Historická návštěva muslimských vůdců v Auschwitz

Několik dnů před 75. výročím osvobození nacistického tábora Auschwitz-Birkenau se na místo tohoto vyhlazovacího tábora vypravila skupina 25 vrcholných muslimských kleriků Světové muslimské ligy vedená generálním tajemníkem Mohammadem Al-'Issou. Tato návštěva byla bezprecedentní, neboť tábor poprvé navštívila vysoká muslimská delegace, a navíc se konala ve spolupráci se zástupci Amerického židovského výboru. Návštěva spolu s Al-'Issovými výroky odsuzujícími holocaust pak vyvolaly v arabském a islámském světě řadu reakcí.

Saúdští intelektuálové a novináři vyjádřili v sociálních médiích návštěvě podporu a zdůraznili, že holocaust je znamením hanby pro celé lidstvo a nejhorší zločin v jeho dějinách, který by měl být takto označován a odsuzován, a mělo by se o něm učit na školách. Dodali, že sama návštěva byla výrazem tolerance a pozitivním krokem, který napomůže míru v regionu. Saúdský tisk zveřejnil články na podporu návštěvy a upřesnil, že vyjadřovala odsouzení zločinů spáchaných na Židech, ale nebyla výrazem podpory Izraele, neboť Židé a sionisté „nejsou totéž“.

Kromě samotné návštěvy Auschwitzu byl v Saúdské Arábii a ve státech Perského zálivu zvláště připomínán i mezinárodní Den památky obětí holocaustu, který připadá na 27. ledna. Ministři zahraničí Bahrajnu a Spojených arabských emirátů vyjádřili na Twitteru solidaritu s obětmi holocaustu a odsoudili rasismus. Bahrajnský ministr napsal: „Společně si připomínáme ty, kdo byli zavražděni, aby se tyto zločiny proti lidskosti nemohly opakovat.“ Tento výrok na Twitteru přeposlal a doplnil jeho resortní kolega z Emirátů. Podobně i saúdská média otiskla články, v nichž se zdůrazňoval význam Dne památky obětí holocaustu.

Naproti tomu z Kataru zazněly hlasy, které návštěvy využily ke kritice Světové islámské ligy (jež má sídlo v Mekce) a Saúdské Arábie. Katarská média návštěvu odsoudila, stejně jako Mezinárodní unie islámských učenců (IUMS) se sídlem v Kataru, která ji označila za projev nepřijatelné normalizace s Izraelem. Postoj IUMS byl v souladu s antisemitskými výroky jejích vysokých představitelů v průběhu let. Zakladatel IUMS, šejch Jusuf Al-Karadáwí po léta propaguje extrémně antisemitské a antikřesťanské názory a v kázání dokonce prohlásil, že Hitler byl Alláhovým trestem na Židy, a vyzýval k novému holocaustu, tentokrát rukou muslimů. Současný vůdce organizace Dr. Ahmad Al-Raissouni letos napsal, že je právem a povinností zpochybňovat holocaust a že podrobnosti nelze potvrdit, protože tvrzení týkající se holocaustu jsou „politicky nevyvážená a sporná“.

 

Citát:

 

„Setkal jsem se tady s vnuky těch, kdo přežili vraždění v Auschwitzu. Na těchto místech byly spáchány ohavné zločiny proti lidskosti. Dnes uctíváme nejen památku mrtvých, ale ctíme také živé. Strašlivé příběhy, které jsme slyšeli od přeživších, dokazují naše společné lidství. Existují muslimové, kteří usilovali zachránit Židy za holocaustu a sami sebe ohrozili. Ti představují skutečné hodnoty islámu. Cílem naší návštěvy je prosazovat bratrství, mír a přátelství na celém světě.

 

Generální tajemník Světové muslimské ligy Mohammad Al-'Issa

 

Zdroj: B. Shanee, MEMRI; přel.: -mk-