Dr. Jürgen Bühler

 

Vítáme dnešní statečné a historické rozhodnutí Spojených států uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Tento krok dotýkající se historické národní identity židovského národa měl být učiněn již dávno.

 

Jeruzalém má velký historický a duchovní význam pro miliardy věřících na celém světě a jako křesťané uznáváme, že kořeny tohoto výjimečného postavení spočívají v židovském národě a jeho hlubokých duchovních vazbách k tomuto městu. Jeruzalém je již po sedm desetiletí hlavním městem obnoveného státu Izrael, což dokládá ústřední postavení tohoto města pro život židovské komunity. Izrael za tu dobu prokázal, že je řádným správcem všech svatých míst. Dnes se proto radujeme spolu se židovským lidem, že jejich milované město konečně získává uznání, které si již dávno zaslouží. Také naše organizace má důvod k oslavě, protože Mezinárodní křesťanské velvyslanectví bylo po desetiletí v popředí úsilí křesťanů přesvědčit mezinárodní společenství, aby Jeruzalému udělilo plné diplomatické uznání jako hlavnímu městu Izraele. Nyní doufáme, že další státy budou rychle následovat odvážného příkladu amerického prezidenta Donalda Trumpa a přemístí svá velvyslanectví do tohoto mimořádného města. Nepochybně nastal čas, aby nezasloužené diplomatické ignorování Jeruzaléma skončilo.

Jeruzalém, 6. prosince 2017

Dr. Jürgen Bühler, je prezident Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém