Sedmého dubna 1944 za neuvěřitelných okolností utekli z koncentračního tábora v Osvětimi Slováci Walter Rosenberg (Rudolf Vrba) a Alfred Wetzler. Do dějin dvacátého století vstoupili Zprávou (Vrba-Wetzler Protocols) o tom, co se děje ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau. Se svým sdělením se obrátili na lídry světových mocností, ve snaze ukončit hrůzné vraždění nevinných lidí. Měli na paměti především touhu pomoct maďarským židům, kteří se zatím ještě do mašinerie „konečného řešení“ nedostali. Marně!

A téměř stejně marně byste dnes hledali důstojnou připomínku jejich příběhu, stopu v paměti lidí, především mladých. Toto je důvod, pro který jsme se rozhodli připomenout jejich čin a jeho poselství, nemluvě o tom, že příčiny etnické, náboženské, národní a jakékoli jiné nenávisti a netolerance jsou „tady a teď“ pořád přítomny a mnohdy dokonce eskalují, živeny rétorikou vůdcovských elit.

Naší primární motivací je však akce. Pochod lidí, kteří myslí, cítí a nechtějí být jenom pasivními svědky. Myslíme pochod po trase, kterou Vrba a Wetzler absolvovali na svém útěku z Osvětimi do Žiliny, kde byla jejich Zpráva zveřejněna. Po trase budou účastníci cesty diskutovat s pamětníky, obeznamovat se s dobovými dokumenty, číst, rozmlouvat, meditovat a zvažovat své angažmá v zápase se zlem v nás a kolem nás.  A nakonec, možná především, nám jde o to, abychom na tomto konkrétním příběhu ukázali, že nepostavit se zlu znamená otevřít mu dveře. Osvětim je mementem a lidé jako Rudolf Vrba a Alfred Wetzler jsou modely chování lidí v mezních situacích – chování bojovníků, kteří odmítli role pasivních obětí. 

Tento text Fedora Gála stál v roce 2013 na počátku projektu, který dostal název Vrba-Wetzler Memoriál. Od roku 2014 pořádá ICEJ ČR a ICEJ Slovensko každoročně organizovaný pochod z Osvětimi do Žiliny, v posledních letech pro velký zájem ve dvou termínech. Většina účastníků chodí opakovaně, vytvořila se jedinečná komunita lidí různých profesí, vyznání a názorů, které spojuje myšlenka nezapomenout na hrdinský čin Vrby a Wetzlera a dělat něco pro poučení z historie.

Vznikly webové stránky www.vrbawetzler.eu jako virtuální památník, kde jsou uloženy fotografie, unikátní videa i úvahy účastníků a pamětníků. Uskutečnila se konference historiků a vyšla kniha „Odhalování šoa: Odpor a úsilí Židů informovat svět o genocidě.“

Připravuje se vyznačení hlavních bodů na trase z Osvětimi do Žiliny, aby si každý, kdo bude mít zájem, mohl část nebo celou trasu projít sám.

Zveme se, abyste se k rostoucí komunitě také připojili.