Nabídka programu pro sbory - Podporuji Izrael

Česká pobočka ICEJ má v současnosti několik set členů po celé republice, kteří naši práci podporují individuálně. V tomto textu vás chceme seznámit s naší nabídkou pro sbory.

Chtěli bychom vás především pozvat k účasti na celosvětovém modlitebním hnutí Izaiáš 62, založeném na verši „Jeruzaléme, na tvých hradbách jsem ustanovil strážce…“ (Iz 62:6). Každý měsíc od nás dostanete náměty k modlitbám vycházející přímo z Izraele. Toto hnutí jsme nyní rozšířili o iniciativu modlitební vlny: ode dne, kdy Izrael oslavil 70. výročí vyhlášení nezávislosti, se po celém světě nepřetržitě konají modlitby, chvály a prosby, a to ve všech časových pásmech vždy při východu slunce. K odběru týdenních aktualit a účasti na této celosvětové iniciativě se můžete přihlásit zde:  https://www.icejprayerwave.com/

Nabízíme vám přístup k jedinečnému zdroji původních a ověřených informací: kromě tištěného čtvrtletníku Slovo z Jeruzaléma a elektronického newsletteru Listy z Jeruzaléma dále nabízíme servis pro pastory v podobě cyklu výkladů Písma Strom života. Jde o sérii výkladů Tóry, který vychází z židovské tradice a je obohacen o křesťanské postřehy. Zasíláme jej elektronicky každý týden a výklady se vztahují vždy k pasáži z pěti knih Mojžíšových, která je čtena v daném týdnu v synagogách na celém světě. Dále nabízíme kázání některého z našich zkušených kazatelů nebo přednášku na téma aktuální situace na Blízkém východě. Podle vašich potřeb může jít buď o akci pro veřejnost, nebo o program pro vlastní sbor.

Máme zájem o navázání dlouhodobé spolupráce. Rádi bychom povzbudili váš sbor k pravidelným modlitbám za Izrael a židovský národ a zprostředkovali vám informace i solidní biblicky zakotvené učení o významu Izraele v Božím plánu spásy. 

Co nabízíme:

  • pravidelné zasílání časopisu Slovo z Jeruzaléma (4 čísla ročně)
  • zasílání elektronických Listů z Jeruzaléma (podle potřeby)
  • pravidelné zasílání modlitebních témat hnutí Izaiáš 62 (měsíčně)
  • pravidelné zasílání výkladů Tóry pro křesťany „Strom života“(týdně)
  • účast našich lektorů při kázáních a přednáškách pro církev i pro veřejnost

Co očekáváme:

  • že se sbor bude pravidelně modlit za Izrael a židovský národ Iz 62:6-7
  • že sbor nejméně jednou ročně uspořádá „Den pro Izrael“ – akci buď pro církev, nebo pro veřejnost
  • že sbor alespoň jednou ročně uspořádá sbírku na některý z účelů vypsaných ICEJ.

Podmínky:

Za účast v programu neúčtujeme samostatně žádné peníze. Časopis Slovo z Jeruzaléma stojí na rok 500 Kč (čtyřikrát po jednom výtisku), přičemž si samozřejmě můžete objednat za příslušný násobek více kusů. Ostatní materiály zasílané v elektronické podobě jsou zdarma. Standardní honorář za přednášku nebo kázání činí 1000 Kč plus cestovné.

Přihlášky:

Program „Podporuji Izrael“ je určen pro sbory či společenství křesťanů, tedy ne pro jednotlivce. Skupiny, které mají o tento program zájem, mohou zaslat přihlášku mailem na adresu: icej@ecn.cz.