noe, která má zájem zařadit tyto pořady do svého vysílání.

Fokus Jeruzalém – televizní magazín z Izraele

Více informací