Kulturou proti antisemitismu

Již po šestnácté prošel Prahou, srdcem Evropy, Pochod dobré vůle, pořádaný českou pobočkou ICEJ. Průvod tradičně vyšel ze Staroměstského náměstí a pokračoval uličkami Josefova k Rudolfinu a pak až do Valdštejnské zahrady.

Převládaly izraelské vlajky nad českými, protože jsme pochodovali na podporu Izraele a proti antisemitismu. K vidění byly i německé vlajky, které přivezla mládež z Německa. Mnozí cizinci by asi ve své zemi takový „nekorektní“ průvod nezažili. Však se nás kolemjdoucí, hlavně turisté, ptali, jestli je to proti, nebo pro. Někteří byli mile překvapeni, když slyšeli, že „pro Izrael“!

V dnešní Evropě takových akcí bohužel mnoho není. Jak také ve Valdštejnské zahradě připomenul při zahájení kulturní části programu předseda Senátu Jaroslav Kubera, který celé akci poskytl záštitu, když řekl: „Evropa se vrací k hledání vnitřního nepřítele, k hledání toho, kdo může za všechny potíže, a my nesmíme dopustit, aby to byli opět Židé nebo stát Izrael, kdo to odskáče.“ Také další řečník, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek konstatoval, že antisemitismus nevymizel, jen na sebe vzal jinou podobu. Připomněl své nedávné vystoupení v Ženevě, kdy na setkání na podporu Státu Izrael v průběhu zasedání Rady pro lidská práva OSN prohlásil: „Stojím tu proto, že čelíme nové vlně antisemitismu, skrytému za ušlechtilou maskou lidských práv. Stojím tu proto, že je třeba pozvednout hlas a vyzdvihnout právo Izraele na to, aby s ním bylo zacházeno jako s každým jiným státem.“

Na setkání, kam i přes chladné počasí přišlo několik stovek lidí, vystoupil s pozdravem také velvyslanec Izraele pan Daniel Meron. Mimo jiné ocenil, že český parlament schválil definici antisemitismu, kterou doporučuje Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu. „Shodneme-li se na definici, můžeme pak společně proti tomuto zlu postupovat,“ řekl Meron.

Hlavním hostem ve Valdštejnské zahradě byla Hana Sternlichtová – pamětnice holocaustu, rodačka z Holic, žijící v Izraeli. Scénické čtení založené na pasážích z její knihy „Svobodná, volná“ v režii Jana Kačera přednesli Jan Potměšil a Adéla Kačerová. Poté byl promítnut krátký videozáznam rozhovoru s paní Sternlichtovou a nakonec tato 89letá dáma, která přiletěla kvůli tomuto setkání z Izraele, hovořila o svých zkušenostech. Starosta města Holice Ondřej Výborný jí pak předal čestné občanství jejího rodného města.

 

O kulturní náplň se postarali studenti Tanečního centra Praha pod vedením choreografa Igora Vejsady. Předvedli čtyřaktový balet „Cestování“ podle choreografie polsko-švédské umělkyně Lidie Wos. První dvě části zatančili studenti během pochodu při zastávce před Rudolfinem, druhé dvě přímo v zahradě.

Zazněla i hudba v podání české klezmerové kapely Mackie Messer Klezmer Band. Třebaže bylo naše setkání tematicky vážné a zabývali jsme se smutnou minulostí a znepokojující současností, veselá hudba všem připomněla, že je stále proč se radovat, a dala nám společně naději v budoucnost. Přesně v duchu židovské tradice. Tak se končil tento, v Evropě ojedinělý proizraelský happening hudbou, tancem a dobrým občerstvením.

Anna Slobodová

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) bylo založeno v roce 1980 v Jeruzalémě jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Tato globální křesťanská charitativní a vzdělávací organizace dnes ve více než 90 zemích světa reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. V České republice působí jeho pobočka od roku 1995. Na vzdělávacích programech spolupracuje s Židovským muzeem v Praze, Terezínskou iniciativou a Mezinárodní školou pro výuku o holocaustu při památníku Jad Va-šem v Izraeli.