Proč to děláme:

K pořádání této akce nás v roce 2004 přivedla alarmující skutečnost, že počet útoků na Židy a židovská zařízení ve světě se v posledních letech neustále zvyšuje. Situace se od té doby rozhodně nezlepšila; naopak Židé stále více čelí sofistikovaným novým formám protižidovských předsudků, které je obviňují z rasismu, srovnávají je s nacisty a zpochybňují legitimitu Státu Izrael.

Tento projev aktivní angažovanosti občanů iniciujeme právě jako křesťané, kterým není lhostejný současný vývoj v naší zemi i v širším evropském kontextu. Jsme přesvědčeni, že právě my bychom měli být vždy mezi prvními, kteří se ozvou, kdykoli se objeví protižidovské předsudky. Zavazuje nás k tomu i naše vlastní minulost a bolestná historie židovsko-křesťanských vztahů.

Protest proti nenávisti a násilí však nemůže být veden nenávistně a násilně. Proto vyjadřujeme své naléhavé poselství pokojným a kultivovaným způsobem. Zveme všechny stejně smýšlející občany, aby se k nám připojili. Naším mottem je výrok připisovaný filosofovi Edmundu Burkemu: „K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic.“