Cílem ICEJ je vyvíjet křesťanskou charitativní a vzdělávací činnost, zejména:

  • projevovat zájem o židovský národ a obnovený stát Izrael a být zdrojem potěšení podle slov proroka Izaiáše 40:1 „Potěšujte, potěšujte můj lid, říká váš Bůh“;
  • připomínat křesťanům, aby se modlili za Jeruzalém a za izraelskou zemi;
  • usilovat o to, aby se křesťané z celého světa mohli dozvědět, co se děje v Izraeli, a mohli získat správný vztah k izraelskému národu;
  • podporovat křesťanské vůdce, církve a organizace, aby se ve svých zemích účinně zastávali židovského lidu;
  • pracovat ve prospěch smíření mezi Araby, Židy a ostatními občany a obyvateli izraelské země.

ICEJ nezastupuje žádnou vládu, denominaci, církev, organizaci, skupinu nebo politickou stranu. Zastupuje pouze své členy, biblicky věřící křesťany, kteří milují a ctí židovský národ a kteří touží poslouchat Boží vůli ohledně Židů.