ICEJ vítá americký postoj k osadám a kritizuje rozhodnutí EU o označování zbožíMezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém vítá upřesňující výrok americké vlády, která nepovažuje židovské komunity na Západním břehu za ilegální. Současně odsuzuje radikálně odlišný postoj, který ve stejné době zaujala Evropská unie, jejíž Soudní dvůr nařídil zvláštní označování židovského zboží pocházejícího z tzv. osad.

„Oceňujeme Trumpovu vládu za návrat Spojených států k rozumnému přístupu ohledně legálnosti židovských komunit v Judsku a Samaří,“ řekl prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „Tato pozice je v lepším souladu s mezinárodním právem a historickými právy židovského národa v těchto oblastech, a také lépe přispívá k dosažení míru. Evropská unie ve stejné době svým rozhodnutím o označování židovského zboží z osad nastoupila velice znepokojivou cestu. Její postoj nejen podkopává úsilí o mír a koexistenci v oblasti, ale navíc se začíná nebezpečně podobat nacistickým bojkotům židovského zboží v 30. letech minulého století.“

ICEJ konstatuje, že podle mezinárodního práva je území tzv. Západního břehu neboli Judska a Samaří považováno za sporné a jeho konečný status má být dohodnut přímým jednáním mezi Izraelem a Palestinci. Do té doby je dobrovolná přítomnost Židů na tomto území legální, a to zvláště z těchto důvodů:

1) Historické nároky Židů na toto území byly uznány Společností národů v roce 1922 jako již dříve existující práva a jejich trvalou platnost zajišťuje článek 80 Charty OSN;
2) Izrael získal tato území v roce 1967 v sebeobraně, když byl právě z těchto území napaden;
3) Palestinská autonomie v dohodách z Osla souhlasila s tím, že bude až do dosažení konečné mírové dohody přítomnost osad nadále akceptovat.

ICEJ dále konstatuje, že americký právní názor na postavení osad je mnohem rozumnější než názor EU, protože nepředjímá konečný výsledek jednání o suverenitě nad tímto územím. Tím, že popírá nárok Izraele na sporná území, včetně východního Jeruzaléma, dosáhl postoj EU pouze toho, že palestinští představitelé při jednání v posledních desetiletích neustále zvyšovali své požadavky.

David Parsons, viceprezident a hlavní mluvčí ICEJ