Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

 

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na první lednový týden 2021
 

„Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.“ (Jk 5,16)

 

Drazí přátelé,

jak máme zde v Jeruzalémě ve zvyku, začneme nový rok měsícem zvláště zasvěceným modlitbě. Setkání a pobožnosti v kapli určené pro náš jeruzalémský tým se zaměří především na modlitbu a mnozí z nás se znovu budou postit. V minulých letech jsme mnohokrát viděli, jak mocná je modlitba a kolik toho dokáže. Jedním příkladem za všechny splněné modlitby je loňská Slavnost stánků. Událost, která se na jaře a v létě 2020 zdála nemožná, se díky Boží milosti v mnoha ohledech změnila na největší Slavnost, jakou jsme kdy slavili. Očekáváme, že Hospodin s námi bude i v roce 2021. Pokud cítíte, že Vás Pán volá, abyste v lednu zvláštním způsobem hledali Jeho tvář, budeme poctěni, jestliže se k nám přidáte.

Už teď víme, že také letos budeme zvláště závislí na Pánu. Hrozba koronaviru s námi bude i v roce 2021. Už v roce 2020 jsme byli svědky prudkého nárůstu žádostí o pomoc a hmotnou výpomoc od místních charitních středisek, která se starají o potřebné Izraelce. Očekáváme, že tento nárůst bude pokračovat i v příštích měsících.

Modlete se prosím spolu s námi, abychom díky Hospodinu mohli rozšířit pomoc a v roce 2021 podat pomocnou ruku dalším izraelským obyvatelům. Jednou ze zvlášť zasažených skupin je arabská komunita. Modlete se prosím, aby nám Pán umožnil poskytnout jim smysluplnou a praktickou pomoc.

S příchodem prvního týdne nového roku očekáváme další letadlo, které na palubě ponese stovky etiopských Židů, již takto konečně dorazí do Izraele. V průběhu roku 2021 se pravděpodobně uskuteční mnoho takových letů a Křesťanské velvyslanectví je pomůže financovat. Odpovídáme na povolání prorockých Písem a na výzvy izraelských představitelů pomoci při tomto historickém návratu etiopských Židů. Jedná se o jeden z důležitých modlitebních bodů na prahu nového roku.

Další letošní výzvou bude bezpochyby opět Slavnost stánků. Protože online Slavnost 2020 byla díky Boží milosti mimořádně úspěšná, chceme celosvětovou Slavnost zopakovat i letos. Také však víme, že když se otevřou hranice a obnoví pravidelné letecké linky, letos v září snad uspořádáme i fyzickou slavnost zde, v Jeruzalémě. Pořádat slavnost zároveň online i fyzicky bude tvrdý oříšek, jsme však přesvědčeni o tom, že s Boží pomocí to dokážeme. Přesto Vás prosíme, abyste při nás stáli v modlitbách, aby se nám podařilo slavit Slavnost stánků tak, aby Pán obdržel všechnu slávu, zde v Jeruzalémě i online.

Ke všemu se politická situace v Izraeli vrací ke zmatku, který v zemi panoval před rokem. Hrozí další volby, během dvou let už čtvrté. Modlete se prosím obzvláště za stabilitu izraelské vlády uprostřed lockdownů a politických změn.

Modlete se s námi také prosím za izraelské sousedy. Nedávný překotný vývoj v arabském světě, který se snaží uzavřít užší spojenecká pouta s Izraelem, se musí stát důležitým tématem našich modliteb. Pro Střední východ se tak začíná nová kapitola, k níž tvoří paralelu nový nárůst křesťanství v zemích v sousedství Izraele. Modlete se prosím za arabské církve!

Také Vás prosím, abyste se modlili za místní sbory zde v Izraeli, a to jak za arabské, tak za židovské. Modlete se, aby Pán v roce 2021 mocně vylil svého Ducha a aby se letos duchovní autorita a jednota pozvedly na novou úroveň. Modlete se prosím také za potíže, které sborům v Izraeli vznikly kvůli koronaviru, aby nebyly přetíženy, ale naopak se v novém roce staly ohromným zdrojem požehnání a růstu.

Mohl bych dodat mnohé, chci Vás však už jen poprosit, abyste se modlili za zaměstnance Křesťanského velvyslanectví. Jsme požehnáni úžasnou skupinou lidí, které Pán povolal, aby mu pomáhali plnit Jeho záměry s Izraelem. Jsou to neuvěřitelně zapálení a nadaní lidé z celého světa. Jsou prodloužením Vašich rukou zde v Izraeli. Modlete se za jejich ochranu a pohodu. Modlete se, abychom v Křesťanském velvyslanectví zakoušeli Boží hojnou pomoc při práci a také, aby nám Pán znovu do duše vlil Svého Svatého Ducha!

Děkuji Vám předem, že s námi zůstáváte v modlitbách. Během ledna obdržíte každý týden dopis od mých spolupracovníků zde v Jeruzalémě. Doufám, že z nich načerpáte požehnání!

Závěrem Vás chci ujistit, že v Jeruzalémě se za Vás také modlíme. Doufáme, že letos nám Pán umožní spolu pro Izrael vykonat velké hrdinské činy ve slavném jménu Ježíše!

Váš v Mesiáši

Dr. Jürgen Bühler
Prezident
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém


P.S.: První den modliteb v rámci Modlitební iniciativy Izajáš 62 bude ve středu 6. ledna 2021. Stejný den obnovíme naše Celosvětové modlitební setkávání, a to v 16:00 izraelského času. Přidejte se k nám prosím na adrese on.icej.org/ICEJGlobalPrayer