Strom života - výklady Tóry

Setkávání židovské tradice výkladu Tóry s křesťanským pohledem

„Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží“ (Přísloví 3:18)

Proč byli na příkrovu nad truhlou úmluvy právě cherubové? (Ex 25:22) Souvisí to s tím, že střeží cestu ke stromu života? (Gn 3:24) Lze dnes najít cestu do Boží přítomnosti? (Žd 10:19-20)

Ačkoli hebrejská Bible - Stará smlouva - je text společný židům i křesťanům, jejich výklady se vyvíjely odděleně. Křesťanská církev ke své škodě židovskou tradici zavrhla a připravila se tak o požehnání z hlubšího porozumění vlastním kořenům. Je na čase opět začít pít z pramene.

Projekt „Strom života“ je cyklus výkladů Tóry uspořádaný podle tradičních parašot. Využívá židovské tradice a hledá novozákonní místa, která s tématem souvisejí. Je koncipován jako otevřený systém, do kterého může každý přispět. Je vhodný pro individuální studium i práci ve skupině.

Toto dílo si nemůžete koupit jako knihu, protože není hotové. Můžete se pouze stát jeho účastníky – členy Klubu Tóry. K tomu stačí napsat email na adresu: info@icej.cz. Výklady vám budou zasílány e-mailem. Zasíláme je zpravidla průběžně, vždy v době, kdy se daný text čte v synagogách. Cyklus začíná a končí vždy na podzim v době Svátku stánků. Poté začínáme znovu od Genesis a v průběhu roku probereme celých pět knih Mojžíšových. Texty se průběžně aktualizují a rozšiřují.

Administraci zajišťuje pražská kancelář ICEJ