Hlavní zpráva

ICEJ vítá americký postoj k osadám a kritizuje rozhodnutí EU o označování zboží

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém vítá upřesňující výrok americké vlády, která nepovažuje židovské komunity na Západním břehu za ilegální. Současně odsuzuje radikálně odlišný postoj, který ve stejné době zaujala Evropská unie, jejíž Soudní dvůr nařídil zvláštní označování židovského zboží pocházejícího z tzv. osad.

 

Chci vědět víc