Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny (Mt 5:8)

V anglickém překladu tohoto verše se objevuje slovo „peacemakers“, doslova tvůrci pokoje, které se stalo mottem unikátního projektu uskutečněného s podporu EU za spolupráce poboček ICEJ v Česku, Německu a Izraeli.

Šlo o výměnný dvoutýdenní pobyt mladých křesťanů z České republiky, Německa a Izraele. Vzhledem ke složitým událostem, které provázely naše země během bouřlivých událostí 20. století, bylo cílem tohoto projektu upevnit vzájemné vztahy a postavit mosty mezi mladými představiteli jednotlivých národů a zároveň je vést k tomu, aby si uvědomili svou odpovědnost pozitivně a aktivně ovlivňovat společnost a být „tvůrci pokoje“ v dnešní složité době.

Účastníci měli možnost nejen procestovat Izrael a blíže poznat místa, která znají z Bible, kde chodili proroci, učedníci i sám Pán Ježíš, ale i dát si to do spojitosti s nedávnými tragickými událostmi holocaustu a „konečného řešení židovské otázky“ během návštěvy muzea Jad Va-šem i při setkání s pamětníky těchto hrůz, stejně jako i seznámit se s problémy dnešního Izraele. Měli možnost blíže pochopit situaci kolem Západního břehu, Pásma Gazy i Golanských výšin, ale třeba i praktické problémy moderního Izraele – sexuální nečistota, drogy a potraty. V ulicích Tel Avivu mluvili s lidmi a sdíleli s nimi evangelium. Nejdůležitějším nosníkem celé akce bylo vést všechny účastníky k Tomu, kdo je tvůrcem pokoje, k Bohu Izraele. Ke hlubšímu poznání Hospodina a Jeho Slova. Ke chválám a přímluvným modlitbám za řešení problémů.

Úžasným povzbuzením bylo vidět, jak se Bůh dotýká každého jednotlivě, ve všech jejich potřebách a touhách, a jak se dával poznat

nejen jako Bůh Izraele, ale jako Bůh, který miluje každého člověka a má s každým svůj úžasný plán a budoucnost!

Jedině v Něm a v Jeho moci můžeme být skutečnými „tvůrci pokoje“.

Vlasta Khabibullin

Vlasta Khabibullin byla vedoucí tohoto projektu za českou stranu. Projekt byl podpořen EU v rámci programu Erasmus+.

 

Reakce účastníků

Počas týchto dvoch týždňov som spoznala Izrael, Jeruzalem a Boha samotného z úplne novej perspektívy. Tiež ma veľmi povzbudilo, že Izraelci, ktorých sme počas nášho výletu stretli, veľmi oceňovali našu podporu a lásku voči Izraelu.

Daniela

To nebyla moje první cesta do Izraele, už jsem tady přijela potřetí. Ale stále nacházím nové a nové věci, které mě překvapí. Prožila jsem mnoho silných momentů. Například, když jsme s ostatními Peacemakers uctívali Boha a modlili se, mi Bůh pokaždé ukazoval, jaké to je požehnání pro mě – že můžu být tady v Izraeli s takovými nádhernými lidmi a jak On sám chtěl, abych byla tady a upevnila svůj vztah s Ním. Jedna z nejdůležitějších věcí, která naplnila moji mysl, bylo setkání s pamětnicí, kterou jsem viděla už před dvěma léty a mohla jsem s ní opět mluvit. Byl to silný zážitek. Ještě silněji jsem prožívala po tomto setkání, když česká skupina se měla možnost sdílet se svými prožitky. V té chvíli někdo řekl, že Bůh může použít i naše špatná rozhodnutí a změnit to na něco dobrého. Tato myšlenka mě neopouštěla až do konce pobytu. Začala jsem si uvědomovat, jak Bůh zasáhl, když jsem se špatně rozhodla, a jak mě zachránil v tak mnoha situacích.

Eva

Do Izraele jsem nejel jen kvůli tomu, abych viděl místa, kde Ježíš působil, ale taky proto, abych se ukotvil ve vztahu s Bohem, abych věděl, co se ode mě čeká. Bůh to tak krásně naplánoval a připravil pro každého z nás. Přichystal spoustu dobrých a nezapomenutelných zážitků. Bůh mi řekl, ať si vyslechnu příběhy lidí z české skupiny o tom, jak se dostali k Bohu a jaký s ním mají život. A tak jsem také udělal, poznal jsem, že nejsem jediný křesťan, který si neví rady, a potřebuje pomoc zpět na cestu, kterou mu připravil Ježíš. Většina lidí, které jsem vyslechl a podělil se s nimi zároveň i o můj příběh, byli z křesťanských rodin, každý má jiný příběh, ale i přes takto velkou rozmanitost příběhů se mě nejvíce dotkl příběh Evči, která má věřící jen maminku. Prošla si hromadou šílených věcí, které si nedokážu ani představit, a přesto jde s Bohem za ruku dál. Evča je hodně statečná, a je pro mě obrovskou inspirací, a důkazem toho, že věřit má smysl. Skrze ty chvíle s každým se mi otevřely oči. Teď už znám svůj směr a svůj cíl, a veliká část poděkování patří i tobě Vlasti, děkuji. A ta největší část patří Bohu, který jde s námi skrze tento svět bok po boku. Jakub

 

Projekt Peacemakers 2017 pro mě byl obrovským povzbuzením a požehnáním. Pochopila jsem tam spoustu věcí. Když jsem viděla, jak jsou Izraelci vděční, že vůbec můžou žít ve své zemi, přestože jsou tam konflikty a není to vůbec lehké, tak jsem pochopila, že já si nemám na co stěžovat, a že můžu být vděčná za všechny dobré věci, které v životě mám. Obdivovala jsem to, jak Židé (jak obrácení, tak i neobrácení) počítají s Boží ochranou a pomocí. Bylo to pro mě velkým příkladem.

Když jsme cestovali po Izraeli a navštěvovali různá biblická místa, tak pro mě Boží Slovo dostalo úplně jinou dimenzi. Spoustu věcí z Bible jsem začala lépe chápat a celkově se mi Boží Slovo hodně přiblížilo.

Obrovským povzbuzením pro mě byli všichni ti úžasní lidé, kteří se projektu zúčastnili, hlavně ti z české skupiny. Bylo skvělé mít tu

možnost seznámit se s tolika lidmi, kteří milují Pána, na tak úžasném místě, jako je Izrael. Jedna z věcí, kterou jsem si nejvíc užila, byly společné chvály na různých jedinečných místech, jako třeba u Zahradního hrobu. Myslím, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že se Pán všech mocně dotýkal a promlouval k nám, a to nejen při chválách, ale po celou dobu. Pro mě osobně to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a obrovské požehnání, za které děkuji Pánu i všem skvělým lidem, kteří to zorganizovali a díky kterým jsem se toho projektu mohla zúčastnit.

Terezka

 

Nevěděla jsem, co od projektu čekat. Ale nikdy jsem nezažila tak intenzivní pocit, že jsem mezi lidmi, kteří se upřímně obracejí k Bohu a snaží se v prvé řadě myslet na něj. Utvrdila jsem si návaznost mezi Starým a Novým zákonem, to, že křesťanství není jakýmsi následovníkem víry vyvoleného národa, ale je jejím pokračováním. A také jsem si uvědomila, že Pán Bůh lidi neopustil a že svoje sliby skutečně plní.

Tamara

Peacemakers 2017 jsou už týden za námi a já jsem konečně schopná si to všechno v hlavě srovnat. Nebylo to ve všem takové, jak jsem očekávala, a nebylo to vždycky úplně lehké a euforické.

Velmi jsem si ale užila být v přítomnosti lidí, kteří milují stejného Boha jako já. Společně se s nimi modlit a chválit. Modlit se za jejich problémy i za moje. Když mi jeden z posledních dnů bylo hrozně fyzicky i psychicky, po první modlitbě mě už nic nebolelo a potom se za mě kamarádka modlila podruhé a i můj smutek odešel.

Při jednom uctívání jsem dostala naději, že se některé z věcí, o kterých by mě ani nenapadlo, že by se mohly změnit, mohou opravdu změnit. Teď můžu věřit, že jednou je Bůh určitě změní!

A vidět současný Izrael a aspoň lehce si přestavit, jaký asi mohl být život v dobách Ježíšových, úžasné! Velmi mě zaujaly vztahy mezi proroctvími, jak se na Ježíši naplnila starozákonní proroctví a jak se naplňují ta o znovu obnovení země a věřím, že se naplní i ta o obrácení Židů ke Kristu.

Jsem velmi vděčná, že jsem se Peacemakers 2017 mohla zúčastnit.

Abigail

 

Když se blížil začátek pobytu, cítila jsem se trochu nejistě. Člověk jede do nového prostředí s neznámými lidmi a neví, co má očekávat. Ale teď jsem neskutečně vděčná, že jsem mohla být součástí toho projektu. Nejen, že jsme navázali nová přátelství, procestovali Izrael, ale taky jsem vnímala, jak se přibližuju Bohu. Bylo pro mě hodně silné být na místech, o kterých čteme v Bibli, společně se sdílet, modlit se za sebe navzájem a chválit našeho Boha. Po celou dobu jsem si víc a víc uvědomovala, jak se o nás Pán Bůh stará, chrání nás a vyslýchá naše modlitby, když jsme se například modlili za uzdravení. Tenhle výlet byl Božím darem a jsem za to moc vděčná. Já jsem si Izrael zamilovala, je to báječná země. Člověk se tam cítí skoro jako doma.

Lydie