Aktuální informace k záchraně Židů na Ukrajině

Milí přátelé,

děkujeme za Vaši pomoc ohroženým židovským uprchlíkům na Ukrajině. ICEJ pomáhá Židovské agentuře financovat náklady spojené s evakuací, včetně autobusové dopravy, dočasného ubytování v sousedních zemích, případné lékařské péče, letenek do Izraele a naléhavých potřeb při integraci nových imigrantů v Izraeli.

Do záchranných akcí se zapojily přímo také týmy dobrovolníků ICEJ z Finska a Rumunska. Finský tým dopravil do Varšavy kamion s humanitární pomocí a rumunský zástupce ICEJ spolupracuje při dopravě prchajících Židů z Ukrajiny přes rumunskou hranici. Už tři autobusy přicestovaly do Bukurešti, odkud uprchlíci odletí do Izraele. Také na Slovensku připravuje tým ICEJ ve spolupráci s židovskou obcí praktickou pomoc.

Tady jsou aktuální čísla o pomoci, kterou poskytla Židovská agentura ke dni 13. března. Od počátku krize na Ukrajině:

  • více než 2000 Židů se dostavilo do středisek Židovské agentury pro aliju, kde vyřizují dokumenty potřebné pro schválení imigrace do Izraele;
  • více než 650 uprchlíků již přistálo v Izraeli;
  • v hotelech a dalších ubytovacích zařízeních ve státech sousedících s Ukrajinou bylo pronajato 4 130 lůžek;
  • na zvláštní horké lince bylo přijato přes 16 000 hovorů, z nichž 6 600 bylo od Židů, kteří se chtějí přestěhovat do Izraele co nejdříve;
  • 150 židovských komunit a institucí na Ukrajině obdrželo okamžitou pomoc z prostředků Židovské agentury na ochranná bezpečnostní opatření.

Ke dni 14. 3. jsme v České republice přijali přes 300 000 Kč, které jsme odeslali do Jeruzaléma. Tyto peníze jsou ihned poskytovány Židovské agentuře, která obdržela od dárců ICEJ z celého světa již 500 000 dolarů.

Dary na tento účel můžete dále zasílat na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 114.

Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem, stačí použít tento zjednodušený odkaz:

on.icej.org/alija-z-ukrajiny

Děkujeme!

Mojmír Kallus