Vize a poslání Dnů pro Izrael na Moravě

Dny pro Izrael na Moravě jsou od prvopočátku (1. ročník proběhl roku 2007 v Olomouci) koncipovány jako diskusní pořad pro širokou veřejnost, kde odpovídáme na otázku „Proč stojíme za Izraelem?!“. A je to otázka a oznámení zároveň – dáváme tedy deklaratorně najevo, že my za Izraelem stojíme.

Kdo my?

Především a na prvním místě jsou to lokální křesťanské komunity, bez kterých by Dny pro Izrael na Moravě nemohly ani historicky začít, ani dnes pokračovat. Ty tedy rozhodují o tom, jestli se v daném městě Dny pro Izrael budou konat, kdy, kde a s jakou propagací, či doprovodným programem. Za jejich peníze tam přednášíme, diskutujeme a cestujeme z města do města.

Dále je to české zastoupení Křesťanského mezinárodního velvyslanectví Jeruzalém, tedy ICEJ ČR. Našim cílem v tomto je naplňování slova knihy Izajáše 40. kapitoly „Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh“ – jsme křesťané a toto vnímáme jako vzácný úkol a poslání, které nám bylo svěřeno.

Naše setkávání nazýváme diskusním pořadem, či panelovou diskusí zcela záměrně – chceme diskutovat a diskutujeme.

Zároveň ovšem v tomto nepoužíváme biblické argumenty, tedy argumenty typu „je to tak, protože takto napsáno v Bibli.“ Máme své jasné biblické názory, ale na těchto fórech je (mimo přímého vyžádání ze strany pořadatelů či diskutujících) neprezentujeme.