Výzva ICEJ: poučme UNESCO

Poté, co organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu UNESCO přijala rezoluci zpochybňující vazby židů a křesťanů ke svatým místům v Izraeli a na sporných územích, vyzýváme křesťany k jednoduché praktické akci:

Kupte si Bibli a vyznačte v ní místa, kde je řeč o hrobce Abrahama, Sáry, Izáka, Rebeky, Jákoba a Ley v Hebronu, o pohřbení Ráchel na cestě do Betléma či pohřbení Josefových kostí v Šekemu, nebo o tom, jak Ježíš učil v chrámu v Jeruzalémě.

Takto upravenou Bibli zašlete poštou na adresu UNESCO:

Dr Irina Bokova

Director-General

UNESCO

1 rue Miollis

F-75015 Paris

France

 

Můžete zásilku doplnit komentářem v tomto duchu:

Dear Sirs

In the wake of resolution 200 EX/25 approved at the 200th session of the Executive Council of UNESCO, we would like to respectfully draw your attention to the fact that the sites in Hebron, Bethlehem, Jerusalem and other locations hold a firm place in Jewish and Christian faith and in history and that Israel, the national homeland of the Jewish people, has full right to claim them as its national heritage sites.  In support of this view, we hereby send you a copy of a Bible where some of the relevant passages are highlighted.  We hope that by doing this, we will contribute to educating UNESCO and preventing the adoption of similar misleading resolutions in the future.

Yours sincerely, (podpis)

Tuto akci organizuje Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém souběžně v desítkách zemí světa. Očekáváme, že tisíce Biblí brzy zaplaví kanceláře UNESCO, a doufáme, že jeho úředníci si je také otevřou.

Akci prosím neodkládejte, v rychlosti je síla.

Děkujeme, že společně s námi učiníte tento krok k obraně historické paměti před nehoráznými útoky.

Mojmír Kallus
ICEJ