Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na únor 2021
 
 „...úpěli v boji k Bohu a on jejich prosby přijal, protože v něho doufali.“ (1Pa, 5:20)
 
 Drazí spolumodlitebníci,
 
děkuji Vám, že se k nám tento měsíc znovu připojujete v modlitební iniciativě Izajáš 62. Pro Křesťanské velvyslanectví je ctí a zároveň nezbytností, že při něm stojíte v současné obtížné a nejisté době.
 
Pamatuji si, jak se koronavirus začal loni touto dobou poprvé šířit. Byl jsem tehdy na několika služebních cestách v zahraničí a všímal jsem si, že jak pronikají zvěsti o hrozbě viru, spolucestující začínají nosit na letištích roušky. Jasně si vybavuji, jak sedím na istanbulském letišti proti vystrašenému cestujícímu v roušce, když jsem uslyšel hlas Ducha Svatého, který ve mně vzbudil odhodlání: „Nebudu žít ve strachu!“
 
Podobná pandemie v lidech obvykle vyvolá jednu ze dvou možných reakcí. Buď se poddáme strachu, nebo v nás naroste bázeň před Hospodinem. Skutečně, dějiny ukazují, že globální pandemie se sebou přinesly finanční úpadek a rozšířily mezi lidmi zoufalství, avšak provázela je období skutečného duchovního obrození.
 
Strach plodí nejistotu, ba dokonce muka, a okrádá nás o všechen klid a bezpečí v životě. Je to duch, který dokáže podkopat naši víru v Boha a zničit náš modlitební život. Na druhou stranu bázeň před Hospodinem je pro nás zdravá, protože nás učí ctít našeho Tvůrce nade vše a důvěřovat tomu, že nás Jeho dobrota provede skrze jakékoli situace.
 
Písmo mluví jasně o prospěchu, který budeme mít z toho, že se budeme bát jedině Hospodina a vložíme do Něj veškerou důvěru. Jak řekl žalmista: „Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou jsi uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají, před zraky všech lidí.“ (Ž 31, 20)
 
Žalmista znovu hovoří o spravedlivém člověku, který se bojí Boha, a dodává: „...nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně. Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina.“ (Ž 112, 6–7)
 
 
 Vidíte, že když nastanou potíže...
někteří věří vozům a koním (Ž 20, 8);
jiní důvěřují svému luku (Ž 44, 7) a zbroji (L 11, 22);
další vkládají důvěru do pevností, které postavili (Dt 28, 52);
s vírou se obracejí k Egyptu (2 Kr 18, 21), nebo ke knížatům (Ž 146, 3);
někteří důvěřují bohatství (Ž 52, 9; Mk 10, 24; 1Tm 6,17); a další věří modlám, které nemohou vidět ani slyšet (Ž 135, 15-18).
 
David však volal: „Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade!“ (Ž 18, 3)
 
Dnes někteří vkládají víru do vědy a do lidské schopnosti přijít s odpovědí na naše problémy. Jiní věří, že jim budoucnost zajistí akciové trhy. Ale to všechno jsou jen křehké třtiny, o které se nemůžeme opřít, když si pandemie vyžádala tolik životů a zcela narušuje naše hospodářské vyhlídky.
 
Chtěl bych nás znovu vybídnout, abychom se rozhodli vložit veškerou důvěru v to, že nás Pán ve Své dobrotě provede vším, co by mohlo přijít.
 
V knize Letopisů starověkého Izraele se píše o tom, jak Reuben, Gad a polovina kmenu Manases dobývala území Gileádu a Bášanu a jak celou cestu k Eufratu „...úpěli v boji k Bohu a on jejich prosby přijal, protože v něho doufali.“ (1Pa, 5:20)
 
Není pochyb, že když skutečně vložíme veškerou důvěru v Pána, naše modlitby budou vyslyšeny v čase, který On určí a způsobem, který On bude považovat za správný.
 
Velká moc je v naší společné modlitbě, v níž vyslovujeme důvěru milujícímu a starostlivému Bohu, že bude v nadcházejících dnech jednat v náš prospěch. Ještě jednou Vám tedy děkuji za to, že se k nám přidáváte v modlitební kampani Izajáš 62.
 
Požehnání z Jeruzaléma!
 David R. Parsons
Viceprezident a hlavní mluvčí
Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
 
 
 Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.
 
MODLITEBNÍ BODY
na únor 2021
 
Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 3. února 2021. Prosím, přidejte se k nám!
 
1. Modlitba za Izrael
 
Za nové volby v Izraeli
Izrael nyní míří ke čtvrtým volbám během dvou let. I nové volby se budou soustředit na otázku, zda pokračovat v kurzu bezpečnosti a stability, jaký země zažila pod dlouholetým premiérem Benjaminem Netanjahuem, či zda nazrál čas svěřit vládu někomu jinému. Kampaň je pořád v rané fázi a několik faktorů může převážit váhy na jednu či druhou stranu – včetně vakcinace Izraelců proti koronaviru, dosud nedořešený proces s Netanjahuem, íránská hrozba a přístup nové Bidenovy administrativy k izraelsko-palestinskému sporu a zvláště k Teheránu. Volby se mají konat 23. března a Netanjahu se může odkázat k nedávnému diplomatickému průlomu s tzv. Abrahámovskými smlouvami a k ambicióznímu plánu masové vakcinace izraelské veřejnosti. Zároveň však čelí obžalobě a poprvé se v jeho vlastním tradičním, národně zaměřeném táboře objevili vážní soupeři. To všechno znamená, že má-li vyhrát volby, čeká ho nelehká cesta.
 
Modlete se prosím za Izraelce, aby ve volbách moudře vybrali, kdo je povede. Modlete se, aby stanoviska a politické preference každé strany a každého kandidáta byly jasné a čitelné a aby správní lidé nalezli společnou cestu ve prospěch země. Modlete se, aby pokračující úspěch Abrahámovských smluv podnítil další sunnitské vládce a národy uzavřít mír s Izraelem. Modlete se také, aby izraelská masová vakcinace skutečně dosáhla cíle ochránit veřejnost před koronavirem a konečně pomohla národní ekonomice.
 
„Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku, kdo však doufá v Hospodina, má v něm svůj hrad.“ (Př 29, 25)
 
„Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.“ (1J 5, 14)
 
 Za vztahy mezi Izraelem a USA
Izraelští představitelé nyní kvůli nové Bidenově administrativě ve Washingtonu musejí znovu nastavit vztahy s USA. Očekává se, že Bidenova administrativa bude mít velmi odlišný přístup ke Střednímu východu. Mnoho lidí se obává, že velmi vstřícná politika a rozhodnutí, která padla za Trumpa, budou nyní opuštěna a že Washington se navrátí k mnoha znepokojivým postojům Obamovy éry. Tyto obavy plynou především z faktu, že Biden dosazuje na důležité politické pozice mnoho lidí Obamovy éry – například Johna Kerryho, Samanthu Powerovou a Wendy Shermanovou. Z tohoto důvodu očekáváme, že USA obnoví tlak na Izrael, aby omezil stavbu osad a vrátil se k rozhovorům s Palestinci o řešení v podobě dvou států. Mnoho lidí navíc předpokládá, že Bidenova administrativa se vrátí k politice appeasementu s Íránem, zvláště obnovou mezinárodní nukleární dohody s Teheránem, přestože to ochladí vztahy s tradičními spojenci USA z řad sunnitských Arabů.
 
Modlete se prosím, aby izraelští představitelé měli dostatek moudrosti a aby se jim dařilo vysvětlovat a bránit izraelské zájmy a pozice u Bidenovy administrativy, pokud se jedná o Palestince, osady a íránské hrozby. Modlete se, aby Jeruzalém měl ve Washingtonu mnoho silných, hlasitých a efektivních přátel. Modlete se, aby izraelští představitelé nadále hledali společnou řeč se sunnitskými sousedy ohledně íránské hrozby a dalších oboustranných zájmů v regionu.
 
„Vy, kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.“ (Ž 115,11)
 
„Hojně ti požehnám a dám ti mnoho potomků.“ (Žd 6, 14)
 
 2. Modlitba za Střední východ a za další národy
 
Za duchovní obrození v USA a po celém světě
Spojené státy za sebou mají velmi obtížné období kvůli zpochybňovaným listopadovým prezidentským volbám. Přestože Joe Biden nastoupil do úřadu, významná část obyvatel (35–45% v závislosti na výzkumu) stále věří, že volební výsledky nejsou věrohodné. Obavy vyvolávají rovněž snahy mainstreamových médií, velkých technologických firem a některých vládních představitelů o vyvrácení, zakrývání, a dokonce kriminalizaci prohlášení o volebním podvodu. Mnozí křesťané, kteří podporovali dosavadního prezidenta Donalda Trumpa, jsou nyní vystaveni cenzuře a čelí výhrůžkám kvůli podpoře takových spravedlivých postojů, jako je právo na život, tradiční rodina a Izrael. Mezi mnoha americkými křesťany navíc panuje zmatek a zklamání, protože dost prorockých hlasů předvídalo Trumpovo vítězství.
 
 
Modlete se prosím za USA a zvláště za Tělo církve Kristovy v Americe. Modlete se, aby Pán ochránil americké křesťany před odporem a útoky pro jejich zásadovost ohledně potratů, rodinných hodnot a dalších záležitostí. Modlete se, aby nám Pán dal jasný vhled, milost a pravdu ohledně prorockých slov a vizí týkajících se volebních výsledků. Modlete se, aby se plně vyjevila pravda o jakémkoli volebním podvodu. A především se modlete, aby Ameriku a celý svět zaplavilo duchovní probuzení. Modlete se, aby se pravá Církev dokázala sjednotit a naklonit národy Božímu království. A podle prvního listu Timoteovi (2, 1–4) se modlete za prezidenta USA Joea Bidena, modlete se, aby s ním během jeho doby v úřadu byla Boží moudrost a rada, a zvláště, aby byl přátelský a solidární s Izraelem a aby pokračoval v posilování mírového hnutí na Středním východě, které zahájil prezident Trump.
 
„Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací, ani k těm, kteří se uchylují ke lži.“ (Ž 40, 2–5)
 
„Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou.“ (Žd 12, 28)
 
 3.      Modlitba za Křesťanské velvyslanectví
 
Za službu Křesťanského velvyslanectví na celém světě
Křesťanské velvyslanectví má nyní pobočky a zástupce ve více než 90 zemích a působí ve více než 170 státech po celém světě. Díky novým technologiím, jako je Zoom, můžeme dobře komunikovat s našimi mezinárodními vedoucími představiteli i navzdory pokračující koronavirové krizi. Naše „globální rodina“ vlastně mluví, plánuje a modlí se společně jako nikdy dříve. Slavnost stánků 2020 a nyní i konference Envision 2021 přitáhla více účastníků než kterákoli předchozí podobná událost. Ocenili bychom však vaše modlitby, abychom tyto digitální nástroje a nové formy komunikace využili co nejlépe, abychom oslovili co největší počet lidí. Modlete se prosím za vedení, zaměstnance a za pobočky Křesťanského velvyslanectví po celém světě, aby nám Pán ukázal cestu, jak s pomocí současných i budoucích online prostředí zasáhnout co nejširší publikum. Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví mělo zaměstnance, kteří disponují technickými znalostmi potřebnými k dosažení těchto cílů.

 
 „Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají; věčně budou plesat, když je budeš chránit, jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.“ (Ž 5, 11)
 
„Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.“ (1K 3, 9)
 
 Za alijové úsilí Křesťanského velvyslanectví
Křesťanské velvyslanectví se stále silně angažuje v prorockém návratu židovského lidu do staré vlasti přislíbené Hospodinem. Navzdory pandemii koronaviru, a možná dokonce i kvůli ní, Izrael očekává v příštím roce významný nárůst alije. Loni jsme pomohli více než 3 100 Židům na cestě domů a i rok 2021 začíná slibně. Nejvýrazněji se zapojujeme v organizaci etiopské alije, z níž se stala naléhavá nutnost kvůli řadě překrývajících se krizí ve východní Africe, jako je dlouhodobé sucho, obrovská hejna kobylek, kmenové konflikty a hrozba koronaviru. Také doufáme, že se nám podaří nadále pomáhat při aliji Židů z Ruska a ze severních zemí, komunity Bnej Menaše z Indie a dalších oblastí.
 
Modlete se prosím, aby se dveře aliji otevřely více, než kdy dříve a aby proud Židů navracejících se do Izraele ještě vzrostl a zrychlil se navzdory koronavirovým dopravním omezením. Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví nadále hrálo hlavní roli v nynější vlně aliji. Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví mělo dostatek finančních prostředků a mohlo domů do Izraele přivést letos alespoň tři tisíce Židů.

„Povznese korouhev k pronárodům a posbírá rozehnané z Izraele a rozptýlené Judejce shromáždí ze čtyř stran země.“ (Iz 11,12)
 
„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ (Ef 2, 10)
 
 Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!