Zkuste si představit, že vidíte na obloze zápalné balony a draky, které pak padají na vaše pole s dozrávajícím obilím. Úroda je spálena v několika minutách. S takovými útoky se musí v tomto období denně potýkat izraelští občané žijící v blízkosti hranice s Pásmem Gazy.

Žhářské útoky nejsou tak četné v zimě, kdy jsou pole díky období dešťů relativně vlhká. Jakmile se ale vrátí letní horké počasí, počet útoků se zmnohonásobí a oheň se rychle šíří. Proto je třeba, aby hasiči na jihu Izraele získali dodatečný výcvik, který by je na novou situaci lépe připravil.

Naše australská pobočka právě za tímto účelem vyslala do Izraele jednoho australského hasičského odborníka, aby sdílel své zkušenosti a uspořádal pro své izraelské kolegy praktické cvičení. V březnu Tim Wainwright, křesťan a profesionální hasič s 25letými zkušenostmi, navštívil Negev a školil hasiče, příslušníky bezpečnostní služby, místní samosprávy a mládež v protipožární bezpečnosti.

Tim byl v Izraeli poprvé, přesto vynechal turistická místa a pilně sdílel své znalosti a zkušenosti s obyvateli zemědělských vesnic ležících v blízkosti Gazy. Například v mládežnické vesnici Kfar Silver se místní žáci dozvěděli, jak mají chránit sebe a druhé v případě rychlého stepního požáru.

Všichni žáci, kteří se zúčastnili Timova školení, byli vděční, že se k nim vypravil až z daleké Austrálie, aby je učil, a to nejen ve třídě, ale také formou praktického tréninku s hasičským zařízením.

„Naše třída si vyslechla úžasnou přednášku skutečného hasiče z Austrálie,“ vyprávěla místní žákyně Kate. „Dozvěděli jsme se o požárech, bezpečnostních zařízeních a různých způsobech, jak hasit. Protože žijeme poblíž Pásma Gazy, jsou pro nás – bohužel – tyto informace velice užitečné... Bylo to opravdu zajímavé a taky zábavné.“

Timova návštěva bude mít nepochybně velký a trvalý dopad. Jeden mladík vesnice se nám svěřil, že se mu hasičství tak zalíbilo, že nyní se chce sám stát hasičem, aby mohl svým lidem pomáhat. Do srdcí těchto Izraelců tak byla zaseta semínka, která mohou později přinést plody. Současně jsou všichni o něco lépe připraveni na žhářské útoky, které se dají letos v létě opět čekat.

Do krizového fondu, z něhož se financují podobné urgentní projekty, můžete přispět i vy. Dary na tento účel zasílejte na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 106.

Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz