Slovo z Jeruzaléma

Hlavní publikace české pobočky ICEJ. Vychází čtvrtletně a představuje celou šíři celosvětové práce Mezinárodního křesťanského velvyslanectví. Obsahuje komentáře a analýzy k aktuálnímu dění na Blízkém východě, reportáže a zprávy o projektech v ČR i v zahraničí, články věnující se historii Židů, informace z kultury a nejrůznější zajímavosti.


Jak získat Slovo z Jeruzaléma?

Časopis zasíláme každému podporujícímu členu ICEJ ČR. Podporujícím členem se stává každý, kdo souhlasí s cíli ICEJ a zaplatí členský příspěvek ve výši 500 Kč ročně. Stávající předplatitelé obdrží vždy na počátku roku složenku s výzvou k obnovení předplatného. Nebude-li částka v termínu zaplacena, zasílání se zastaví.

Objednávejte na icej(zavináč)ecn.cz.


Způsob platby:

název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Na Žertvách 23, Praha 8

č. ú.: 2001528834/2010, Fio banka 

variabilní symbol: 113

specifický symbol: vaše členské číslo - je přidělováno po první platbě a naleznete je na obálce s časopisem

  •