ICEJ Connection

Popis akce

ICEJ Connection je křesťanská konference o Izraeli a současném Božím díle na Blízkém východě. Naším cílem je:

- navázat spojení mezi Božím lidem ve střední Evropě a na Blízkém východě

- propojit věřící všech denominací s Izraelem

- ukázat na dílo smíření spojující Židy a křesťany, a zvláště Židy a Araby

- osvětlit spojení mezi biblickými proroctvími a realitou dnešního Izraele

- povzbudit křesťany k zapojení se do Božího díla obnovy Izraele

Datum začátku a konce

15. 10. 20 - 17. 10. 20

Časy začátku a konce akce

00:00 - 00:00

Místo akce

nám. Svobody 526 Třinec

Organizátor

ICEJ

Telefon

725854354

Email

icej@ecn.cz

Share This