Počátkem října přicestovalo do Izraele prvních 63 etiopských Židů z již ohlášené poslední vlny, která by měla umožnit aliju všem zbývajícím členům této starobylé komunity, kteří ještě v Etiopii zůstávají. Přijeli právě včas, aby mohli v Izraeli prožít svátek stánků (sukót). Díky podpoře ICEJ se mohli konečně setkat se svými příbuznými, kteří se do Izraele odstěhovali už v dřívějších letech.

V ICEJ usilujeme o to, abychom s podporou křesťanských dárců ze všech světadílů pomohli při tomto sjednocování rodin a umožnili nové generaci přistěhovalců lepší život v Izraeli. V době, kdy letos přistálo první letadlo s přistěhovalci z Etiopie, byl v této africké zemi vyhlášen výjimečný stav a židovské rodiny žijící ve městě Gondar musely být evakuovány do 660 km vzdáleného hlavního města Addis Abeby. Odtud mohou odletět do zaslíbené země.

Díky vaší věrné podpoře jsme již mohli zaplatit tuto cestu prvním 523 osobám. Ještě mnoho jich však na naši pomoc čeká. Připojte se a podílejte se na tomto moderním zázraku.

Popisky:

Dr. Jürgen Bühler, výkonný ředitel ICEJ, předává Eliezeru „Moodi“ Sandbergovi z Židovské agentury šek na 1,5 milionu šekelů na podporu aliji etiopských Židů.

Díky štědrým darům především z Norska, Finska, USA, Tchaj-wanu a Německa jsme mohli předat další milion šekelů během shromáždění při Svátku stánků.

Pomáháme jim usadit se v Zaslíbené zemi

Vedle finanční pomoci určené na financování letů z Etiopie pomáhá ICEJ také v procesu absorpce etiopských Židů. Na své cestě z chudých etiopských vesnic do moderní rozvinuté země překonávají nejen fyzickou vzdálenost, ale také časovou: Je to, jako by byli náhle vrženi o 400 let do budoucnosti.

Noví přistěhovalci proto potřebují značnou pomoc, aby pochopili novou kulturu, do které se dostali. V celém Izraeli existují absorpční centra, kde se učí hebrejštinu a židovské dějiny, včetně holocaustu a izraelského boje za nezávislost. Dozvědí se také více o biblických svátcích, jako je chanuka, pesach a další. Mnozí je slavili díky zachované ústní tradici i v Etiopii, ale ne vždy rozuměli jejich historii a významu.

Díky podpoře křesťanů z ICEJ mohou nyní etiopští Židé studovat a připravovat se na budoucnost v Izraelské zemi. I vy můžete být nástrojem požehnání v jejich životech.

 

ICEJ

Dary na tento účel zasílejte na účet č. 3747530257/0100, var. symbol 114.

Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz