Navzdory omezením dopravy přivádí ICEJ do Izraele stále nové přistěhovalce
David Parsons

Přestože byla v uplynulých měsících přijata na celém světě omezení dopravy kvůli koronaviru, Mezinárodnímu křesťanskému velvyslanectví Jeruzalém se podařilo od února letošního roku pomoci již tisíci novým židovským přistěhovalcům dostat se v rámci alije do Izraele. Zatím poslední skupina 57 ruskojazyčných Židů přistála na Ben-Gurionově letišti 15. června.

Začátkem února začaly různé státy zakazovat vstup do země, což ohrozilo mezinárodní dopravu. I v okamžiku, kdy se všude rušily lety, Křesťanskému velvyslanectví se podařilo zajistit lety pro 450 ruských Židů z různých částí bývalých sovětských republik. Většina z nich byla kvůli koronaviru ihned izolována ve čtrnáctidenní karanténě. Mezi lety byl jeden jubilejní – 22. března z Petrohradu odstartoval let s 26 ruskými olim, který završil 30 let finanční pomoci Křesťanského velvyslanectví pro židovskou aliju z bývalého Sovětského svazu.

O dva dny později odstartoval let sponzorovaný ICEJ pro 72 etiopských Židů z Addis Abeby. Přistěhovalci byli umístěni do integračního centra v kibucu Bejt Alfa a také museli absolvovat čtrnáctidenní karanténu. Křesťanské velvyslanectví navíc jako součást integračního procesu během pesachu obstaralo pro čerstvé přistěhovalce i pro mnoho dalších nedávno přišedších rodin etiopských Židů pesachové dárkové balíčky s jídlem, hrami, výukovými materiály a dalšími položkami.

Křesťanskému velvyslanectví zatím v období koronavirové krize pomohlo s alijou celkem 115 etiopským Židům. Do tohoto čísla je započítána i skupina, která do Izraele přiletěla v únoru.

„Přes všechny špatné zprávy o koronaviru máme i dobrou zprávu, a tou je, že Židé se stále vracejí domů do Izraele,“ řekl prezident Křesťanského velvyslanectví Dr. Jürgen Bühler. „Je úžasné vidět, jak silně se tyto rodiny touží dostat do Izraele, mnozí dokonce uspíšili plány na aliju i navzdory nařízení o čtrnáctidenní karanténě. Je naší výsadou a posláním pomáhat jim i celému Izraeli překonat současnou obtížnou dobu.“

Křesťanské velvyslanectví rovněž pomohlo během pesachu desítkám dalších nedávno přistěhovaných rodin. Nabídlo jim poukázky na jídlo a pomoc, zatímco byli izolováni v centrech Židovské agentury. Za běžného stavu by začali navštěvovat intenzivní kurzy hebrejštiny a společenské akce, jako například denní tábory pro děti. Protože se však momentálně nemohou sdružovat do velkých skupin, nakoupili jsme pro děti hry, materiál pro rukodělné aktivity a hračky, a zároveň jsme pro ně otevřeli různé aktivity v malých skupinách.

Křesťanské velvyslanectví také vyhovělo naléhavým žádostem o pomoc od mnoha členů komunity Bnej Menaše a od čínských a hispánských židovských rodin, které dorazily do Izraele v průběhu loňského roku a ocitly se v potížích kvůli propouštění a dalším ekonomickým dopadům koronavirové krize. Poskytli jsme jim finanční příspěvky a poukázky na jídlo a pomohli jsme tak lidem, kteří čerstvě přišli o práci, a lidem v zoufalé situaci před pesachovými svátky.

Jelikož je naděje, že Izrael postupně uvolní cestovní omezení a státní karanténu, očekáváme, že se alija v nejbližších měsících obnoví. Pro začátek se Křesťanské velvyslanectví zavázalo podpořit pokračující etiopskou aliju. 150 etiopských Židů již získalo povolení a čeká na cestu domů do Izraele.

Dále je na aliju připraveno mnoho žadatelů z Ruska, protože ruská ekonomika stagnuje kvůli kolapsu rublu, koronaviru a prudkému celosvětovému poklesu cen ropy. Nejnovější zprávy také tvrdí, že obrovský požár v blízkosti Černobylu zahalil Kyjev dýmem. Do Izraele se obvykle stěhuje nejvíc židovských rodin v létě, aby děti mohly na podzim nastoupit do školy. Avšak situace pro mnoho židovských rodin v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku je akutní a snaží se uspíšit cestu do Izraele, aby se tam dostali, co nejdříve to bude možné.

Projekty na podporu alije a integrace nových přistěhovalců můžete podpořit i vy. Příspěvky na tento účel zasílejte na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 114.

Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz

ICEJ, přel.:- tb-