Novinky

Vážení přátelé, zveme vás, abyste se připojili k tradici memoriálu věnovaného Rudolfu Vrbovi a Alfrédu Wetzlerovi, kteří riskovali životy, aby se pokusili zachránit maďarské Židy před jistou smrtí. Jejich útěk z Auschwitzu a Report, který následně sepsali v Žilině, má v dějinách holocaustu zcela zásadní význam. A ne jenom v dějinách holocaustu. Euroatlantická civilizace je v současnosti konfrontována s novými výzvami a přemýšlení o hrdinství tváří v tvář nenávisti a předsudkům je vysoce aktuální.

Připojte se k Pochodu po stopách hrdinů z Osvětimi do Žiliny

Více informací
Na začátku roku 2019 není konflikt mezi Izraelem a Palestinci stále o nic blíže řešení. Jakýkoliv rozumný člověk by se zeptal: „Proč není mír?“ Na to je jednoduchá odpověď. Palestinci ještě mír nechtějí. Zastávám názor, že je několik důvodů, proč tomu tak je. Zaprvé, „svět“ ve své touze vidět Palestinský stát ho bezvýhradně podporuje. Jsou činěny výjimky a přijímány jako pravda: „‘Okupace‘ brání řešení. Izraelci nechtějí mír. Palestinci jsou obětí brutální ‘okupace‘, jež je charakteristická apartheidem a krutými vojenskými opatřeními.“ Takové představy jsou nadšeně podporovány na vysokoškolských kampusech, skupiny aktivistů a Palestinskou samosprávou prostřednictvím hnutí BDS.

Kdy se konečně poučí..

Více informací
Antisemitismus je součástí každodenního života v Německu. Projevuje se jako stereotypní ponižování Židů a judaismu, stejně jako nepatrné antisemitské předsudky a obrázky v médiích.

"Normální" život se pro německé Židy stává iluzí

Více informací
Vše nejlepší do nového roku 2019

PF 2019

Více informací
První večer na Svátku stánků v Jeruzalémě zahájil zvuk šófaru, který od nepaměti svolává Boží lid, tentokrát k oslavě. Tento úvodní večer je vždy věnován prezentaci všech zúčastněných národů. 

Dvanáct kmenů Izraele

Více informací
V říjnu se konala oslava Šošaniných stých narozenin. Přestože se ve skutečnosti narodila v prosinci roku 1919, v Izraeli se říká, že načínáte svůj stý rok. Vždy se najde důvod k oslavě!

Zprávy z domova pro přeživší holocaustu v Haifě

Více informací
Nakladatelství Rosa vydalo knihu, kterou by si měli přečíst všichni, kdo se zajímají o Blízký východ, Izrael, islám a křesťanství. Ano, kniha může oslovit takto široký okruh čtenářů, protože její poselství je univerzální a velmi silné.  

Syn Hamásu říká: Milujte své nepřátele

Více informací
Biblický svátek stánků (sukót) je čas radosti, oslavy a díkůvzdání za úrodu. Je to také čas ohlédnutí, a tak bychom se chtěli s vámi podělit o některé silné momenty z letošní oslavy, kterou ICEJ pořádá v Jeruzalémě od roku 1980, a současně vás pozvat, abyste se k nám v příštím roce připojili. 

Svátek stánků v Jeruzalémě 2018

Více informací
Další dvě rodiny získaly titul Spravedlivý mezi národy Za nezištnou záchranu Židů za druhé světové války byly v Krnově a v Žatci in memoriam oceněny dvě rodiny, čímž se počet Čechů a Slováků, jež jsou držiteli tohoto izraelského oceněni, zvýšil na 122. Jedním ze zachráněných je prof. Alexander Fried, jehož svědectví jste mohli vyslechnout letos v dubnu ve Valdštejnské zahradě.

Spravedliví mezi národy

Více informací
Jak se dá změnit budoucnost palestinského lidu? Jedna z cest je nabídnout pomocnou ruku palestinské mládeži. Změna postojů mezi mladými Palestinci představuje jednu z nejdůležitějších met, jejíž dosažení dává naději jak na lepší vyhlídky pro Palestince jako národ, tak i pro jejich vztah k Izraeli. Křesťanské velvyslanectví si tuto skutečnost uvědomuje, a to je také důvod, proč podporujeme křesťanský skautský oddíl v Betlémě.

Lepší cesta pro betlémskou mládež

Více informací