Novinky

Více informací
Na Slovensku v Muzeu ve Staré Ľubovni se letos v září konala pozoruhodná vzpomínková akce „Vertikála východního větru“ aneb setkání potomků společného příběhu. Je to příběh dvou rodin: židovské a slovenské. Potomci obou rodin, přeživší – židovské i pomáhající – slovenské se domluvili na akci, která má sloužit k setkání potomků i k veřejné osvětě. Povídali jsme si o ní s jejím autorem, Františkem Bondrou.

Vertikála východního větru“ aneb setkání potomků společného příběhu

Více informací
Sderot je malé pohraniční město nedaleko Pásma Gazy. Jeho obyvatelé trpí už řadu let častými raketovými a minometnými útoky palestinských teroristů. Po zaznění varovného signálu mají lidé jen 13 vteřin na to, aby doběhli do nejbližšího krytu. ICEJ této exponované oblasti pomáhá mnohými způsoby. Instalovali jsme už více než 70 protiraketových krytů, které zachránily mnoho životů. Kromě fyzické ochrany však místní lidé potřebují také povzbuzení emocionální. Psychický tlak neustálých útoků způsobuje mnohé poruchy, rozpad rodin a řadu dalších negativních sociálních jevů. Mezi nejohroženější patří děti a mládež.

Česká pomoc Sderotu pokračuje

Více informací
Pozitivní pohyb ve vztazích arabského světa k Izraeli se neomezuje pouze na tamní křesťany. Stále více sunitských států, jež nemají s Izraelem oficiální diplomatické styky, ve skutečnosti s židovským státem už nějakou dobu tiše spolupracuje. V poslední době se tyto vztahy postupně stávají viditelnějšími, ať už formou oficiálních kroků, nebo novinových článků, které volají po uznání existence Izraele jako reality Blízkého východu.

Izrael a státy Arabského zálivu na cestě k otevřené normalizaci

Více informací

Memoriál Vrba – Wetzler v šestém roce existence

V létě se konaly celkem tři pochody po stopách Vrby a Wetzlera z Osvětimi do Žiliny. Úvodník k letošnímu ročníku, který potvrzuje postupný vznik tradice, napsal duchovní otec projektu Fedor Gál.

Více informací
Skupina vedoucích ICEJ z několika zemí navštívila na jaře Egypt. Tato návštěva nám doslova otevřela oči pro velké věci, které Bůh v této zemi činí, a také pro jeho smělé plány s tímto starobylým národem, které zahrnují také proměnu vztahu k Izraeli.  

Egypt, můj lid

Více informací

Výsledky zářijových voleb v Izraeli

V úterý 17. září se v Izraeli konaly opakované parlamentní volby. Došlo k nim poté, co po dubnových volbách se vítězi, straně Likud úřadujícího premiéra Binjamina Netanjahua, nepodařilo sestavit vládu. Koalice pravicových stran sice měla jasnou většinu, ale strana Jisrael Beiteinu Avigdora Liebermana odmítla zasednout do vlády spolu s ortodoxními stranami Šas a UTJ, pokud nebudou souhlasit s odvodem ortodoxních mladíků do armády.

Více informací

Pomáháme Izraelcům bojovat s požáry

Zkuste si představit, že vidíte na obloze zápalné balony a draky, které pak padají na vaše pole s dozrávajícím obilím. Úroda je spálena v několika minutách. S takovými útoky se musí v tomto období denně potýkat izraelští občané žijící v blízkosti hranice s Pásmem Gazy

Více informací

Rozkol: Kde se cesty církve rozešly s cestami Izraele

Rozkol: Kde se cesty církve rozešly s cestami Izraele

Dr. Jürgen Bühler

Nikdy nezapomenu na návštěvu desetimilionového čínského města Wen-čou, kterou jsem před několika lety podnikl se skupinou duchovních místní církve. Dozvěděl jsem se, že tito duchovní reprezentují asi milion věřících. Byla to pro mě velká čest, o to větší, když mi řekli, že jsem první člověk, který je přijel navštívit z Izraele. Začal jsem vysvětlovat, proč je pro nás Izrael důležitý, a záhy jsem zjistil, že to pro ně není nic nového. Po bohoslužbě jsem se zeptal jejich představeného: „Kdo vás učil o Izraeli?“ Ještě dnes se mi vybaví jeho nechápavý výraz. „Všechno je to v Bibli,“ odpověděl.

Více informací

Česká stopa v rodině izraelského velvyslance

Česká stopa v rodině izraelského velvyslance

Při prvním setkání se současným izraelským velvyslancem v České republice Danielem Meronem jsme si neformálně povídali o tom, odkud pocházíme. Když jsem vyslovil jméno svého rodného Uherského Hradiště, samozřejmě jsem nepředpokládal, že by někdy dříve toto slovo slyšel. Jaké bylo mé překvapení, když hned živě zareagoval. „Tam máme příbuzné!“ prohlásil. Tak pro mě začalo objevování česko-židovských kořenů jeho manželky Jill. Ta nedávno napsala článek popisující osudy části své rodiny, na jejíž památku byly v dubnu v Olomouci osazeny „kameny zmizelých“, a souhlasila s jeho uveřejněním ve Slově z Jeruzaléma. Na doplnění nám poskytla tento rozhovor.

Více informací