Nejvyšší čas zachránit zbylé etiopské Židy


Občanská válka a další krizové situace vyžadují urgentní přepravu etiopských Židů
David Parsons

S příchodem nového roku přijalo Křesťanské velvyslanectví naléhavý úkol – pomoci vlně 2 000 etiopských Židů domů do Izraele.
 

První alijové lety pro tyto etiopské Židy se uskutečnily v prosinci a poslední přiletí do Izraele za několik měsíců. Náklady na osobu při přepravě jsou momentálně vyšší než obvykle, ale izraelská vláda se rozhodla přivézt etiopské Židy domů do Izraele co nejdříve. Židovská agentura spoléhá na to, že Křesťanské velvyslanectví podpoří toto mimořádné úsilí o aliju ze všech sil.
 

Komunita etiopských Židů může doložit svou historii až k Mojžíšovi, který se oženil s Etiopkou (viz Nu 12, 1–10). V Izraeli nyní žije asi 135 000 členů komunity, ale tisíce dalších zůstalo v Etiopii, protože před několika generacemi byli jejich předci donuceni konvertovat ke křesťanství. Kolem 8 000 členů této komunity Falaš Mura stále žije v chátrajících tranzitních táborech v Addis Abebě a Gondaru, někteří z nich téměř dvacet let ve velmi ubohých podmínkách. Nemají, kam se vrátit a odmítají vzdát se snu o opětovném setkání se svými příbuznými v Zaslíbené zemi.

Po dlouhých debatách a mnoha odkladech izraelská vláda konečně v roce 2015 rozhodla, že jim povolí vydat se domů. Stěhování etiopských Židů však probíhá pomalu a jejich tíživá situace zhoršila z několika důvodů:
 

1) Podvýživa: Etiopie trpí dlouhodobým suchem, které poznamenalo celý národ. Židovské a křesťanské skupiny (včetně Křesťanského velvyslanectví) pomáhají zajištěním potravin a péče pro etiopské Židy v tranzitních táborech, z nichž mnozí jsou podvyživení a potřebují se přesunout do zdravějšího prostředí.

2) Koronavirus: velká část Afriky zůstala zatím pandemie koronaviru ušetřena, ale v Etiopii je počet nakažených a zemřelých velký.

3) Invaze kobylek: v současnosti ničí zemi v Etiopii a východní Africe obrovské roje kobylek.

4) Konflikt: V Etiopii vypukla občanská válka mezi vládními silami a regionálními odbojnými milicemi. Boje byly hlášeny blízko tranzitních táborů v Gondaru.

Izraelským představitelům dělá starosti především náhlé povstání v sousedním Tigraji. Několik raket totiž nedávno zasáhlo gondarské letiště a jeden z Židů žijících v táborech zemřel v nedaleké pohraniční potyčce. Čekal 24 let na cestu do Izraele, aby se mohl znovu setkat se svou 84letou babičkou, která žije sama v Kirjat Gatu. Nyní se navíc vynořily zvěsti, že mládežnická milice nedávno v jediné vesnici zmasakrovala 600 členů jiných než tigrajských kmenů.

Proto se z nejnovější vlny etiopské alije stala naléhavá humanitární mise!

Křesťanské velvyslanectví v minulých letech přepravilo do Izraele více než 2 300 přistěhovalců z řad etiopských Židů, a to včetně 384 olim v roce 2020 – navzdory koronavirovým dopravním omezením. Nyní máme příležitost pomoci na cestě domů několika tisícům dalších etiopských Židů, kteří zoufale touží vydat se na cestu do Izraele. Přišel čas, abychom jednali!

Na aliju etiopských Židů můžete přispět i vy. Příspěvky na tento účel zasílejte na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 114, nebo můžete zaplatit zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz

Kéž vám Pán bohatě požehná za přispění na tento naléhavý a bohulibý účel!
 

ICEJ; přel.: -tb-