Cítili jsme bolest a frustraci jejich 19letého čekání v Etiopii. Sledovali jsme jejich vzrušení, když byli konečně navrženi pro let do Izraele sponzorovaný organizací ICEJ. Radovali jsme se s nimi, když překročili hranice izraelského vzdušného prostoru a klouzali nad nádherným nočním panoramatem Tel Avivu, kde se shledají se svými blízkými a příbuznými. A tak když se tým ICEJ s Malesovými opět setkal v integračním centru v historickém městě Safed, usazeném vysoko na kopcích nad Galilejským jezerem, měl obrovskou radost.

Na návštěvu u Malesových jsme přinesli krabici hraček pro jejich dvě děti, Rediet a Josepha, a přikrývky pro celou rodinu, dřív než nastoupí studená a sychravá zima galilejských kopců. Děti nám udělaly velkou radost. Z Rediet roste krásná mladá dívka s ohromným charakterem a osobností. Joseph je okouzlující sebevědomý uzlík energie, který neustále jezdí na kole ven z malého bytu a zase zpět. Při odchodu nás tento tříletý klučina všechny překvapil tím, s jakou zručností řídil minikáru na strmém svahu, který by vzbudil respekt i u čtyřikrát staršího dítěte.

Podívejte se na dojímavý příběh Malesových a rozhovor s nimi online na www.icej.cz

Pokora a štědrost této láskyplné rodiny nás velmi povzbudila. Paní Malesová na konci rozhovoru v Safedu emotivně poděkovala mediálnímu týmu organizace ICEJ:

„Chci říct, že jsme vděčni organizaci ICEJ. Kéž vás Bůh odmění za to, co jste pro nás udělali. Neznáme Boží plán. Těžko mohu říci, zda budu studovat, žít úspěšný život a dělat to, co ICEJ dělá pro nás. Ale naše děti se budou učit a růst, aby byly jako vy, kteří myslíte na blaho společnosti. Zajímáte se o společnost. Pomáháte v těžkých časech hladovějícím a žíznivým. Chci, aby moje děti šly ve vašich stopách a byly jako vy, aby si osvojili správné postoje. Především chceme poděkovat organizaci ICEJ. Nemáme se vám jak odměnit. Kéž vás za vaše činy odmění Bůh. A nepřestávejte konat dobro, vytrvejte, protože mnoho členů společenství Baita Israel ještě pořád žije v Etiopii (…). Dál tvrdě pracujte a buďte silní. Nemáme nic, ale budeme se za vás modlit. Děkujeme vám! Kéž vám Bůh dá zdraví a požehná vás!“

Naši partneři umožnili organizaci ICEJ sponzorovat během uplynulých 12 měsíců 761 letů. Spolupracujte s námi i nadále a pomáhejte nám přivádět domů stále více etiopských židů a úspěšně přesazovat nové životy do izraelské půdy.

 

Fotky v čísle WfJ 1112/17