Proroctví se naplňují před našima očima

ICEJ za posledních 40 let zprostředkovalo díky pomoci křesťanů návrat to země otců více než 142 000 Židů. V současné době je nejaktuálnější dokončení aliji z Etiopie. Tato komunita byla v roce 1973 uznána za potomky starověkých Izraelitů a ve třech vlnách se většina z nich dostala do Izraele. Nyní je vysoce aktuální dokončení tohoto procesu. V Etiopii zůstalo ještě asi šest tisíc Židů, většinou příslušníků rozdělených rodin, kteří čekají na setkání s matkou, bratrem nebo babičkou dvanáct, osmnáct, nebo třeba i 38 let.

Křesťanské velvyslanectví se zavázalo zaplatit letenky 1 000 etiopským Židům, kteří získali povolení k přistěhování v roce 2019. Začátkem února 2019 přistálo na Ben Gurionově letišti letadlo s prvními 83 etiopskými Židy. Nebyl to žádný obyčejný přílet. Video klip z tohoto dojímavého setkání najdete (s českými titulky) zde videoklip

Únorový přílet byl prvním z mnoha šťastných shledání. Společně se nám podaří přivést domů všechny. Staňte se partnerem ICEJ a tvořte s námi budoucnost Izraele. Příspěvky na tento účel zasílejte na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 114.  Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz.

Děkujeme za vaši věrnost. Nepochybujeme, že Bůh požehná těm, kdo žehnají Jeho lidu.