Jen si to představte: Židé pomáhající křesťanům prokazují lásku muslimům v zemi, která je s Izraelem ve válečném stavu od roku 1948. Ještě donedávna to bylo nepředstavitelné.

Od počátku nepřehledného syrského konfliktu zemřelo více než 500 000 Syřanů a mnozí další ze země uprchli. Během této doby Izrael poskytl péči více než 5 000 nemocným a zraněným Syřanům, včetně žen, dětí a mužů trpících vážnými nemocemi nebo zraněných v boji.

Organizace ICEJ je dobře známa podporou Izraele a židovského národa. A to dokonce tak dobře, že je občas označována za protiarabskou. Takové označení je nešťastné a nesprávné, jelikož ICEJ přináší lásku Pána Ježíše všem obyvatelům Izraele a Blízkého východu. V roce 2017 jsme například uskutečnili několik významných akcí mimo Izrael, ovšem z bezpečnostních důvodů o nich prozatím nemůžeme mluvit.

Izraelské obranné síly nedávno zveřejnily informace o „operaci Dobrý soused“. Jedná se o program pomoci, kterou Izrael poskytuje zpustošeným syrským komunitám v blízkosti svých hranic. Izraelské obranné síly se na nás obrátily s prosbou o asistenci při tajné humanitární akci právě v jedné z takových vesnic a konkrétně nás požádali o dětskou výživu pro nejmenší děti tamních vesničanů.

Další takové akce se zúčastnila moje žena Debbie Denison, která je zdravotní sestrou v oboru intenzivní péče a traumatologickou specialistkou. Společně se svou blízkou přítelkyní, úrazovou chirurgyní Dr. Sally Parsonsovou, se vydala do Sýrie v rámci skupiny křesťanských zdravotníků. Na tuto konkrétní akci nám darovala prostředky pobočka ICEJ na Tchaj-wanu, a tak jsme mohli nakoupit větší množství lékařských pomůcek, aby tým při své lékařské službě nepostrádal potřebné zásoby a mohl účinně pomáhat.

Po dobu sedmi týdnů v syrské vesnici pečovali o více než 1 000 lidí a svědčili jim o lásce Pána Ježíše. Bylo mezi nimi přes 120 osob, které utrpěly zranění ve válce a 11 nastávajících maminek, přičemž 6 porodů bylo nutno provést extrémně obtížnými císařskými řezy. Nebýt těchto císařských řezů, mnoho porodů by skončilo smrtí matky, dítěte, nebo obou.

Organizace ICEJ věnovala zbylé finanční prostředky na nákup lékařského vybavení pro nový tým, který má sloužit déle než čtyři měsíce v tvrdých podmínkách sněhu a izolace. Nedávno nedaleké město zasáhlo 50 barelových bomb, některé z nich nesly i chemické náboje. Lékařský tým uvedl, že „oběti postihly silné křeče, sotva dýchaly, trpěly křečovitými záchvaty a byly cítit po chlóru“.

Dříve než se Debbie vydala na cestu, zvažovali jsme, jaká může být cena takového rozhodnutí a, vědomi si rizika, řekli jsme „ano“ hlasu našeho Pána. Když jsem spatřil, že se má žena v doprovodu izraelských vojáků vrací ze Sýrie, vytryskly mi slzy radosti a úlevy.

Zdá se to být neskutečné, ale je to tak: Židé, kteří pomáhají křesťanům, pomáhají i muslimům!

Barry Denison je viceprezident ICEJ; překlad: -tb-