ICEJ odsuzuje masivní teroristický útok Hamásu na izraelské civilisty

 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém rozhodně odsuzuje zrádný masivní útok teroristů Hamásu na izraelské civilisty, který byl rozpoután v den židovského svátku Simchat Tora. Stojíme pevně za izraelským národem v jejich spravedlivém úsilí vymýtit tuto nesnesitelnou hrozbu od svých hranic a truchlíme s nimi nad ztrátou tolika nevinných životů, které byly ukončeny tak náhle a brutálně.

 

„Jak se postupně ukazuje celý rozsah masakrů spáchaných teroristy Hamásu, je zřejmé, že tato operace, pečlivě naplánovaná s podporou Íránu, nebyla vyvolána křivdami z tzv. izraelské „okupace“ ani jakýmkoli nebezpečím, které by hrozilo mešitě Al-Aksá. Její inspirací je naopak starodávný „duch Amáleka“, který si vždy bral na mušku židovské ženy a děti a všechny staré a slabé v Izraeli. Proto povstáváme, abychom tuto ohavnou skutečnost demaskovali a čelili jí, a odmítáme všechny pokusy tyto ohyzdné zločiny palestinské krvežíznivosti proti židovskému národu jakkoli ospravedlňovat,“ prohlásil prezident ICEJ Dr. Jürgen Bühler.

 

Křesťanské velvyslanectví se svou globální sítí je odhodláno stát pevně na straně Izraele v této kritické chvíli vytrvalými modlitbami, naléhavou finanční pomocí a veřejnou podporou práva a povinnosti Izraele chránit své občany.