Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62

Modlitební dopis na září 2020


Drazí spolumodlitebníci,

 

děkujeme, že se i tento měsíc zapojujete do našeho společného modlitebního úsilí. Pro celý svět nastaly těžké časy a abychom si poradili se všemi těžkostmi, které před námi stojí, je moc našich sjednocených modliteb potřeba více než kdy dříve. Toto období je zvláště náročné pro naše zaměstnance, kteří v Jeruzalémě připravují Slavnost stánků, jakou jsme dosud ještě nikdy nepořádali.


Mnoho křesťanů po celém světě během měsíců koronavirové krize pocítilo, že jsou povoláni k intenzivnějšímu modlitebnímu životu. Není neobvyklé znovu slyšet povědomou výzvu k národnímu pokání zapsanou ve Druhé knize letopisů (7, 14 BK): „A ponižujíce se lid můj, nad nímž jest vzýváno jméno mé, modlili by se, a hledali by tváří mé, a odvrátili by se od cest svých zlých: i já také vyslyším je s nebe, a odpustím hřích jejich, a uzdravím zemi jejich.“

Všichni dobře víme, že aby se takové obrození uskutečnilo, je potřeba pokora před Hospodinem, modlitba a pokání. Někdy však opomíjíme výzvu „hledejte mou tvář“. V Písmu je tento obrat velmi častý. Najdeme jej například na těchto místech: 1Pa 16; 11, Ž 24, 6; Ž 105, 4 a Oz 5, 15. Ale víme skutečně, co znamená „hledat Boží tvář“?

 

Před mnoha lety mě jednou v noci probudil Pán ze spánku velmi jasnou výzvou: „Davide, hledej Mou tvář!“ Než jsem znovu usnul, několik minut jsem se modlil, věděl jsem však, že Bůh to myslí vážně. Cítil jsem to v povzbudivém tónu, kterým vyslovil mé jméno, v naléhavosti a ozvěně věčnosti v Jeho hlase. A tak jsem se příští den snažil usilovněji a zeptal jsem se Pána, co to znamená, „hledat Jeho tvář“. Rychle mi odpověděl: „Hledat Mou tvář znamená hledat svou vlastní budoucnost.“

V té době jsem byl na cestě s Pánem nováčkem. Ale věděl jsem, že mě Bůh povolal a že mě nabádá, abych své povolání bral vážně. Přišel čas, abych se už nespoléhal na to, že rodiče, duchovní nebo kdokoli jiný bude naslouchat Hospodinu za mě. Měl jsem přijmout zodpovědnost za vlastní cestu a poslání, následovat Pána a učit se přímo od Něj o životní cestě, kterou má pro mě připravenou.
 

Byly to fascinující myšlenky a velmi mě povzbudilo, když jsem je našel potvrzeny v Písmu. Král David řekl: „Hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi! Mé srdce si opakuje tvoji výzvu: „Hledejte mou tvář.“ Hospodine, tvář tvou hledám. Svoji tvář přede mnou neukrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka. Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso. I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.“ (Ž 27, 7-10)


Hledat Boží tvář znamená hledat Jeho vůli a plán pro život každého člověka. Znamená to také zjistit, zda ve Vašem životě něco blokuje cestu vpřed, nebo brání Boží milosti. A toto všechno můžete vztáhnout i na svou rodinu, společenství, komunitu nebo národ.

Áronské požehnání (Nu 6, 24–26) obsahuje tento verš: „Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv.“ Ale někdy od nás musí Hospodin Svou tvář odvrátit kvůli tomu, co jsme udělali, a je na nás, abychom skrze modlitbu a pokání hledali Jeho tvář, takže na nás znovu bude moci pohlédnout a usmát se– se vším požehnáním, milostí a pokojem, které to s sebou nese.

Občas to může být nepohodlný úkol. Ale nakonec je docela povzbudivé myslet na to, že když „hledáme Boží tvář“, jednoduše hledáme nejlepší cestu pro vlastní budoucnost.

 

Kéž Hospodin nad Vámi tento měsíc rozjasní svou tvář, když budeme společně hledat Pána v modlitbách.


Šalom z Jeruzaléma!

David R. Parsons

viceprezident a hlavní mluvčí
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém***************************

Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.

 

MODLITEBNÍ BODY
na září 2020

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně bude ve středu 2. září 2020. Přidejte se prosím k nám!


 

  1. Modlitba za Izrael

Za novou mírovou dohodu mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty

Minulý týden byl nečekaně oznámen průlom ve vztahu mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty. V takzvané Abrahámovské smlouvě se Emiráty staly třetím arabským státem (po Egyptě a Jordánsku), který se oddělil od hlavního proudu a navázal formální vztahy s Izraelem bez konečné mírové dohody s Palestinci. Mnozí chválí dohodu jako vítaný návrat k plánu „míru pro mír“, v němž Izrael nemusí Emirátům nic poskytnout výměnou za normalizaci vztahů. Další varují, že součástí smlouvy může být přece jen nějaké „něco za něco“. Vynořily se totiž zprávy, že ve smlouvě Izrael souhlasil s tím, že USA prodají Emirátům nejnovější neviditelné letouny F-35. Kvůli naléhavosti íránské hrozby se může stát, že se několik dalších sunnitských států rychle přidá ke Spojeným arabským emirátům a uzavřou s Izraelem mírové smlouvy. Pilířem této dohody je fakt, že přední sunnitské státy spoléhají na to, že prezident USA Donald Trump konfrontuje Írán kvůli nelegálnímu jadernému programu a dalšímu agresivnímu jednání v regionu. Proto je pro mír mezi Izraelem a dalšími arabskými sousedy nezbytné Trumpovo znovuzvolení.

 

Modlete se prosím, aby mírová dohoda mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty přinesla mnoho dobrého oběma národům i celé oblasti. Modlete se, aby v příštích týdnech a měsících přetrvávala příznivá situace a aby vedla ke zlepšení vztahů, nebo dokonce k uzavření mírových dohod mezi Izraelem a dalšími arabskými zeměmi, jako jsou Omán, Bahrajn, Maroko a Saúdská Arábie. Modlete se, aby se prezidentu Trumpovi a jeho štábu dařilo v nadcházejících měsících a letech stavět na tomto diplomatickém průlomu na Středním východě.


„Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.“ (Ž 29, 11)

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ (Mt 5,9)

Za izraelskou vládu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu a střídající premiér Benny Gantz se ani dlouho po termínu nemohou shodnout na státním rozpočtu. Neshody ohledně rozpočtu téměř zavinily rozpad koaliční vlády a čtvrté kolo voleb. Na poslední chvíli byl uzavřen kompromis, který přesunul termín uzavření rozpočtu na prosinec. Rozpočet je jen jedním ze zdrojů napětí v koaliční vládě. Před Netanjahuovou oficiální rezidencí se konají vášnivé protesty, na nichž lidé žádají jeho rezignaci kvůli blížícímu se zahájení soudních řízení ve věci korupce. Nálada na protestech je velmi rozjitřená a Netajnahu se teď obává o svou rodinu kvůli výhrůžkám.

 

Modlete se prosím, aby všechny strany v izraelské vládě spolupracovaly v těchto těžkých časech na posílení národa, zatímco bojují rozpočtové bitvy a řeší starosti o hospodářství uprostřed druhé vlny koronaviru. Modlete se, aby premiér Netanjahu dokázal náležitě vykonávat své povinnosti, přestože se zároveň musí bránit tomu, co sám považuje za vykonstruovaná obvinění. Modlete se i za ochranu pro něj a jeho rodinu.

 

„Lépe dvěma než jednomu... Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!“ (Kaz 4, 9-12)

 

„...usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.” (Ef 4, 3)
 

  1. Modlitba za region a národy

Za klid na izraelských hranicích
Hizballáh v Libanonu stále testuje bdělost Izraele na severní hranici. V uplynulých týdnech podnikl několik přeshraničních výpadů. Izraelským obranným silám se zatím podařilo překazit teroristické akce, ale Hizballáh se stal předmětem pečlivého zájmu ohledně jeho role v explozi v bejrútském přístavu před několika týdny. Je možné, že šíitská milice se rozhodne pro vojenskou konfrontaci s Izraelem, aby tak vyřešila rostoucí tlak na vlastním území. Hamás v Gaze zatím znovu začal vypouštět přes hranice do Izraele zápalné balóny, aby zakládal požáry na izraelských polích a v sadech. Na hranici s Gazou roste napětí a mnozí tamní obyvatelé se obávají, že může hrozit další raketová válka s Hamásem.


Modlete se prosím, aby Hospodin chránil celou izraelskou hranici, a zvláště její severní a jižní část. Prosme Pána, aby svou mocnou rukou a vztaženou paží pomohl Izraeli jako za dávných dnů. Zároveň se prosím modlete za obyvatele Libanonu a Gazy, aby našli cestu ze zhoršující se situace, aby poznali Pána i bázeň před Hospodinem a snažili se žít s Izraelem v míru.

„Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben; pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost!“ (Ž 31, 2)

„Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství...“ (L 1, 54)

Za obrození světa
Během uplynulých týdnů se uprostřed pandemie koronaviru a rasových nepokojů v USA i nadále ozývaly hlasy volající po modlitbách za obrození světa. Hospodin nás zve, abychom naslouchali hlasu našeho Pána spíše než hluku médií, které nezprostředkovávají Boží slovo. Protože jsme lidem modlitby, pokusme se trávit tento měsíc s Pánem více času a naslouchejme, co říká o našich národech, komunitách i o našich vlastních životech.

Stále se prosím spolu s námi modlete, aby Pán vylil Svého Ducha na každé tělo, jak je to přislíbeno ve třetí kapitole knihy proroka Jóela. Modlete se, aby naši synové a dcery prorokovali, aby naši starci měli sny a naši jinoši prorocká vidění. Modlete se, aby pravá Církev prospívala a rostla i v těchto neklidných dobách. Modlete se, aby se křesťané po celém světě obrátili od bohatství a starostí tohoto světa ke vzácným, věčným pravdám spasení v Ježíši.

„Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů.“ (Ž 22, 28)
 

„I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“ (Jl 3, 1)
 

  1.  Modlitba za Křesťanské velvyslanectví

Za Slavnost
Letos poprvé za čtyřicet let nebudou moci kvůli koronavirovým omezením národy přijít do Jeruzaléma na Slavnost stánků. Přesto se jí zúčastnit, protože Slavnost stánků budeme živě vysílat do celého světa. Účastnický balíček Slavnosti stánků Křesťanského velvyslanectví bude zahrnovat živé bohoslužby po celých sedm dní sukotu a více než 80 kázání a seminářů, které bude možné zhlédnout na požádání. Chystáme také virtuální cesty do různých koutů Izraele, a další speciální aktivity.

 

Příštích několik týdnů, které zbývají do začátku Slavnosti stánků, se bude pro tým Křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě i v našich pobočkách po celém světě nést ve znamení intenzivních příprav. V mnoha směrech se tímto krokem pouštíme na neznámou půdu. Během příprav se spoléháme na vaši modlitební podporu více než kdy dříve. Nechceme dělat nic bez Božího požehnání a vedení.

Modlete se prosím za vedení a zaměstnance Křesťanského velvyslanectví, kteří upřesňují detaily letošní Slavnosti. Modlete se prosím, aby s námi byla moudrost a vedení Ducha Svatého. Modlete se prosím, aby Pán přivedl mnoho lidí k registraci na letošní online Slavnost. Modleme se také, aby Pán přivedl správné řečníky a duchovní, kteří chtějí žehnat lidem a předat pravou vizi a slovo Páně, které nám chce Pán během letošní Slavnosti předat. Modlete se také prosím, aby všichni, kteří připravují Slavnost stánků 2020 i všichni, kteří se k ní přidají, pociťovali velkolepou přítomnost Páně.

 

„Mojžíš mu řekl: „Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj!“ (Ex 33, 15)

„V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!“ (J 7, 37)


Za snahy Křesťanského velvyslanectví o aliju
V uplynulých měsících se Křesťanské velvyslanectví stalo svědkem zázraku v prorockém návratu židovského národa do Zaslíbené země. Alija stále pokračuje i navzdory pandemii koronaviru, a vše nasvědčuje tomu, že se její vlna ještě zesílí, když bude obloha znovu otevřena cestovatelům. Křesťanskému velvyslanectví se podařilo hrát v rámci aliji rozhodující úlohu díky tomu, že během tohoto neobvyklého koronavirového období přivedlo domů do Izraele více než 1 400 Židů. To znamená, že zatímco koronavirová pandemie ohrožovala svět, dařilo se nám přivést domů do Izraele alespoň 250 Židů měsíčně.


Modlete se prosím, aby dveře aliji zůstaly otevřené a aby se proud Židů navracejících se do Izraele ještě vzrostl a zrychlil se i navzdory koronavirovým dopravním omezením. Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví nadále hrálo v nynější zázračné vlně aliji hlavní roli. Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví mělo dostatek finančních prostředků a mohlo ještě letos domů do Izraele přivést až 3 000 Židů.


„Povznese korouhev k pronárodům a posbírá rozehnané z Izraele a rozptýlené Judejce shromáždí ze čtyř stran země.“ (Iz 11, 12)
 

„Známať jsou Bohu od věků všecka díla jeho.“ (Sk 15,18, BK)

 

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!