Česká pomoc Sderotu pokračuje

Sderot je malé pohraniční město nedaleko Pásma Gazy. Jeho obyvatelé trpí už řadu let častými raketovými a minometnými útoky palestinských teroristů. Po zaznění varovného signálu mají lidé jen 13 vteřin na to, aby doběhli do nejbližšího krytu. ICEJ této exponované oblasti pomáhá mnohými způsoby. Instalovali jsme už více než 70 protiraketových krytů, které zachránily mnoho životů. Kromě fyzické ochrany však místní lidé potřebují také povzbuzení emocionální. Psychický tlak neustálých útoků způsobuje mnohé poruchy, rozpad rodin a řadu dalších negativních sociálních jevů. Mezi nejohroženější patří děti a mládež.

Česká pobočka ICEJ už před lety navázala prostřednictvím jeruzalémského oddělení ICEJ AID kontakt s centrem pro ohroženou mládež Keren Or ve Sderotu, které vede Jigal Levy. Pravidelně jim přispíváme na teplá jídla pro mladé návštěvníky tohoto denního centra. Když před pěti lety vypukl v létě ozbrojený konflikt, který nutil mládež trávit prázdniny v krytech, podařilo se spontánní akcí dostat do Česka na odpočinkový pobyt tři skupiny středoškoláků, mezi nimi také mladé lidi ze Sderotu.

Nedávno jsme dostali od Jigala dopis s fotografiemi, které přibližují letošní bohaté letní aktivity jeho centra. Čeští křesťané i v těchto případech přispěli na zajištění stravování. Jigal píše: „Na padesát mládežníků se zúčastnilo výletů, při nichž navštívili aquapark, lunapark, podnikli třídenní výlet v džípech do Eilatu, plachtili na plachetnicích, absolvovali kurs psovodů a intenzivní hudební kurs a užili si aktivní a zábavné léto. Chlapci a dívky ze srdce děkují a těší se na společný letní tábor. Chceme našim milým bratřím poděkovat a požehnat jim.“

Jigal naráží na myšlenku, že by mladí Izraelci rádi zase přijeli do Čech a spolu se svými českými vrstevníky si užili bezstarostné léto na společném letním táboře. Abychom to mohli zorganizovat, potřebujeme spolupráci s křesťanskými organizacemi, které letní tábory pořádají a byly by ochotny tuto aktivitu zaštítit, a nadto finanční příspěvky na pokrytí části nákladů. Pokud máte na srdci pomoci, ozvěte se na icej@ecn.cz nebo pošlete finanční dar na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 107. Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz .

Mojmír Kallus