Mezinárodní křesťanské velvyslanectví v roce 2017 pomohlo více než 3 000 novým přistěhovalcům do Izraele


Ve čtvrtek 21. prosince večer přistála na Ben-Gurionově letišti skupina osmdesáti dvou židovských přistěhovalců etiopského původu. Tím se zvýšil celkový počet Židů z této východoafrické země, které během minulého roku za finanční pomoci Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém letecky přepravila do Izraele Židovská agentura v rámci tzv. aliji, na 1 200. V prvních měsících nového roku se celkový počet příslušníků tohoto starobylého židovského společenství, přemístěných v rámci prvního roku obnoveného programu aliji do Izraele, zvýšil na 1 300.

Původní plán izraelské vlády požadoval, aby se každoročně přestěhovalo vždy 1 300 osob, dokud se všech zbývajících 9 000 členů komunity Falaš Mura v Addis Abebě a Gondaru nepřipojí ke svým příbuzným v Izraeli. Podle posledních zpráv má být rozpočet pro leteckou přepravu v druhém roce (2018) obnovené etiopské aliji schválen v těchto týdnech. Jakmile se tak stane, Křesťanské velvyslanectví poskytne další prostředky potřebné k podpoře druhého roku obnoveného programu alija.

Během loňského roku organizace ICEJ investovala do etiopské aliji 1,2 milionu USD, včetně dodatečných finančních prostředků určených na pomoc přistěhovalcům v kritické adaptační fázi, ve které se nově příchozí členové židovské komunity sžívají s novým jazykem a izraelskou kulturou. Na tento humanitární účel přispívají křesťané z celého světa a příspěvky zahrnují i štědré dary afrických křesťanů.

„Velký návrat židovského lidu do Zaslíbené země pokračuje a naše organizace je hrdá a zároveň šťastná, že může v historickém návratu na Sión hrát tak důležitou roli,“ prohlásil prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „Víme, že život nově příchozích členů etiopské komunity se změní, protože se připojí ke svým rodinám a stanou se plnohodnotnou součástí novodobého izraelského zázraku. Některé z rodin byly rozděleny po více než dvě desetiletí a pro nás je velkou ctí, že jim můžeme pomoci opět se sjednotit zde, v židovské vlasti.“

Křesťanské velvyslanectví pomohlo v roce 2017 k návratu v rámci aliji celkem více než 3 000 Židů: 1 200 z Etiopie, 1 100 z Ruska, 800 z Běloruska, 70 z Ukrajiny, 50 z Indie a z dalších zemí. Organizace ICEJ pomohla od svého založení v roce 1980 k návratu do biblické vlasti téměř 140 000 Židů, tedy zhruba deseti procentům všech, kteří se v tomto období přestěhovali v rámci aliji do Izraele.

Investice do realizace programu aliji tak překročily 50 milionů USD, přičemž většina olim (nových přistěhovalců) pochází z bývalých sovětských republik, několik tisícovek také ze západní Evropy, Severní a Jižní Ameriky, z komunity Bnej Menaše z Indie a z města Kchai-feng v Číně. Veškeré úsilí v této oblasti probíhalo za úzké spolupráce se Židovskou agenturou a organizací Keren Ha-jesod.

Videozáznam z cesty etiopských Židů, kteří začátkem tohoto roku přiletěli v rámci aliji s přispěním ICEJ, je k dispozici zde: https://vimeo.com/220657130.

Na tento projekt můžete přispět i vy. Příspěvky na tento účel zasílejte na účet č. 3747530257/0100, var. symbol 114. Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz.

ICEJ, přel.: -tb-

Fotky v čísle WfJ 1112/17