SVĚTLO PAMĚTI

Pro školní rok 2022/23 byl vyhlášen již čtrnáctý ročník projektu primární prevence antisemitismu, xenofobie a rasismu Světlo paměti. Tento projekt organizuje česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR) ve spolupráci s Mezinárodní školou studia o holocaustu při muzeu Jad Va-šem v Izraeli a Terezínskou iniciativou, organizací sdružující přeživší pamětníky hrůz holocaustu. V letech 2009–2012 získal projekt Světlo paměti podporu Evropského sociálního fondu prostřednictvím MŠMT v rámci OPVK pod názvem „Centra vzdělávání a dialogu“.

 

CÍL PROJEKTU

Cílem celého projektu je zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku a působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti.

 

ZVOLENÁ METODA

Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci interaktivní formou během vzdělávacích aktivit dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudku, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době.

 

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY NA ŠKOLÁCH

Jádrem projektu jsou přednášky, interaktivní programy a projektové dny na školách, jež uskutečňují odborně vyškolení lektoři, kteří vysvětlují základy náboženské a rasové nesnášenlivosti vůči Židům a na základě příběhu pamětníka zasazeného do historických souvislostí pomohou pochopit příčiny a průběh holocaustu. Používají dobové dokumenty, multimediální pomůcky, citují z publikací souvisejících s tématem a využívají osobní znalost životních příběhů pamětníků šoa.
V současné době již nemůžeme uskutečňovat programy společně s pamětníky holocaustu, výjimečně je to možné po individuální domluvě a dostatečném časovém předstihu při plánování termínů.

 

HOLOCAUST A ANTISEMITISMUS

Základní vzdělávací program.

Osnova programu:

 • definice holocaustu – šoa
 • definice antisemitismu jako specifické formy rasismu
 • příběh židovského národa od starověku do 30. let 20. století – hledání příčin šoa
 • vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti
 • historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů
 • přesah do současnosti
 • otázky a odpovědi; diskuse

Časová dotace: dvě až tři vyučovací hodiny dle domluvy

Cílová skupina: žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a 1.–3. ročníků SŠ

Max. počet žáků na programu: 50

Cena: Kč 1200,00 + cestovné dle MPSV

Seznam lektorů zde

 

ZA HVĚZDOU DAVIDOVOU

Projektový den zaměřený na komplexní seznámení s historií židovského národa od starověku po současnost s možností zapojení žáků do mezinárodní kreativní soutěže CEMACH.

Osnova programu:

 • definice holocaustu – šoa
 • definice antisemitismu jako specifické formy rasismu
 • příběh židovského národa od starověku do 30. let 20. století – hledání příčin šoa
 • vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti
 • historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů
 • přesah do současnosti
 • Moderní stát Izrael – inspirace pro mladou českou
 • geografické souvislosti, porovnání s českými reáliemi
 • obyvatelstvo v Izraeli (Židé, Arabové, menšiny, imigrace, role náboženství)
 • boj s pouští jako výzva číslo jedna
 • inspirativní řešení problémů s nedostatkem vody
 • ekologické, ekonomické a sociální souvislosti, fauna a flóra
 • infrastruktura a její dynamický rozvoj
 • vzdělávací systém, IDF, zdravotnictví, ukázky mezinárodní spolupráce
 • ukázky kultury inovací, provázanost tradic Izraele s moderními technologiemi
 • inspirativní videa shrnující zajímavosti Izraele
 • obnova Masarykova lesa
 • otázky a odpovědi; diskuse

Časová dotace: pět až šest vyučovacích hodin dle domluvy

Cílová skupina: žáci 9. ročníků ZŠ a 1.–3. ročníků SŠ.

Max. počet žáků na programu: 150

Cena: Kč 4000,00 + cestovné dle MPSV.

Seznam lektorů zde

 

TOMÍČKOVI K JEHO 3. NAROZENINÁM

Doplňující vzdělávací program – prezentace nehostinných podmínek života v terezínském ghettu nenásilnou formou.

Osnova programu:

 • evokační aktivity – zájmy přítomných dětí o příběhy, pohádky, vyprávění
 • představení nového kamaráda Tomíčka
 • skupinová práce žáků, ve které obdrží shodné obrázkové sady s příběhem tříletého Tomíčka a bude jejich úkolem vymyslet a prezentovat fiktivní příběh sestavený na základě těchto obrázků
 • prezentace skupinové práce a následné seznámení s pravdivým příběhem tříletého Tomíčka (Tommy Fritta deportovaný do ghetta Terezín ve věku tří měsíců spolu se svými rodiči pro jejich židovský původ)
 • přečtení osobního dopisu již dospělého Tommyho Fritty
 • prostor pro diskusi a reflexi

Časová dotace: dvě až tři vyučovací hodiny dle domluvy

Cílová skupina: žáci 4.–7. ročníků ZŠ

Max. počet žáků na programu: 30

Cena: Kč 1200,00 + cestovné dle MPSV

Seznam lektorů zde

 

MATERIÁLY PRO PEDAGOGY

S pomocí Mezinárodní školy pro výuku o holocaustu při Jad Va-šem v Jeruzalémě jsme připravili tři vybrané kompletní vzdělávací jednotky zaměřené na výuku o holocaustu na českých základních a středních školách.

Sada těchto materiálů je doplněna metodickými pokyny Proč učit o holocaustu, Co učit o holocaustu a Jak učit o holocaustu, které vypracovala mezivládní organizace ITF a které poprvé vycházejí takto souborně v českém překladu.

Vzdělávací materiály jsou poskytovány těm zájemcům z řad pedagogů, kteří se problematikou výuky o holocaustu chtějí zabývat intenzivněji a dlouhodobě v rámci svých oborů. Inspiraci zde naleznou učitelé dějepisu, literatury, výtvarné výchovy, občanské nauky a základů společenských věd.

 

Tyto materiály jsou k dispozici pro pedagogy zdarma v tištěné podobě v praktických plastových kufříčcích. Pouze za cenu poštovného. Pro objednávku prosím kontaktujte pražskou kancelář ICEJ via e-mail: info@icej.cz

 

OBJEDNÁVKA PROGRAMU

Pro objednávku vzdělávacího programu na vaší škole kontaktujte národního koordinátora projektu nebo přímo lektory uvedené v seznamech u jednotlivých vzdělávacích programů.

 

Radek Hejret

národní koordinátor projektu Světlo paměti

e-mail.: radek.hejret@seznam.cz