Vedení ICEJ ČR

Výkonný výbor: 

Mojmír Kallus - předseda
Karel Sedláček - místopředseda
Daniel Žingor - hospodář
Radek Hejret- člen
Jaroslav Sloboda – člen
Jan Josef Kovář - člen
Petr Plaňanský - člen

Čestní členové VV: 

Milada Sedláková
Jindřich Kimler

Tajemník:

Jaroslav Sloboda

Vedoucí regionálních kanceláří:

Brno - Jan Josef Kovář
Valašsko – Jindřich Kimler
České Budějovice – Alice Michalcová