Vedení ICEJ ČR

Výkonný výbor: 

Mojmír Kallus - předseda
Radek Hejret - místopředseda
Daniel Žingor - hospodář
Lenka Veselá - člen
Jaroslav Sloboda – člen
 

Čestní členové VV: 

Milada Sedláková
Jindřich Kimler

Tajemník:

Jaroslav Sloboda

Vedoucí regionálních kanceláří:

Brno - Lenka Veselá
Valašsko – Jindřich Kimler