Sukót online

Křesťané z celého světa se spojili k oslavě Svátku stánků


Pandemie koronaviru zabránila tisícům křesťanů, aby letos přijeli do Jeruzaléma na každoroční oslavu Sukótu (Svátku stánků), kterou pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém už 40 let. Místo toho se k inovativně pojaté oslavě přidaly tisíce věřících z více než sta zemí online. Mnozí uspořádali shromáždění se společným sledováním přenosu z Jeruzaléma. Ve výsledku se tak oslavy tohoto biblického svátku zúčastnilo více křesťanů než kdy dříve.

Virtuální Svátek stánků v podání ICEJ sestával ze sedmi dvouhodinových živých vysílání, které přebíraly také křesťanské televizní stanice GOD TV, Daystar, Vision Norway a další. Společně se skupinami, které sledovaly přenos společně, ať už v malých skupinkách podzemní církve v Číně a Iráku, nebo na velkých shromážděních jako na Pobřeží slonoviny, kde se sešlo na tři tisíce lidí, se počet účastníků letošního globálního svátku dá počítat na statisíce.

„Když bylo před 40 lety na první křesťanské oslavě Svátku stánků založeno Křesťanské velvyslanectví, jen velmi málo křesťanů vědělo něco o Sukótu“ říká prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler. „Dnes už miliony křesťanů na celém světě objevují význam tohoto biblického svátku. Pandemie koronaviru nás přinutila hledat a využít nové technologie, které bychom jinak asi zaváděli s větším zpožděním. Ironií tedy je, že právě během současné krize se poselství o tomto biblickém svátku rozšířilo mezi křesťany více než kdykoli dříve.“

Hlavní poselství na téma „Připravte cestu Pánu“ přednesli významní křesťanští kazatelé z celého světa: ze Spojených států to byla dcera Billyho Grahama Anne Graham Lotz, prezident Oral Roberts University Billy Wilson nebo pastor Jentzen Franklin, z Nigérie Enoch Adeboye, pastor největší církve v Africe, z Koreje Younghoon Lee, pastor největší církve v Asii, z Brazílie Renê Terra Nova, pastor jedné z největších církví v Latinské Americe, z Ruska Mats Ola Ishoel, pastor jedné z největších církví v  Rusku, a také populární evangelista z Jižní Afriky Angus Buchan.

ICEJ