Novinky

Pouhých pět kilometrů od hranice s Gazou leží Kfar Aza, malá komunita, která je pravidelným terčem teroristů z Gazy. Začátkem září nás s touto silnou a skromnou komunitou seznámil její 75letý člen Šaj Hermeš. Šaj je bývalý poslanec Knesetu, který působil sedm let v izraelském parlamentu. Tento pragmatický a nesmírně houževnatý muž se vášnivě zajímá o lidi, politiku a právo Izraelců na život v zemi, která patří Izraeli. Byl vždy silným obhájcem své komunity a národa, dokonce i v nejnebezpečnějších okamžicích, kdy z Gazy na jejich domy a půdu bez přestání létaly rakety a směřovaly minometné a žhářské útoky.

Co oheň zničil, společenství obnovuje

Více informací
Výklad Evropského soudu v případu Psagot vykazuje zásadní nedostatky Evropský soudní dvůr vydal dne 12..listopadu dlouho očekávaný verdikt v případu vinařství Psagot. Týkal se otázky, jak by měly být označovány výrobky dovážené do Evropské unie z „okupovaných palestinských území“. Právní analýza rozsudku prozrazuje jeho zásadní nedostatky. Jde jen o další příklad politizace práva.  

Výklad Evropského soudu v případu Psagot vykazuje zásadní nedostatky

Více informací
Křesťanské velvyslanectví pomohlo více než 150 000 Židů vrátit se do Izraele Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém oslavilo na letošní Slavnosti stánků také nový milník v aliji. Toto hebrejské slovo označuje imigraci Židů do Izraele. Od založení v roce 1980 jsme pomohli více než 150 000 Židů vrátit se domů. V novodobé historii se do Izraele vrátilo asi 3,6 milionu Židů z celého světa – ze severu, jihu, východu i západu – a doslova tak naplnili biblická zaslíbení. Například přesně před třiceti lety, v říjnu 1989, se po pádu Železné opony začala vracet do Izraele mohutná vlna sovětských Židů. ICEJ zareagovalo na jejich rozhodnutí přistěhovat se do Izraele, aby tak pomohlo při historickém shromáždění nejen Židům z Ruska, ale i z mnoha dalších zemí po celém světě.

Milník v aliji

Více informací
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém vítá upřesňující výrok americké vlády, která nepovažuje židovské komunity na Západním břehu za ilegální. Současně odsuzuje radikálně odlišný postoj, který ve stejné době zaujala Evropská unie, jejíž Soudní dvůr nařídil zvláštní označování židovského zboží pocházejícího z tzv. osad.

ICEJ vítá americký postoj k osadám a kritizuje rozhodnutí EU o označování zboží

Více informací
V roce 2020 připravujeme v době letních prázdnin sedmý ročník pochodů s týmem zkušených průvodců a doprovodnými službami. Jak se již osvědčilo, vyhlašujeme dva termíny. Trasa, program, doprovodný tým a služby budou v obou termínech identické. Doporučujeme zkušeným účastníkům, aby se mezi sebou domluvili a obsadili rovnoměrně oba termíny. Termín: 12. – 18. 7. 2020 Termín: 2. – 8. 8. 2020 Přihlášky najdete zde:

Otevíráme přihlášky na další ročník Memoriálu Vrby a Wetzlera v roce 2020

Více informací

Více informací
Sderot je malé pohraniční město nedaleko Pásma Gazy. Jeho obyvatelé trpí už řadu let častými raketovými a minometnými útoky palestinských teroristů. Po zaznění varovného signálu mají lidé jen 13 vteřin na to, aby doběhli do nejbližšího krytu. ICEJ této exponované oblasti pomáhá mnohými způsoby. Instalovali jsme už více než 70 protiraketových krytů, které zachránily mnoho životů. Kromě fyzické ochrany však místní lidé potřebují také povzbuzení emocionální. Psychický tlak neustálých útoků způsobuje mnohé poruchy, rozpad rodin a řadu dalších negativních sociálních jevů. Mezi nejohroženější patří děti a mládež.

Česká pomoc Sderotu pokračuje

Více informací
Pozitivní pohyb ve vztazích arabského světa k Izraeli se neomezuje pouze na tamní křesťany. Stále více sunitských států, jež nemají s Izraelem oficiální diplomatické styky, ve skutečnosti s židovským státem už nějakou dobu tiše spolupracuje. V poslední době se tyto vztahy postupně stávají viditelnějšími, ať už formou oficiálních kroků, nebo novinových článků, které volají po uznání existence Izraele jako reality Blízkého východu.

Izrael a státy Arabského zálivu na cestě k otevřené normalizaci

Více informací
Na Slovensku v Muzeu ve Staré Ľubovni se letos v září konala pozoruhodná vzpomínková akce „Vertikála východního větru“ aneb setkání potomků společného příběhu. Je to příběh dvou rodin: židovské a slovenské. Potomci obou rodin, přeživší – židovské i pomáhající – slovenské se domluvili na akci, která má sloužit k setkání potomků i k veřejné osvětě. Povídali jsme si o ní s jejím autorem, Františkem Bondrou.

Vertikála východního větru“ aneb setkání potomků společného příběhu

Více informací

Memoriál Vrba – Wetzler v šestém roce existence

V létě se konaly celkem tři pochody po stopách Vrby a Wetzlera z Osvětimi do Žiliny. Úvodník k letošnímu ročníku, který potvrzuje postupný vznik tradice, napsal duchovní otec projektu Fedor Gál.

Více informací