Novinky

Stalo se již podzimní tradicí, že na přelomu října a listopadu pořádáme ve spolupráci s místními sbory Dny pro Izrael v moravských městech. Formát těchto setkání je určen široké veřejnosti: tři mluvčí mají připraveny krátké vstupy na aktuální témata, po nichž následuje bohatá diskuse.

Dny pro Izrael na Moravě

Více informací

Den modliteb za pokoj pro Jeruzalém 2017

Každou první neděli v říjnu se miliony křesťanů všech denominací, jazyků, ras a národů spojují, aby v souladu s biblickou výzvu vyprošovali pokoj pro Jeruzalém a pro všechny, kdo v něm žijí. Křesťané v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku mají již dlouhou tradici v této celosvětové modlitební iniciativě.

Více informací

Česká věž – rozhledna v Jeruzalémě

Během letošního roku by se mohla v Jeruzalémě objevit nová dominanta – šestnáct metrů vysoká rozhledna, která umožní nové pohledy na město, a navíc zdůrazní zvláštní vztahy mezi Českou republikou a Izraelem.

Více informací

Chaverut – přátelství ve Valašském Meziříčí po třinácté

Jarní měsíce jsou pro Valašsko tradičně měsícem valašsko-izraelského přátelství. Také letos jsme ve spolupráci s radnicí a místními církvemi připravili bohatý program.

Více informací
Dnes, po padesáti letech, je pro nás jen těžko představitelné, jak bolestné bylo rozdělení Jeruzaléma v letech 1948 až 1967. Dnešní hlavní město Izraele je plné života. Ale pamětníci by mohli vyprávět, jak obtížný byl život v tomto městě během oněch devatenácti let, kdy bylo rozděleno vejpůl mezi Izrael a Jordánsko.

Jeruzalémské jubileum: Nastal čas projevit Sionu přízeň

Více informací

Slovo z Jeruzaléma v PDF

Vážení přátelé, dovolujeme si vás upozornit na novinku časopisu Slova z Jeruzaléma. Jednotlivá vydání ve formátu PDF pro počítače, tablety nebo čtečky lze zakoupit na www.palmknihy.cz

Více informací

Intelektuálové a antisemitismus: Tisíciletá tradice

Antisemitismus mezi intelektuální elitou pohanského starověku se objevuje v Alexandrii před více než 2000 lety. Tento typ antisemitismu – zejména v rozvinutých kulturách, jakými byly Egypt, Řecko a Řím – se zaměřil na otázky, které se zdají být univerzální a nadčasové. Židé byli opakovaně označováni za nespolečenské. Nejedli a nepili se svými sousedy, tak jak to vyžadovala tradice ve Středomoří. Tato starověká nařčení Židů z izolacionismu, interpretovaného jako pocit vlastní výlučnosti, tvoří základy, na kterých byla v průběhu tisíciletí postavena nová, mnohem vážnější obvinění.

Více informací

Důvody pro návrat do Jeruzaléma

Nastal čas, aby národy napravily historickou nespravedlnost, oficiálně uznaly Jeruzalém jako hlavní město Izraele a na doklad toho tam přestěhovaly svá velvyslanectví. Slib nového amerického prezidenta Donalda Trumpa v tomto smyslu možná u některých vládců vzbudí nevoli, ale rok 2017 je vhodný k tomu, aby tento krok, který měl nastat už dávno, byl uskutečněn. Právě letos v červnu si připomínáme padesáté výročí sjednocení Jeruzaléma pod izraelskou suverenitu.

Více informací

Historická oslava Jeruzaléma v katedrále sv. Víta

V předvečer židovského svátku Jom Jerušalaim, který se slaví jako připomínka znovusjednocení města pod židovskou správu, se konalo v katedrále sv. Víta na Pražském hradě historické setkání křesťanů, Židů a lidí dobré vůle. Ještě nikdy v dějinách se nesešli představitelé obou duchovních proudů, které společně utvářely naši civilizaci, na českém území na tak symbolicky významném místě.

Více informací

Všichni jsme lidi 2017

Čtrnáctého ročníku akce „Kulturou proti antisemitismu“ se v neděli 23. dubna 2017 v Praze zúčastnilo více než 600 občanů všech generací, mezi nimiž nechyběli pamětníci holocaustu, umělci, politici i desítky studentů z Čech a Německa.

Více informací