Milník v aliji

Křesťanské velvyslanectví pomohlo více než 150 000 Židů vrátit se do Izraele

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém oslavilo na letošní Slavnosti stánků také nový milník v aliji. Toto hebrejské slovo označuje imigraci Židů do Izraele. Od založení v roce 1980 jsme pomohli více než 150 000 Židů vrátit se domů.

 

V novodobé historii se do Izraele vrátilo asi 3,6 milionu Židů z celého světa – ze severu, jihu, východu i západu – a doslova tak naplnili biblická zaslíbení. Například přesně před třiceti lety, v říjnu 1989, se po pádu Železné opony začala vracet do Izraele mohutná vlna sovětských Židů. ICEJ zareagovalo na jejich rozhodnutí přistěhovat se do Izraele, aby tak pomohlo při historickém shromáždění nejen Židům z Ruska, ale i z mnoha dalších zemí po celém světě.
 

Křesťanské velvyslanectví se angažuje v mnoha činnostech spojených s alijou a úzce při tom spolupracuje s Židovskou agenturou pro Izrael i s dalšími partnery. Do října 2019 zajistilo hmotnou pomoc pro 150 000 Židů vracejících se domů do Izraele. Toto číslo představuje více než deset procent Židů, kteří se v rámci alije vrátili během uplynulých 40 let.


Kromě těchto čísel spojených s alijou musíme zmínit i štědrou pomoc, již ICEJ poskytlo asimilačním projektům, které pomáhají desítkám tisíc nových židovských přistěhovalců usadit se v nových domovech a začlenit do izraelské společnosti.

Seznamte se s novými přistěhovalci

Při příležitosti tohoto úspěchu Křesťanské velvyslanectví pozvalo čtyřicet čerstvých olim (nových přistěhovalců), aby se zúčastnili tradičního večera pro izraelské hosty během Slavnosti stánků. Byli mezi nimi jednotlivci i rodiny z Běloruska, Brazílie, Číny (khchaj-fengští Židé), Kolumbie, Etiopie, Francie, Indie (Bnej Menaše), Ruska, Jižní Afriky a Ukrajiny.

 

Oleh Křesťanského velvyslanectví s pořadovým číslem 150 000 je Danyl Godim, lékař z Ukrajiny, který se přistěhoval v roce 2019 se svou ženou Annou, která je zdravotní sestra, a s jejich dvěma dětmi.

 

Jejich šestnáctiletý syn Elia přicestoval jako první díky výcvikovému programu Naale, který ICEJ sponzoruje. Rodiče s mladší desetiletou dcerou Olianou přišli v rámci programu Židovské agentury pro lékaře s názvem Povolání pro nový život, který rovněž podporuje Křesťanské velvyslanectví. Díky tomuto jedinečnému programu Danyl získá povolení věnovat se svému povolání v Izraeli za méně než rok.

 

Danyl a jeho žena se rozhodli pro aliju, protože cítí, že Izrael je jejich pravý domov a mohou v něm svým dětem zajistit lepší budoucnost.

 

„Jsme vděční za všechnu pomoc, kterou jsme dostali, nemohli bychom na aliju bez ní ani pomyslet,“ řekl Danyl. „Chceme teď svůj dluh splácet – já jako doktor, Anna jako zdravotní sestra a Elia jako voják v izraelské armádě.“

 

„Opravdu doufám, že zde na mou rodinu čeká dobrá budoucnost a dobré vzdělání,“ doplnila Anna. „A jsem velmi vděčná všem, kdo nám pomohli. Nemluvím teď jenom o penězích nebo o jídle, ale také o morální podpoře.“

 

Přehled činností spojených s alijou
Během minulých čtyřiceti let aktivity ICEJ v rámci programu aliji zahrnovaly:

•  sponzorování letů do Izraele pro Židy, kteří se rozhodli pro aliju;

•   nabídku příspěvků pro potřebné rodiny, které se stěhují do Izraele;

•   zajištění přepravy autobusy, vlaky a dalšími dopravními prostředky na letiště;

•   úhradu cestovného, ubytování a dalších výdajů nutných k tomu, aby Židé vyřídili všechnu dokumentaci u Židovské agentury;
•   zajištění speciální lékařské péče a pohotovostní služby pro hendikepované během cesty do Izraele;

•   organizace „náborových“ akcí, jako jsou koncerty, semináře a putovní výstavy, abychom oslovili židovské komunity a povzbudili je v rozhodnutí přestěhovat se do Izraele;

• sponzorování seminářů a táborů o aliji organizovaných Židovskou agenturou pro Izrael;
•   financování kurzů hebrejštiny a informatiky pro ruské Židy, kteří se připravují na aliju;

•   sponzorování jarmarků pro aliju, uvítání „na červeném koberci“ a další akce pro dorazivší židovské přistěhovalce.

Hlavní trasy aliji

Hlavní trasy Aliji Křesťanského velvyslanectví zahrnují:


Petrohrad–Helsinky: První velká trasa aliji Křesťanského velvyslanectví vedla přes Petrohrad a Helsinky. Doposud jsme přepravili přes 35 000 Židů ze severozápadního Ruska na letiště v Petrohradu a Helsinkách a více než 4 000 Židů na letiště v Bělorusku Všichni mířili dál do Izraele.
 

Kaliningrad: Od začátku 90. let jsme přepravili dalších 5 000 Židů z kaliningradské enklávy na hranici s Polskem.

 

Ukrajina: Během 90. let, kdy bylo Křesťanské velvyslanectví hlavním sponzorem projektu Exobus, jsme autobusy přepravili více než 35 000 Židů do Kyjeva a dalších míst k letadlům nebo lodím do Izraele. Od vypuknutí krize s Ruskem v roce 2013 Křesťanské velvyslanectví sponzorovalo lety, přípravné semináře, programy o aliji a záležitosti spojené s cestováním pro více než 2 000 ukrajinských Židů.

 

Střední Asie – Od roku 1996 Křesťanské velvyslanectví pomohlo více než 8 000 Židům z Uzbekistánu a sousedních muslimských republik vrátit se domů.

 

Západní alija – Během posledního desetiletí Křesťanské velvyslanectví pomohlo zvládnout nárůst aliji z Francie, Německa, Severní a Jižní Ameriky.

 
Etiopie –Křesťanské velvyslanectví dlouhá léta sponzorovalo četné asimilační programy pro židovské přistěhovalce z Etiopie a od roku 2016 začalo financovat přímé lety do Izraele. Takto přepravilo 1 920 etiopských olim.
 

Bnej Menaše – Křesťanské velvyslanectví ve spolupráci s organizací Šavej Israel přepravilo od roku 2012 celkem 1 065 členů komunity Bnej Menaše ze severovýchodní Indie.

 

David Parsons, viceprezident a hlavní mluvčí; překlad: Tamara Bláhová