Premiér Sobotka jednal v Jeruzalémě na česko-izraelských mezivládních konzultacích o rozvoji obchodní spolupráce, výzkumu i bezpečnosti

Premiér Bohuslav Sobotka se společně s dalšími členy vlády zúčastnil v neděli 22. května 2016 v Jeruzalémě čtvrtých Mezivládních konzultací mezi Českou republikou a Státem Izrael. Předseda vlády se setkal ministerským předsedou Státu Izrael Benjaminem Netanjahuem, prezidentem Izraele Reuvenem Rivlinem a také předsedou Knesetu Juli-Joelem Edelsteinem.

Jednání vlád se věnovalo spolupráci v politické, bezpečnostně-strategické a ekonomické oblasti. Významnou agendu jednání představovala rovněž oblast vědy, výzkumu a inovací, kybernetická bezpečnost, rozvojová spolupráce, zdravotnictví, životní prostředí, cestovní ruch, sociální služby, kulturní a školská spolupráce.

V pořadí již čtvrté mezivládní konzultace mezi Českou republikou a Státem Izrael jsou důkazem vynikajících vztahů obou zemí. Jde o projev mimořádného partnerství, které naše země pojí a které se zakládá na sdílených hodnotách a dlouhé tradici historických vazeb našich národů. V Jeruzalémě jsme dnes s premiérem Netanjahuem jednali o rozvoji spolupráce v oblasti obchodu, vědy a výzkumu i kybernetické bezpečnosti. V prohlášení, které jsme podepsali s premiérem Netanjahuem, jsme se rovněž dohodli na pravidelném konání mezivládních konzultací každé dva roky. Diskutovali jsme také o stabilizaci Blízkého východu, Česká republika podporuje obnovení mírových rozhovorů mezi Izraelci a Palestinci. Důležitým tématem byla rovněž migrační krize a boj proti tzv. Islámskému státu, na kterém se obě naše země aktivně podílejí,“ uvedl během návštěvy premiér Sobotka.

Předseda vlády vyzdvihl, že od předchozích mezivládních konzultací došlo k vyhlášení společné česko-izraelské výzvy k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu, jmenování první české diplomatky pro oblast vědy a výzkumu a experta Národního bezpečnostního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, kteří působí na velvyslanectví ČR v Tel Avivu, či posílení spolupráce ministerstev obrany.

S obchodní výměnou dosahující až 1 mld. USD patří Izrael k nejvýznamnějším obchodním partnerům ČR v regionu Blízkého východu, v rostoucí míře i k významným zdrojům incomingového cestovního ruchu. Úspěšně se rozvíjí spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací, značný potenciál vykazuje spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti, která patří ke klíčovým prioritám izraelské vlády. Pro českou ekonomiku jsou dále zásadní investice Izraele v ČR, které jsou alokovány do developerských projektů, potravinářského, farmaceutického a textilního průmyslu, do oblasti informačních technologií a dalších.

Velmi čilá spolupráce probíhá dlouhodobě v kulturní a školské oblasti. ČR a Stát Izrael podepsaly mezivládní dohodu, na jejímž základě budou podporovat spolupráci základních, středních a vysokých škol, výměnné pobyty učitelů a výuku reálií druhé země. Zvláštní pozornost bude věnována prevenci rasismu a antisemitismu a informování o dějinách holocaustu a osudech židovské komunity v Československu v době nacistické okupace. Součástí dohody je také vzájemné poskytování stipendií za účelem studia jazyka druhé země i dalších oborů. ČR a Izrael budou podporovat spolupráci památkových úřadů a kulturních institucí, společné kulturní akce a zapůjčování uměleckých děl a také spolupráci v oblasti knihovnictví a kinematografie. V oblasti vědy a výzkumu budou ČR a Izrael podporovat mobilitu vědeckých pracovníků a společné výzkumné projekty. Součástí dohody je také podpora výměn mládeže.

Oficiální vládní delegace byla doprovázena rovněž obchodní misí tvořenou téměř třemi desítkami zástupců českých firem organizovanou Svazem průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Česko-izraelskou smíšenou obchodní komorou. V Izraeli existují pro české výrobce příležitosti jak v tradičních odvětvích, např. energetice, strojírenství, zemědělství či dopravní infrastruktuře, tak v nových perspektivních oblastech, zejména v kybernetické bezpečnosti, inovativních oborech jako jsou např. nanotechnologie, informační a komunikační technologie či zdravotnictví. Předseda vlády vystoupil společně s izraelským premiérem na Česko-izraelském podnikatelském fóru, kde akcentoval zájem českých obchodních firem o účast na tendrech v souvislosti s modernizací a rozvojem izraelské železniční infrastruktury a vyzval izraelské firmy k investování v ČR.

Součástí programu byla také návštěva Izraelského muzea, kde si delegace prohlédla stálé sbírky, zejména Chrám knihy, v němž jsou uloženy svitky od Mrtvého moře včetně nejstarší dochované kopie knihy proroka Izaiáše, i aktuální výstavu „Faraon v Kenaánu“. Premiér Sobotka dále zasadil strom v lese národů na Herzlově hoře.

Předsedu vlády doprovázeli na cestě do Izraele ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr kultury Daniel Herman, náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa a ředitel Národně bezpečnostního úřadu Dušan Navrátil.

Předchozí mezivládní konzultace se uskutečnily 25. listopadu 2014 v Jeruzalémě. Česko-izraelské konzultace se konají od roku 2011.

Zdroj: Úřad vlády ČR, Eretz.cz