Hlavní zpráva

Stanovisko ICEJ k rozhodnutí ICC

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém se staví proti selektivnímu rozhodnutí Mezinárodního trestního tribunálu (ICC), který v rozporu se zásadami mezinárodního práva hodlá rozšířit svou pravomoc, aby mohl posoudit obvinění Izraele z údajných válečných zločinů. Tento předpojatý krok namířený proti jedinému židovskému státu vyvolává důvodné podezření, že Soud je motivován antisemitismem.

Chci vědět víc