Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém je centrem a středobodem působivé škály činností. Jednoho podzimního rána na sklonku loňského roku se sem vrátila Debbie Denison, manželka viceprezidenta pro operace Barryho Denisona, a podělila se s námi o zkušenosti, které získala během sedmi intenzivních týdnů strávených v syrské válečné zóně. Se slzami v očích popisovala hrozivé situace, jež její lékařský tým zažil, když se snažil přinést světlo Pána Ježíše na místo, které pro křesťanství nemá porozumění.

Bůh vyslal obyčejnou skupinu dvou lékařů, dvou sester, dvou zdravotníků a fotografa, aby do malé vesnice čelící útoku přinesli Ježíšovu lásku a uzdravení. Debbie prohlásila: „Byli jsme jen ubohou skupinou civilistů a zdravotníků, vyzbrojenou pouze zanícením pro Pána a touhou dotknout se srdcí tamních obyvatel. Bůh nepotřebuje armádu, potřebuje lidi ochotné říci: Ano, Pane, použij mě!“

Debbie popsala, jak se svým manželem zvažovali rizika: „Musela jsem říci: Ano, Pane. Miluji tě natolik, že jsem ochotná položit život, aby se Tvoje láska ukázala lidem, kteří tě neznají!“

Debbie také upřímně poděkovala všem lidem, kteří se za ni a její tým modlili. „Byly to jen modlitby našich podporovatelů, které nám pomohly brázdit bouřlivé vody.“ Modlete se prosím i za další Boží služebníky, kteří se odhodlali přinášet mír a život Ježíše Krista do míst války a smrti.