Kulturou proti antisemitismu

Hlavní akcí české pobočky je od roku 2004 každoročně projekt „Kulturou proti antisemitismu“. V prostorách Valdštejnské zahrady v Praze se koná za účasti předních umělců, politiků a představitelů církví a židovských komunit veřejné shromáždění, jehož cílem je vyjádřit pokojně a kultivovaně nesouhlas s projevy antisemitismu. Setkání v sídle Senátu předchází „Pochod dobré vůle“ centrem města.

Zveme vás k partnerství v potírání antisemitismu a zápase o pravdu

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) Vás zve do Prahy na veřejnou akci „Kulturou proti antisemitismu“, která se koná v neděli 19. dubna 2020.

videopozvánka

Pořádáme ji proto, že se znepokojením sledujeme stále silnější vlnu nepřátelské propagandy namířené proti Židům. Od prvního ročníku v roce 2004 se situace v Evropě výrazně zhoršila. Považujeme za alarmující, že Židé se dnes, po více než 70 letech od holocaustu, v řadě zemí Evropy již opět necítí bezpečni. Jsme přesvědčení, že právě jako křesťané bychom měli být vždy mezi prvními, kteří se ozvou, kdykoli se objeví protižidovské předsudky. Zavazuje nás k tomu i naše vlastní minulost a bolestná historie židovsko-křesťanských vztahů.

Akce začíná „Pochodem dobré vůle“ centrem Prahy, po němž následuje veřejné shromáždění v sídle Senátu ve Valdštejnské zahradě. Účastníci Pochodu dobré vůle se sejdou před 14. hodinou na Staroměstském náměstí, odkud projdou ulicemi Josefova, na Palachově náměstí před Rudolfinem zhlédnou taneční vystoupení studentů a pochod zakončí ve Valdštejnské zahradě, kde se připojí k navazujícímu shromáždění. Cílem je vytvořit pokojným a kulturním chováním kontrast k agresivním a lživým projevům nenávisti a společně deklarovat, že antisemitismus do slušné společnosti nepatří. Podobně jako v předchozích letech, kdy se pochodu zúčastnilo několik stovek lidí, se i letos můžeme těšit na zpěv a modlitby v ulicích, které povede kantor Michal Foršt, a kvalitní uměleckou náplň v režii Igora Vejsady z Tanečního centra Praha.

Dramaturgie letošního šestnáctého ročníku shromáždění ve Valdštejnské zahradě, jež patří k největším veřejným vystoupením křesťanů u nás, opět vychází z připomenutí tragické minulosti šoa, ale věnuje se i životě přeživších po válce a také současnosti. Hlavním programovým bodem je dramatické pásmo, v němž Jan Potměšil přečte pasáže z knihy „Moje dlouhé mlčení“ paní Eriky Bezdíčkové. Paní Bezdíčková, která přežila hrůzy holocaustu, bude osobně přítomna a její příběh představíme také ve filmovém sestřihu. Autentické svědectví patří k nejsilnějším nástrojům potírání propagandy. Nenechte si ujít tuto vzácnou příležitost poslechnout si živé svědectví těch, kdo tyto hrůzy přežili.

Na programu se budou podílet mnozí čeští i zahraniční politici a umělci, kteří svou aktivní účastí podpoří myšlenku celé akce. Pozvání přijal izraelský velvyslanec Daniel Meron, předseda Senátu Jaroslav Kubera, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek, moderátorka Veronika Sedláčková, herec Jan Potměšil a kantor Michal Foršt. Hudebně program doprovodí Vladimír Merta se svou dcerou Sárou.

Filosof Edmund Burke kdysi řekl, že k triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic. Zveme Vás, abyste společně s námi dali najevo, že jsme se z minulosti poučili.

Mojmír Kallus

Další podrobnosti a aktuality naleznete na stránkách www.vsichnijsmelidi.cz a na facebookové stránce „Kulturou proti antisemitismu“.

Pokud byste se na akci chtěli nějakým způsobem podílet kupř. dobrovolnickou pomocí, zkontaktujte nás prosím na icej@ecn.cz.

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) bylo založeno v roce 1980 v Jeruzalémě jako výraz rozpoznání biblické důležitosti celého města Jeruzalém a jeho spjatosti s židovským lidem. Tato globální křesťanská charitativní a vzdělávací organizace dnes ve více než 90 zemích světa reprezentuje miliony křesťanů, různé církve a denominace. V České republice působí jeho pobočka od roku 1995. Na vzdělávacích programech spolupracuje s Židovským muzeem v Praze, Terezínskou iniciativou a Mezinárodní školou pro výuku o holocaustu při památníku Jad Va-šem v Izraeli.