Česká pomoc kibucu Be’eri pokračuje

Jak už jsme informovali, všechny příspěvky z České republiky na pomoc Izraeli po masakru Hamásu budou směřovat k obnově zničeného kibucu Be’eri. Tato vesnice, kde bylo zabito 90 lidí včetně dětí a 30 dalších odvlečeno do zajetí, se pro Izrael stává podobným symbolem, jakým jsou pro nás Lidice. Podle posledních zpráv začínají práce na odklízení trosek. Podle odhadu byla polovina všech obydlí do základů vypálena.

Obyvatelé byli evakuováni do hotelu David u Mrtvého moře a předpokládá se, že v létě se přestěhují na rok do kibucu Chacerim, který se nachází blíž k jejich původnímu domovu. Kdy se budou moci vrátit domů ještě není možné odhadnout. Náklady na obnovu zničeného kibucu se odhadují na 3,5 miliardy korun.

Česká kancelář ICEJ se bude na pomoci podílet dlouhodobě v souladu s našimi možnostmi. V první fázi jsme společně s českou a slovenskou kanceláří Židovského národního fondu (JNF-KKL) vybrali peníze na pořízení nové vojenské sanitky, která bude nasazena v prostoru Be’eri. ICEJ Česká republika věnovala na tento účel polovinu celkové částky, 89 000 dolarů. Sanitka je už v provozu a nese poděkování v češtině, hebrejštině a angličtině. Za mimořádnou štědrost všem dárcům ze srdce děkujeme.

V dalším kroku jsme vybrali 40 000 dolarů na pomoc vzdělávacím potřebám kibucu. V mírových dobách zde žilo 335 dětí ve školním věku od 6 do 18 let, o něž se staralo 70 učitelů a vychovatelů. Kibuc zajišťoval kromě výuky také množství mimoškolních aktivit pro všechny věkové skupiny. Děti teď jezdí do školy v Ein Gedi a předpokládá se, že celý příští školní rok stráví v Chacerim. Zbývá však postarat se o mimoškolní aktivity, a také o předškolní děti.

Právě pro tyto účely bylo nalezeno řešení, s kterým nyní pomáháme: kibuc si pořídí mobilní domy, které budou využívány jako prostory pro různé kroužky pro žáky od první do šesté třídy nebo také pro předškoláky. Každá buňka bude vybavena stoly, židlemi a pohovkami, projektorem a obrazovkou, ledničkou a kuchyňkou. Cílem je vytvořit pocit domova a návratu do normálního života, i když v provizorních podmínkách. Tyto mobilní domy pak mohou s kibucem cestovat na další místa, kam budou obyvatelé přestěhováni.

Oficiální předání prvního mobilního střediska očekáváme v březnu 2024. Děkujeme za to, že stále pomáháte.

Dary můžete posílat na účet ICEJ č. 2001528834/2010, var. symbol 106; pokud budete chtít potvrzení o daru, napište prosím do zprávy pro příjemce svůj email, nebo online zde:

on.icej.org/Pomoc-Izraeli

Děkujeme! Za ICEJ ČR Mojmír Kallus