Česká pobočka ICEJ zve všechny své členy a příznivce, kteří mají zájem dozvědět se novinky a aktivně se zapojit do naší činnosti, na tradiční podzimní pracovní setkání pod názvem Konference modliteb a vyslání.

Uskuteční se ve středu 28. 9. 2016 od 10 - 16 hodin v sále Křesťanských společenství Na Žertvách 23 v Praze 8 (stanice metra B Palmovka).

Cílem tohoto setkání jsou především společné modlitby, sdílení zkušeností a inspirace k další spolupráci. Mimo jiné připomeneme blížící se celosvětový Den modliteb za pokoj Jeruzaléma (koná se 2. 10. 2016) a vyzveme účastníky, aby tuto akci ve svých sborech propagovali.

Součástí bude také beseda s velvyslancem Státu Izrael v ČR Garym Korenem, který bude hovořit o česko-izraelských a křesťansko-židovských vztazích a odpovídat na dotazy.

Od našeho posledního setkání se situace ve světě nestala pokojnější, naopak: Blízký východ je již několik let ponořen do chaosu a krveprolití, na němž nemá Izrael žádný podíl, a přesto právě židovský stát čelí stále silnější propagandistické kampani bojkotu a zpochybňování práva na svou existenci. Proud uprchlíků směřujících do Evropy přibližuje konflikty Blízkého východu do povědomí našich zeměpisných šířek, což budí obavy a zvyšuje nejistotu ve společnosti. Hrozí hledání obětních beránků a šíření populistických hesel postavených na předsudcích a kolektivní vině.

ICEJ již dvacet let neúnavně pracuje na budování vztahů důvěry a přátelství s židovskou komunitou, na šíření poselství založeného na poučení z holocaustu pro dnešní dobu i na zprostředkování zkušenosti Izraele našim občanům. Hledáme partnery z řad křesťanů, kteří se chtějí na naší práci podílet.

V průběhu programu uslyšíte aktuální informace o dění na Blízkém východě, inspirující poznatky ze vzdělávacích programů na školách i svědectví z cest do Izraele.

Účast na konferenci je bezplatná, na místě uspořádáme dobrovolnou sbírku. Z organizačních důvodů vás prosíme, abyste nám oznámili svůj úmysl konference se zúčastnit do 16. 9. 2016 telefonicky na číslo 725 854 354 nebo e-mailem na adresu: icej@ecn.cz.