Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na leden 2020

 

1. Modlitba za Izrael

 

Gordický uzel izraelských voleb
Izraelský národ se nyní nachází uprostřed třetí volební kampaně za jediný rok. Příští národní hlasování se bude konat 2. března a předběžné průzkumy naznačují, že politický pat stále ještě nemusí být vyřešen. Pro Izraelce je to opravdu neobvyklá situace a mnoho z nich je roztrpčeno, že jejich hlasy zdá se mnoho neznamenají. Objevují se i obavy ze škod, které by mohla nestabilní politická situace napáchat na izraelské ekonomice. Také nepřátele Izraele nynější situace svádí domnívat se, že národ je bez vedení a jako takový i zranitelný.

Modlete se prosím, aby z těchto voleb vzešla vláda způsobilá vést národ  do budoucnosti. Modlete se za prozatímního premiéra Benjamina Netanjahua, který čelí obviněním, jež mnozí považují za nečestný pokus pošpinit ho a zbavit ho moci. Modlete se, aby se Izraelci sjednotili v tom, jak vyřešit nynější politickou krizi a zabránit jejímu opakování.
Modlete se, aby se izraelská veřejnost obrátila k Pánu s prosbou o správné směřování pro svou zemi.  Proste Pána, aby v době nejistoty  zachoval hospodářství země silné a prosperující. Modlete se za Boží ochranu Izraele během přetrvávající politické prázdnoty. Modlete se také proti všem plánům a všemu úsilí nepřátel, kteří chtějí Izraeli ublížit.

“Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.” (Ž 121, 4-8)

 

“A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.” (Žd 8, 10)


   2. Modlitba za národy


Více příznivých rozhodnutí o Jeruzalému, Golanských výšinách a osadách.

Brazílie se přidala k rostoucímu počtu zemí, které se zavázaly přesunout svá velvyslanectví do Jeruzaléma. Modlete se, aby více národů uznalo Jeruzalém za hlavní mesto Izraele a přestěhovalo tam svá velvyslanectví. Modlete se za odvahu pro vládce těchto zemí, aby byli schopni se správně rozhodnout v souvislosti s Jeruzalémem a jeho prorockým významem pro naši dobu. Modlete se také, aby další národy následovaly příkladu USA a uznaly Golanské výšiny za izraelské území a nahlížely na izraelské komunity v Judeji a Samaří (“osady”) jako na legální záležitost.


 

“Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.” (Za 2, 12)

 

Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.”(Zj 3,12)

3. Bezpečnost Izraele

Bezpečnostní situace v regionu zůstává po zabití íránského generála Kassama Soleimaniho velmi napjatá. Írán utrpěl americkým zásahem velkou strategickou ránu, ale stále má chuť i schopnosti zaútočit na Izrael. Navíc se snaží vrátit na scénu také sunitská teroristická skupina Islámský stát a sever Izraele ohrožuje i obnovená vojenská přítomnost syrské armády prezidenta Assada i libanonské milice Hizballáh. Bezpečnostní riziko trvá i na jihu na hranici s Pásmem Gazy, které ovládá Hamás.

 

Prosím, modlete se za izraelské vojenské, bezpečnostní a politické představitele, aby měli moudrost a předvídavost, jak si poradit se všemi těmito hrozbami, a za vojáky v terénu, kteří Izrael chrání, aby byli silní a bdělí.

 

“… Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv!’” (Iz 62:7)

 

“Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje…” (1 Kor 14:33)

 

Děkujeme, že se k nám přidáváte k modlitbám.