Brno žehná Izraeli

V úterý 15 května se konala v Brně na Moravském náměstí oslava 70. výročí vzniku státu Izrael, která navazovala na celodenní akci Brno čte Bibli. Pořadateli byli ICEJ a Spolek OROT Brno.

Připojili jsme se touto oslavou k mnoha blahopřáním Izraeli a také jsme vyjádřili naši naprostou podporu obráncům izraelských hranic s Gazou, kde se již několik týdnů odehrávají násilné provokace a útoky proti Izraeli s cílem překročit hraniční plot a zaútočit na izraelské civilní obyvatelstvo v příhraniční oblasti s Gazou. Tyto násilné provokace ze strany Hamásu striktně a naprosto odsuzujeme. Stojíme při Izraeli a podporujeme všechny obranné akce Izraele, které jsou odpovědí na snahy o narušení hranic svrchovaného státu Izrael.

Akce na podporu Izraele se konala právě 70 let a den poté, kdy byl dne 14. 5. 1948 oficiálně vyhlášen vznik státu Izrael, a přesně den poté, kdy bylo 14. 5. 2018 slavnostně otevřeno Velvyslanectví USA v Jeruzalémě.

Na naši oslavu se sjeli lidé z různých částí České republiky, z Vysočiny, Tišnovska, Olomouce, Brna a okolí. Přestože počasí bylo chladné a celý den vydatně pršelo, byli jsme šťastní, že se můžeme k oslavám Izraele takto připojit. V programu zazněly šófary, slavnostní řeč pronesl pastor Pala a společně jsme zpívali Hatikvu, hymnu Izraele a další písně hebrejsky i česky.

Těšíme se ze státu Izrael a jeho úžasných úspěchů v mnoha oblastech, z rozvoje vědy, medicíny, technologií, kultury. Izrael je inspirací a příkladem pro naši zem a další národy. Přejeme Izraeli mnoho zdaru a Boží milost ve všem. Šalom.

Lenka Veselá, vedoucí regionální kanceláře ICEJ v Brně