Kýrova cena pro odvážné

ICEJ oceňuje státníky, kteří podpoří Jeruzalém jako hlavní město Izraele

David Parsons

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém předalo dne 16. května první Kýrovu cenu prezidentovi Guatemaly Jimmy Moralesovi za jeho rozhodnutí uznat Jeruzalém jako hlavní město Izraele a přemístit do něj své velvyslanectví. Prezident Morales právě toho dne v Jeruzalémě oficiálně otevřel novou diplomatickou misi, dva dny poté, co tak učinili zástupci USA. Stejná cena byla o několik dnů později předána prezidentovi Paraguaye Horacio Cartesovi, který rovněž otevřel v Jeruzalémě velvyslanectví své země.

ICEJ se rozhodlo založit Kýrovu cenu poté, co americký prezident Donald Trump v prosinci 2017 ohlásil, že uznává Jeruzalém jako hlavní město Izraele a že do něj hodlá přestěhovat americké velvyslanectví. Vyznamenání oceňuje vůdce států, kteří tímto krokem dávají najevo, že uznávají historický význam Jeruzaléma jako národního, náboženského a kulturního centra židovského národa.

„Jsme opravdu nadšeni, že národy se začínají vracet to Jeruzaléma a že Spojené Státy a Guatemala jdou příkladem,“ řekl prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „Je správné ocenit představitele států, kteří prokázali odvahu a morální sílu a podílejí se na tomto historickém procesu návratu do Jeruzaléma.“ Toto principiální rozhodnutí demaskuje desetiletí trvající nespravedlnost ze strany mezinárodního společenství, které upíralo Izraeli jako jediné zemi na světě právo určit si, kde chce mít své hlavní město.

Mladý stát Izrael si už v roce 1950 určil Jeruzalém jako své hlavní město. Vyjádřil tím hluboké pouto, které Židé k tomuto městu chovají už tři tisíce let, od doby, kdy je král David učinil hlavním městem sjednoceného izraelského království. V následujících staletích získal Jeruzalém duchovní význam pro celý svět a dnes je předmětem úcty miliard věřících z celého světa. Pouze Židé však učinili toto město centrem svého národa a své identity.

Kýrova cena je pojmenována podle perského krále Kýra, zakladatele perské říše, který je dnes historiky oceňován za svůj tolerantní postoj k náboženským a etnickým menšinám ve svém rozsáhlém království. Jeho humánní dekret, jímž dovolil menšinám znovu vybudovat své chrámy a vrátit se ke svému náboženskému dědictví, představoval v antické době zvláště výjimečný počin. Jeho znění je dochováno do dnešních dnů díky jedinečnému archeologickému objevu válce s textem dekretu psaného akkadským klínovým písmem, který je dnes možno obdivovat v Britském muzeu v Londýně. Tento poklad byl objeven roku 1879 v základech starověkého babylonského chrámu.

Text Bible tento historický fakt potvrzuje. Kýrův edikt, který umožnil Židům vrátit se z Babylonu do Jeruzaléma a znovu postavit „dům Boha nebes“, je zaznamenán v 2. Paralipomenon 36:22-23 a v knize Ezdráše 1:1-8. Kýros, jehož „ducha vzbudil Hospodin“, skutečně nejen dovolil Židům vrátit se z exilu a vybudovat Jeruzalém a chrám, ale poskytl za tímto účelem dokonce peníze ze své královské pokladnice.

Kýrova cena je proto vhodným oceněním těch hlav států a vlád, kteří se rozhodnou prokázat solidaritu s židovským národem a jeho věčnou vazbou na Jeruzalém tím, že uznají toto město jako hlavní město židovského státu. Cena, kterou vytvořil uznávaný izraelský umělec Sam Philipe, je replikou Kýrova válce.

V roce 1980 opustilo posledních třináct států se svými ambasádami Jeruzalém. Právě v tom roce bylo založeno Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém jako výraz solidarity křesťanů s Izraelem a jeho hlavním městem a jako výraz uznání staletého vztahu Židů k tomuto městu.

David Parsons je mezinárodní mluví ICEJ; přel.: -mk-